Ett_stycke_mork_historia

Folkhälsoministern: "Ett stycke mörk historia"

Ledare i Världen idag och varldenidag.se - 2010-01-14.

 


Artikeln nedan är tidigare publicerad som en Ledare i Världen idag och varldenidag.se - 2010-01-14.

Artikeln har sedermera försvunnit från Världen idags hemsida. Den återges här eftersom den fyller en viktig plats i rapporteringen kring vanvårdsutredningen.

 

ett_stycke_mork_historia

 

 

I dag presterades ett stycke mörk historia.
Så sammanfattar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson delbetänkandet från Vanvårdsutredningen som redovisades på torsdagen.


– Utredningen ger oss en klarare bild av hur omfattande vanvården har varit i den sociala barn- och ungdomsvården under 1900-talet. Detta tack vare att många har samlat mod och orkat berätta sina historier, säger Maria Larsson, i ett uttalande.

Regeringen kommer nu att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till en upprättelseprocess för dem som utsatts för övergrepp och vanvård.
– En upprättelseprocess måste vara väl förankrad med berörda aktörer, säger Maria Larsson.

Den nya utredningen kommer att arbeta parallellt med vanvårdsutredningen.

Hon understyrker att regeringen har gjort omfattande insatser för att stärka tillsynen inom den sociala barn- och ungdomsvården och för att stärka barns rättigheter.
- Det är av avgörande vikt att se till så att detta inte händer igen. Regeringen har därför genomfört en mängd insatser för att stärka barns rättigheter, säger Maria Larsson.

Slutbetänkandet ska vara klart 30 september, 2011.


Tillbaka till Artiklar