Oskarshamnsfallet 4 - Vårdhemsskandalen ska utredas

Vårdhemsskandalen ska utredas

Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 26 augusti 2004.


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Socialnämnden vill ha reda på vilka rutiner som brustit i hanteringen kring det privata vårdföretaget. Och vilka som är ansvariga för att det blev så.

­

– Vi har gett socialchefen i uppdrag att ta reda på det, säger Bo Malm, vice ordförande i nämnden.

 

När socialnämnden sammanträdde igår var det Bo Malm som höll i ordförandeklubban. Ordföranden Rigmor Eklind var inte med vid mötet.

 

Två beslut fattades angående det som inträffat med det privata vårdföretaget som bedrev vårdande verksamhet för unga i tre lägenheter i Oskarshamn.

 

Fick fortsätta i flera år

Länsstyrelsen har kritiserat handläggningen på fyra olika punkter, vilket Nyheterna redogjort för tidigare. Trots uppgifter från flera håll om missförhållanden fick verksamheten fortsätta under flera år. Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, underrättades inte om missförhållandena trots att socialtjänsten till slut bestämde sig för att avbryta samarbetet med vårdföretaget.

 

Socialnämndens ena beslut säger att förvaltningen ska göra en uppföljning av behovet av fortsatta insatser för de ungdomar som var placerade hos det

privata vårdföretaget.

 

Ta reda på vad som brustit

Det andra beslutet är att socialchefen Rolf Persson ska ta reda på vilka rutiner som brustit och vilka som varit ansvariga för de fel som begåtts.

­

- Frågan om varför det gick som det gick är fortfarande obesvarad, säger Bo Malm.

 

Han berättar att personalgruppen inom socialtjänsten i det aktuella området flera gånger frågade enhetschefen om missförhållandena inom vårdföretaget inte skulle anmälas till länsstyrelsen.

­

- Jag blir förvånad om rutinerna är så dåliga att fem allvarliga fel kan begås i samma ärende, säger Bo Malm.

 

Lotta Lindqvist

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Brevet om vårdhemmet som ingen fick ta del av
Av Lotta Lindqvist


Omsorgschef erkänner att bedömningen var fel
Av Lotta Lindqvist

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Oskarshamnsfallet 4 - Vårdhemmet i Oskarshamn

OSKARSHAMNSFALLET 4 - VÅRDHEMMET I OSKARSHAMN.
 Två familjebehandlare berättar i brev att de fått information om vårdhemmet. De hade haft möte med "två kränkta föräldrar som inte var betrodda att klara något i sin egen familj". Socialnämndens ordförande Rigmor Eklind tog emot brevet som sedan försvann. Brevet daterat 2001-06-18 gäller det privata vårdföretaget.

En serie artiklar publicerade i Östra Småland den 24 - 25 augusti 2004

 

 

Brevet om vårdhemmet som ingen fick ta del av
Av Lotta Lindqvist

"Vårdhemmet har försökt splittra föräldrarna och uppmanat kvinnan att lämna sin man. Vårdhemmet skulle sponsra henne med hus samt 5 000 till mat om hon överlämnade sig och sina barn i vårdhemmets/föreståndarens händer."

 

 

 

Omsorgschef erkänner att bedömningen var fel
Av Lotta Lindqvist

- Med facit i hand gjorde jag en bedömning som i efterhand visat sig felaktig. Det tog för lång tid innan vi avbröt samarbetet med vårdföretaget.

 

 

 

Vårdhemsskandalen ska utredas

Av Lotta Lindqvist

Socialnämnden vill ha reda på vilka rutiner som brustit i hanteringen kring det privata vårdföretaget. Och vilka som är ansvariga för att det blev så.

 

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter