Symposium 2020


                                                               
NKMRs Symposium 2020
Styrelsen för NKMR beklagar att meddela att på grund av Coronapandemin kommer vi inte att anordna något Symposium i september i år.
   Vi beklagar innerligt att vi därmed tvingas att bryta en mycket uppskattad och emotsedd tradition som vi har haft sedan 1998.

NKMR fortsätter dock vår verksamhet för skydd av familjers mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.


 
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter