Dagordningen - Årsmöte 2003

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR  inbjuder till Årsmöte

på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg

lördagen den 14 juni 2003, kl.17.00

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördagen den 14 juni 2003 klockan 17.00, omedelbart efter symposiet (se bifogat program för symposiet).

Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

 

17.00        Årsmöte

 

1   -            NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

2   -            Val av mötesordförande.

3   -            Val av protokollförare för årsmötet.

4   -            Val av justeringsmän för årsmötet.

5   -            Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

6   -            Fastställande av dagordning.

7   -            NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrager verksamhetsberättelsen för

                  verksamhetsåret juni 2002 - maj 2003.

8   -            Revisorn föredrager revisionsberättelsen för 2002

9   -            Kassören redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.

10 -            Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

11 -            Fastställande av medlemsavgifter.

12 -            Valberedningen förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret 1 juni 2003 -

                  30 juni 2004. (se sid. nedan)

13 -            Val av revisor och revisorssuppleant (se sid. nedan)

14 -            Val av valberedning (se sid. nedan)

15 -            Nästa årsmöte. Frågan om plats för nästa årsmöte.

16 -            Övriga frågor. Övriga frågor anmäls till NKMR:s ordförande senast den 7 juni 2003

17 -            Årsmötet avslutas.

 


 

Valberedningen förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret 1 juni 2003 - 30 juni 2004.

Förslag föreligger enligt nedanstående:

Ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)

Vice ordförande professor J. P. Roos, Finland (omval)

Andra v. ordf:  teol. cand. Majken Frost, Danmark (omval)

Kassör: jur. kand Rigmor Persson, Sverige (omval)

Sekreterare: jur. kand., Madeleine Karlin, Sverige (omval)

Sekreterare: juss. stud. Sverre Eskeland, Norge (omval)

Ordinarie: Anu Suomela, MA, socialpsykolog, Finland (nyval)

Suppleant: advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval

 

Val av revisor och revisorssuppleant

Förslag föreligger enligt nedanstående:

Revisor leg. läkare Monika Widlund, Sverige (omval)

Revisorssuppleant Advokat Lennart Hane, Sverige (omval)

 

Val av valberedning

Förslag föreligger enligt nedanstående:
Ulla Wall (Sverige) sammankallande (omval)
Erik Aares (Norge) (omval)
Ny medlem skall väljas från Danmark, Finland eller Norge

 

Övriga frågor

Momsregistrering för NKMR

90-konto

 

Till årsmötet klockan 17.00 äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

 

De medlemmar, som ännu ej betalat årsavgiften för år 2002 och/eller 2003, ombedes göra detta snarast. Inbetalningskort bifogas. Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar, som redan har betalat årsavgiften för 2002 och/eller 2003. Använd gärna det extra inbetalningskortet till att rekrytera nya medlemmar till NKMR. Glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

 

Medlemsavgiften är 250 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 700 kr för organisationer och företag. Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s postgiro 444 88 81-5.

 

Var god och meddela e-mailadress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

 

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM!

 

 

*********************

 

 

Inkvartering för våra långväga gäster

Vi har utverkat ett övernattningsavtal med Hotel Europa för den 13 - 15 juni 2003. Det finns också möjlighet att boka på Ibis Hotel, Good Morning Hotels.

 

Scandic Hotel Europa

Enkelrum 1220 SEK/natt

Dubbelrum 1400 SEK/natt

För bokning:

Köpmansgatan 38, Box 11444

SE- 404 29 Goteborg

Telefon: (+) 46 31 751 65 00

Confdept.: +46 31 751 65 14

Fax: (+) 46 31 751 65 41

http://www.scandic-hotels.com

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ibis Hotel, Good Morning Hotels

Gullbergs Strandg./Gullbergskajen 217,

SE-411 04 GÖTEBORG

Telefon: (+) 46 31 80 25 60

Fax: (+) 46 31 80 26 44

Dubbelrum 640 SEK/natt (helgpris)

http://www.ibishotel.com

 

För andra lösningar kontakta gärna ordf. Ruby Harrold-Claesson

Telefon (+) 46 31 70 20 385

Fax: (+) 46 31 70 25 242

E-mail : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Pressmeddelande

 

Revisionsberättelse

 

Verksamhetsberättelse 

 

Tack för fortsatt stöd

 

Tillbaka till Symposium 2003

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter