NKMR firar De Mänskliga Rättigheternas Dag - 2009

NKMR FIRAR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG - 2009

 

De mänskliga rättigheternas dag, 10 december 2009

 

1948 - 2009. FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 61 år!

 

 


Det är vår plikt att tillse att dessa rättigheter är en levande verklighet - att de är kända, förstådda och åtnjutas av alla, överallt. Det är ofta de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter, som också behöver bli upplysta om att Deklarationen existerar - och att den finns för dem.

FN:s Generalsekreterare-Ban Ki-moon

********

It is our duty to ensure that these rights are a living reality - that they are known, understood and enjoyed by everyone, everywhere. It is often those who most need their human rights protected, who also need to be informed that the Declaration exists - and that it exists for them.

Secretary-General Ban Ki-moon

 

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. FNs Deklaration fyller således 61 år idag.

FN Deklarationen utgör en universellt måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en oavsett, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning. Deklarationen slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.

 

Varje år, överallt i världen, firas den 10 december som "De mänskliga rättigheternas dag" (Human Rights Day) till minne av tillkomsten av FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 16 stycket 3 lyder: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd." Privat- och familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas såväl av FN:s Deklaration (Artikel 12), som Europakonventionen (Artikel 8) och FN:s Barnkonvention (Artikel 16).

 

I Sverige är den 10 december mest känd som Nobeldagen - inte som de mänskliga rättigheternas dag.

Temat för 2009 års Mänskliga rättigheternas dag är förbud mot diskriminering. I Sverige, Danmark, Finland och Norge, har vi lagar som diskriminerar och undergräver familjen - den biologiska familjen - som ju är samhällets grundsten.

Samtliga våra nordiska länder har signerat och ratificerat den Europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, som ju förbjuder diskriminering. Förutom att den Europeiska konventionen är inkorporerad i våra Grundlagar, våra Grundlagar innehåller ett diskrimineringsförbud. Men, likväl, diskrimineras föräldrar och släktingar till barn som blir tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade. Resultatet har blivit att åtskilliga tiotusentals barn har blivit tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem hos vilt främmande människor, trots att t ex Sverige så sent som 1997 - vilket torde vara rekordet för ett erkännande av släktingars värde för varandra i en västerländsk demokrati - införde en lag som gav släktingar lika rätt att ta hand om sina släktingbarn som de främlingar som myndigheterna regelmässigt väljer.

 

Julen, familjens högtid, närmar sig. Familjer vars barn är tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade är ofta underkastade stränga umgängesrestriktioner. Ofta tillåts de inte träffa sina barn under julen eller ens överlämna julklapparna på julafton. Socialtjänstens och barnevernets personal begär att föräldrar och släktingar till de tvångsomhändertagna barnen ska överlämna julklapparna till myndighetspersonerna för vidare befordran till barnen. Detta är helt omänskligt och utgör en djup kränkning av barnens och deras familjers mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv.

Varje år skickar NKMR ut julappeller till de styrande i våra nordiska länder med begäran om att barnen ska släppas inför julhelgen eller åtminstone få träffa sina nära och kära under julen. Hittills har vi inte blivit hörsammade men jag vill uppmana alla föräldrar, mor- och farföräldrar och släktingar till tvångsomhändertagna barn att begära julumgänge med sina barn.


Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

De mänskliga rättigheternas dag, 2009Human Rights Day 2009


DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG
Av John-Olof Larsson


Rapporter

Tillbaka till NKMR:s huvudsida