Oskarshamnsfallet3_15arig_flicka_och_socialen_i_oskarshamn

OSKARSHAMNSFALLET 3.

Fallet med den 15-åriga flickan som socialen i Oskarshamn vill fosterhemsplacera hos en kommunpolitiker mot flickans och hennes mors vilja.

En serie artiklar av publicerade i Östran/Nyheterna den 18 februari samt den 25 och 26 maj 2004

 

 

 

Socialnämnden anklagas för att föra prestigekamp
Av Lotta Lindqvist 

 

Nämnden ska se till flickans vilja
Av Lotta Lindqvist 
 

 

Prövar om politiker är olämplig som fostermor

Länsstyrelsen ska syna hur Oskarshamns kommun skött en fosterhemsplacering.

Av Lotta Lindqvist

 

 

 

OSKARSHAMNSFALLET 2 - INVANDRARPOJKE TAGEN AV SOCIALEN I OSKARSHAMN.
Kan ett omhändertagandebeslut påverkas negativt av språkförbistring och kulturkrockar?

En serie artiklar publicerade i Barometern och Östran/Nyheterna

 

”För dumma” för att ha barn - OSKARSHAMNSFALLET

Några artiklar om hur socialens personal i Sverige dömer ut föräldrar och konfiskerar deras barn.
I slutet av listan finns jämförbara artiklar från Norge och Tyskland

 

Omhändertaganden av barn är en stor kostnad för samhället.

Av Birger Hjelm

 

 

Tillbaka till Artiklar