Artiklar

MYNDIGHETSMAFFIAN

 

 

 

 

 

 

MYNDIGHETSMAFFIAN

Av Sven-Erik Berg

 

 

 

 

 

boktips_myndighetsmaffian

 

 

 

 

 

 

 

MYNDIGHETSMAFFIAN ger information om diverse myndighetsmissbruk på kommunal-, läns- och riksnivå. Boken ger många lysande exempel på hur sunt förnuft och mänsklig hänsyn får stå tillbaka för prestige och maktfullkomlighet.

Här ges konkreta exempel på långtgående lagöverträ­delser på kommunal nivå. Andra exempel visar hur domstolar bryter mot svensk och internationell lag samt mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna Mycket märkliga företeelser hos Försäkringskassan, Polisen, Åklagarmyndigheten, Arbetsförmedlingen, etc. beskrivs utan pardon.

 

Beskrivningarna är rakt på sak, utan omskrivningar och samtliga kapitel bygger på autentiska händelser. De som har korrekturläst materialet hävdar att det även innehåller en gnutta humor och ironi. Läsaren torde efter hand upptäcka att det finns fog för bokens titel. Med förhoppning om en intressant, men inte allt för chockerande läsning.

 

 

 

 

 

BARNAROV
Av Sven-Erik Berg

 

 

Tillbaka till Böcker

 

 

Till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter