Musikerna

20th Anniversary

20 årsjubileum Riddarhuset

December 4, 2016

Presentation av musikerna

  

Pethrus flute
Pethrus Gärdborn

Pethrus Gärdborn blev antagen till Julliard School of Music i New York, USA, vid 19 års ålder. Där studerade han i tre år och utexaminerades med en Bachelor of Arts Degree, med huvudämne: flöjten.
Se: pdfPethrus Gärdborn - Biography

Andrea
Andrea Öman
Andrea Öman är violinist vid
musikpedagoglinjen, Musikhögskolan, Karlstad Universitet.
Huvudämne: violin och viola
Se: pdfAndrea Öman - Biografi

 

 Sven-Öman

Sven Öman
Sven Öman
studerar på musiklärarlinjen där han studerar under saxofonlärare Martin Eriksson och sångläraren Peter Boman. Ingesunds Musikhögskola
Huvudämnen: Fiol och saxofon, sång och piano
Se: pdfSven Öman - Biografi

 

 

 

 


Programmet NKMR:s 20årsjubileum

NKMR:s 20 årsjubileum - Huvudsidan

NKMR

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter