Jubileumprogram

20th Anniversary 

20 Års kamp för familjernas rätt och skydd


PROGRAM

 

KLOCKAN

PROGRAMPUNKT

Presentatör

14.00

Musik
Pethrus Gärdborn flöjt, stycke av Erik Koch.

Elisabeth Scheffer

14.10


NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige, hälsar alla välkomna.

Ruby Harrold-Claesson

14.30

Presentation av Riddarhuset, NKMR:s v. ordförande jur. kand Elisabeth Scheffer, Sverige.

Elisabeth Scheffer

14.50

Musik           
Fiol och saxofon, Andrea och Sven Öman Ingesunds Musikhögskola

Elisabeth Scheffer

15.00

Lars Borgström, Präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet och gymnasielärare, Styrelseledamot i KV: "Tvångsomhändertagande av barn och moralfrågor" 

Ruby Harrold-Claesson

15.10

Fredrik Sundberg, Biträdande chef i Avdelningen för verkställigheten av Europadomstolens domar: "Barn, Europarådet och Europakonventionen" 

Ruby Harrold-Claesson


16.00

 
KAFFEPAUS, mingel

16.30

Musik
Andrea Öman, violin eller viola, Sven Öman
 

Elisabeth Scheffer

16.40

Solveig Holmström, NKMR:s 2:a v. ordf, Finland: "Barnfamiljernas situation inom barnskyddet i Finland" 

Ruby Harrold-Claesson

17.00

Ulf Sandmark, "Sverige: rättsstat?"
Erik Philipsson, "Barnens bästa"

Elisabeth Scheffer

17.40

Madeleine Johansson, jur kand, NKMR:s sekreterare: "Siv Westerberg, NKMR:s grundare"

Ruby Harrold-Claesson


18:00 Paus

18:30

Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom:

Erik Fribergh, former Registrar at the ECHR

 

John Hemming, former British parliamentarian  

 

Ian Josephs, Forced Adoption, Monaco

 

Marica Pirosiková, Ju Dr, Slovakia / Slovakien

 

Tatjana Zdanóka, MEP, Latvia / Lettland

 

Tomáš Zdechovský, MEP, Czech Republic / Tjeckien
Se: Hedersdiplomerade

Ruby Harrold-Claesson

 

Elisabeth Scheffer

19.30 - 21:30

MIDDAG

Mellan förrätt och huvudrätt: musikinslag: sång till ackompanjemang av Sven Öman

Mellan huvudrätt och dessert: musikinslag: Sven Öman, sång och piano


 

Elisabeth Scheffer


Ruby Harrold-Claesson
Elisabeth Scheffer

22.00

AVSLUTNING

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter