Ian Josephs Greetings

 

Greetings from / Hälsningar från Ian Josephs

 


Dear NCHR
I am very flattered to be designated as a laureate by the N.K.M.R and thank you all for the honour.

However at 85 years of age the idea of flying off to Sweden leaving behind my daughter Emma who is expecting twins any time now, plus many business commitments with students arriving every weekend to HLI (www.hli.co.uk ) until Xmas, my wife who does not like me going off on lone expeditions anymore, ………… Well it is just not feasible.

I thank you once again for the honour, but maybe there are others more deserving.
My very best regards and encouragements for your work in Scandinavia.

Many thanks for your kind understanding why I cannot travel to Sweden to accept the award and be assured that I very much appreciate the honour of being selected.

Ian Josephs
19 Nov 2016
***********

Bästa NKMR,
Jag är mycket smickrad att utses till hedersdiplomerad av N.K.M.R och tack för äran.
Men vid 85 års ålder är idén att flyga iväg till Sverige och lämnar min dotter Emma som väntar tvillingar när som helst nu, plus många åtaganden med elever som anländer varje helg till HLI (www.hli.co.uk) fram till Jul, min fru som inte längre gillar att jag reser iväg ensam på expeditioner, ............ Tja det är bara inte möjligt.

Jag tackar än en gång för äran, men kanske det finns andra som är mer förtjänta.
Mina bästa hälsningar och uppmuntran för ert arbete i Skandinavien.

Många tack för visad förståelse av varför jag inte kan resa till Sverige för att ta emot diplomet och var säkra på att jag uppskattar äran att bli vald.

Ian Josephs
2016-11-19


Huvudsida för NKMR:s 20 ÅrsjubileumRealtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter