Symposium

 • Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR

  För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna
  Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Box 8077 S-424 12 OLOFSTORP, Sverige.
  Tel. 031 - 70 20 385, Fax. 031 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053
   • 5 juni 1999 på Hotell Europa

    Köpmansgatan 38 i Göteborg.

     

11.15 Symposium över temat Onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna.

 

(Efter varje föredrag ges under 5 - 10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och korta debattinlägg.)

 

11.15 Advokat Tryggve Emstedt, Gävle

 • Myndigheternas och domstolarnas konventionsstridande agerande i samband med tvångsomhändertagande av barn. Länsstyrelsernas och JO:s passivitet. Nonchalans mot domarna i Europadomstolen.

   

Kl 12.30 -14.00 Lunchpaus

 

14.00 Fil.dr. leg Psykolog Lena Hellblom-Sjögren. Stockholm

 • Farliggörande av föräldrar

   

15.00-15.15 Paus

 

15.15 Fri debatt över temat tvångsomhändertagande av invandrarbarn i de nordiska
länderna.
Sociala myndigheters bristande respekt för olika kulturer och bristande respekt för
familjens och släktens betydelse för barnet.

 

16.15 Symposiet avslutas

 

Alla välkomna, såväl medlemmar som icke medlemmar. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

 

Tillbaka till Kallelse till Årsmöte 1999.

Till Revisionsberättelse

Tillbaka till Index

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter