Ängelholmsfallet - Det skadar inte att det här ärendet granskas

 • – Det skadar inte att det här ärendet granskas

  Av Robert Dujmovic

   

   

Robert Dujmovic är journalist på Nordvästra Skånes Tidningar. Artikeln är tidigare publicerad i NST den 6 juli 2000. Den ingår i den serie om tre artiklar av samma författare som publicerades som ett helsidesreportage samma dag. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 • ÄNGELHOLM

  Socialtjänstens agerande mot trebarnsfamiljen har mötts av kritik från flera håll.

  Från familjens advokater.

  Från åklagaren.

  Och från – socialnämnden.

  – Det skadar inte att det här ärendet granskas, säger Åke Eklund, m, en av ledamöterna i socialnämndens arbetsutskott.

  Socialtjänstens arbetsutskott består av fem politiker. I deras arbetsuppgifter ingår att fatta beslut om barn ska tvångsomhändertas. Besluten fattats på underlag som presenteras av socialtjänstemän.

  Åke Eklund är kritisk mot agerandet från den socialsekreterare, som på egen hand förhörde flickan om misstänkta sexövergrepp. Detta trots att flickan under polisförhören inte antytt något sådant.

  – Jag har i efterhand förklarat för socialsekreteraren att det inte får gå till så här. Risken finns att socialsekreteraren påverkat flickan, säger Åke Eklund, som är kriminalinspektör till yrket.

  Det är en uppfattning som delas av Lotta Gillander, den förhörsledare vid polisen som förhörde Sara.

  Lotta Gillander vill inte offentligt framföra någon kritik mot socialtjänsten men säger:

  – Om du tillräckligt många gånger frågar ett barn "Visst är solen blå?" så svarar barnet till slut att solen är blå för att slippa tjatet.

  Socialsekreterarens förhör med Sara kom att bli avgörande för beslutet att socialnämnden begärde tvångsvård för de tre barnen. Men trots att Åke Eklund ansåg att socialsekreteraren överhuvudtaget inte borde ha förhört Sara, så var han med och fattade beslutet att begära tvångsvård.

  – Jag kommer ihåg att jag var kritisk men jag fann ingen anledning att reservera mig.

  Åke Eklund bekräftar för NST att den vårdplan, som föräldrarna och socialen var överens om och som innebar att barnen inte skulle vara tvångsomhändertagna, ersattes på grund av att det framkom misstankar om att Sara utnyttjats sexuellt.

  – Helt klart var det därför vi beslutade att begära tvångsvård. Vore det inte för misstankarna om sexualbrott, så tror jag säkert att det här fallet hade löst sig på frivillig väg, säger han.

  Men inför förhandlingen i länsrätten tog ju socialnämnden tillbaka misstanken om sexbrott.

  – Det är faktiskt inget jag känner till eller minns.

  När NST ringer socialnämndens ordförande Anita Vidner för en kommentar, så låter hon förstå att hon helst ser att det inte skrivs någonting om fallet. Flera gånger säger hon att socialtjänsten "alltid ser till barnens bästa". Hon undviker att svara på några frågor, ursäktar sig med att hon är stressad och förklarar att det inte är lönt att söka henne de närmaste daggarna, eftersom hon kommer att vara upptagen då också.

  Att en socialsekreterare höll ett eget förhör med Sara har kritiserats även av kammaråklagare Birgit Kronholm som kallat socialens agerande för "ett övergrepp mot familjen".

  Socialen agerade polis

  Socialsekreterarens "samtal" avgörande

  Karlskogafallet

  Karlskogafallet - forts

  Rebeccafallet

  Stort skadestånd till oskyldig

  Tjänstemän bör kunna åtalas

  Tillbaka till Artikelindex

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter