Hedersdiplomerades Tacktal

 

 

 

20th Anniversary


The Laureates Acceptance Messages / Hedersdiplomerades Tacktal


Stockholm is a faraway City and the end of the year is always a busy time for important people, so unfortunately, none of our Laureates were able to be present at the NCHR's 20 Anniversary Celebrations to receive their Awards. However, former ECtHR Registrar Erik Fribergh, former Brittish MP John Hemming and Director Ian Josephs sent E-mail greetings, while JuDr Marica Pirosiková, Slovakia, MEP Tatjana Zdanóka, Latvia and  MEP Tomáš Zdechovský,  Czech Republic sent video messages.

Stockholm är en avlägsen stad och i slutet av året är alltid en hektisk tid för viktiga personer, så tyvärr kunde ingen av våra hedersdiplomerade närvara vid NKMR: s 20-årsjubileum för att ta emot sina diplom. Men fd regristrar vid Europadomstolen, Erik Fribergh, fd brittisk parlementariker John Hemming och Direktör Ian Josephs skickade e-post hälsningar medan JuDr Marica Pirosiková, Slovakien, MEP Tatjana Ždanoka, Lettland och MEP Tomáš Zdechovský, Tjeckien skickade videomeddelanden.

 

 

Laureate / Hedersdiplomerade JuDr Marica Pirosiková, Slovakia, Acceptance message / Tacktal

 

 

Laureate / Hedersdiplomerade MEP Tatjana Ždanoka, Latvia, Acceptance message / Tacktal

 

 

Laureate / Hedersdiplomerade MEP Tomáš Zdechovský,  Czech Republic, Acceptance message / Tacktal


Boor Family's Thanks to JuDr Marica Pirosiková, Mr John Hemming  and Mr Ian Josephs.20th Anniversary Main page


NCHR Front page

Huvudsida för NKMR:s 20 Årsjubileum

 

 NKMR Huvudsida

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter