Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Styrelsen

Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter utser varje år vid årsmötet
en styrelse som genom sitt engagemang medverkar till att utveckla NKMR
till en stark organisation.

Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter arbetar för att nå ut till varje
medlem med information om händelser som är av vikt för organisationens
arbete, vilket även kan påverka medlemmens eventuella situation.

Därav är det viktigt för alla medlemmar att förstå att styrelsen inte endast
behöver bestå av jurister och akademiker utan varje medlems arbete kan
leda till en post i styrelsen eller i administrationen av NKMR.Nedan finns kontaktuppgifter till samtliga invalda styrelsemedlemmar.

 

Namn Befattning Telefon Ort Land
Ruby Harrold-Claesson Ordförande (+) 46 31 70 20 385 Olofstorp Sweden
Tryggve Emstedt Vice ordförande (+) 46 26 51 23 23 Gävle Sweden
Leeni Ikonen Vice ordförande (FI) (+) 35 44 9788903 Kerava Finland
Trine Ødemotland Vice ordförande (DK) (+) 45 30 224472 Fredriksberg Danmark
Dag Sverre Aamodt Vice ordförande (NO) (+) 47 33 46 82 30 Tønsberg Norge
Madeleine Johansson Sekrekterare (+) 46 31 774 15 00 Göteborg Sweden
Rigmor Persson Kassör (+) 46 31 93 57 95 Särö Sweden
Solveig Holmström Suppleant (+) 35 8503568227 ESBO Suomi
Jenny Beltrán Suppleant (+)46 737 614750 Göteborg Sweden
Eva-Marie Lindhe Suppleant Sverige
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter