Presentation - speakers

20th Anniversary

 

20th Anniversary Celebrations, Riddarhuset

December 4, 2016

Presentation av föreläsarna

Fredrik Sundberg
Fredrik Sundberg
Fredrik G.E. Sundberg, född 1955.
Efter en fransk skolgång, reservofficerstjänstgöring i svenska flottan, och jur. kand. examen vid Stockholms universitet 1981, studerade han vid New York University Law School och blev Master of Comparative Law 1982. Efter förkortad tingsnotarietid vid Södra Roslag vann han anställning vid Europadomstolens kansli 1984 och arbetade där intill dess han 1991 övergick till Europeiska Kommissionens Sekretariat där han förblev verksam till 1993 d
å han övergick till Europarådets Direktorat för mänskliga rättigheter för att betjäna Europarådets Ministerkommitté och verka som sekreterare för Europarådets expertkommitté för utvecklingen av procedurerna under Europakonventionen. Han är idag biträdande chef för avdelningen för verkställigheten av Europadomstolens domar.

 

 

Solveig H
Solveig Holmström
Solveig Holmström är mormor till ett barn, som har blivit omhändertaget.

Hon har egna erfarenheter av hur finska barnskyddsmyndigheterna förstör barns möjligheter till kontakt med sina nära och kära.
Hon är pensionerad verksamhetsledare inom äldrevården i Helsinki.
Hon är sedan några år  medlem i föreningen Patient- och socialhjälp, som ger hjälp och stöd åt utsatta personer i social- och hälsovården.
Hon bidrar också med råd och stöd åt familjer, som har problem med barnskyddsmyndigheterna.
Läs gärna:  Vem bryr sig om omhändertagna barn i Finland?

 

larsborgstrom
Lars Borgström
Lars Borgström är präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet och gymnasielärare.
Han är styrelseledamot i Kristna Värdepartiet, som är det enda politiska partiet i Sverige som arbetar öppet kritiserar tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn och som kräver skydd för familjelivet.

 

 


Madeleine Johansson
Madeleine Johansson, jur. kand, arbetar med civilrätt, familjerätt och fall tvångsomhändertagande och fosterhems placering av barn. Hon är sekreterare och speciell resurs i NKMR. I mån av tid deltar hon i den offentliga debatten. Madeleine Johansson ingick i delegationen bestående av tre jurister, som den 19 april 2016 gjorde en presentation och försvarade

Petition nr 2434/2014 i Europaparlamentets Petitionskommitté

 

 


Ulf Sandmark
Ulf Sandmark är civilekonom, var ordförande i Antidrogkoalitionen/Stoppa knarket-kampanjen som initierade den restriktiva narkotikapolitiken med förbud även mot bruket av narkotika. Han har också skrivit om flera upprörande fall av tvångsomhändertagande av barn.
Läs gärna
Kafka i Tensta. Kampen mot den "svenska modellens" slavhandel

 

 

 

 


Programmet NKMR:s 20 årsjubileum
 
NKMR:s 20 årsjubileum - Huvudsidan

NKMR


Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter