Nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter

Nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter

Den 14 mars överlämnade regeringen skrivelsen "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009" till riksdagen. Handlingsplanen utgör ett led i regeringens arbete för att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige.

 

 

Inbjudan till presskonferens om mänskliga rättigheter   

 

Webbutsändning från presskonferensen om mänskliga rättigheter (14 mars)  

 

Skr. 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009    

 

Läs mer om den nya nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna  

 

En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna. NKMR:s synpunkter

 

 

Artiklar

 

Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter