Barnhemsbarn stämmer Göteborgs kommun

Barnhemsbarn stämmer Göteborgs kommun

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

 

Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida

 

 

 

 

 

Föreningen Stulen Barndom har tidigare stämt Stor-Stockholm för övergrepp förövade mot sina medlemmar under tiden de som barn var tvångsomhändertagna och fosterhems- eller institutionsplacerade. Den talan som drivits i Stockholm har hittills inte varit framgångsrik men saken är ännu inte slutgiltigt avgjord.

 

Idag den 19 oktober 2006 inlämnar ett 20-tal individer i Göteborgsavdelningen en skrivelse till Göteborgs Stad angående "ansvar för kränkningar och övergrepp inom den sociala barnavården från 1950 och framåt". Inledningsvis önskar de bara svar på den principiella frågan om Göteborgs stad är villiga att medge skadeståndsskyldighet.

 

Den idag 48-årige spårvagns­föraren Kenny Modig var mellan 12 och 14 års ålder när han placerades på Skärsbo barnhem utanför Aling­sås. Han hamnade där på grund av hyperaktivitet och berättar hur han utsattes för misshandel och sexuella övergrepp av perso­nalen. Han klarade sig i livet efter att ha kommit ut, men flera kam­rater hamnade i missbruk eller begick självmord.

 

- Kampviljan blir bara starkare här. Vi tänker inte ge oss, säger han.

 

Det här är den första talan av flera som kommer att lämnas in till Gö­teborgs stad av människor som vill ha upprättelse för att de utsat­tes för övergrepp på barnhem och fosterhem under 50-, 60- och 70-talet. Staden är motpart eftersom det var deras myndigheter som fattade beslut om tvångsomhändertagande och pla­cering.

 

Göteborgsavdelningen har ca 200 medlemmar. Idag tågar ett antal av dem till Götaplatsen där de tänder marsc­haller och håller en tyst minut för sina döda kamrater. Därefter fort­sätter de marschen till stadskontoret där de har stämt träff med Göteborgs starke man, Göran Johansson.

 

Blir deras framställan avvisat tänker före­ningen ta ärendet vidare till dom­stol, berättar Pia Nyberg som ock­så är göteborgare och fick flytta runt mellan ett tiotal fosterhem och barnhem under sin uppväxt. Den talan som drivits i Stockholm har hittills inte varit framgångsrik men Pia Nyberg är hoppfull:

- Nu är vi runt 650 medlemmar i landet. De kan ju inte bara komma och säga att det här har inte hänt.

 

Även i Malmö förbereds en grupptalan.

 

 

 

Barnhemsbarn stämmer Göteborgs kommun
Artikel i SvT.se

 

Barnhemsbarn kräver miljoner
Aftonbladet / TT


Barnhemsbarn ska få upprättelse
Av Hanna Nyberg

 

Ärren från åren på Vidkärr finns kvar
Av Henric Nilsson

 

Fattigdom skäl till omhändertagande
Av Henric Nilsson

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter