NKMR:s Julappell 2008. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

NKMR:s JULAPPELL

 
Detta är ett brev till Sveriges statschef, regeringen och riksdagen med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga socialtjänsten att ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2008 tillsammans.

 

 

 

 

2008-12-15

 

Sveriges Statschef Kung Carl XVI Gustav,

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Socialminister Göran Hägglund

Justitieminister Beatrice Ask

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

Justitiekansler Göran Lambertz 

GD för Socialstyrelsen Lars-Erik Holm

för distribution till samtliga socialnämnder i Sverige

 

 

SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

 

Vid bildandet av Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, den 30 november 1996, översändes en appell till Statscheferna i samtliga de nordiska länderna med anhållan om att de skulle utöva sitt inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i deras respektive länder skulle få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av  offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

I samband med Tsunamikatastrofen berättade Kung Carl XVI Gustav öppenhjärtigt om hur mycket förlusten av Er far har smärtat Er. Barn som skiljs från sina föräldrar genom myndighetsåtgärder lider också.

 

Här hemma har SvT-programmen Dokument inifrån (27/11 2005) och Uppdrag granskning (6/12 2005) rapporterat om de forna barnhemsbarnen i dokumentärerna "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem". Barnhems- och fosterhemsbarn i Sverige kräver nu upprättelse och skadestånd för de kränkningar och de lidanden som de har varit utsatta för och som har förstört deras liv. Under de senaste åren har två nya klientorganisationer bildats i Sverige. Dessa är "Samhällets styvbarn" och "Stulen Barndom". Den senare har fört en grupptalan mot de olika svenska kommunerna som tvångsplacerade dem under deras barndom och uppväxtår. 

Tiotusentals liknande fall av fd fosterhems- och institutionsbarn finns i Danmark, Norge och Finland. Detta har det danska reportaget Godhavnsdrengene visat. Förhållandena beträffande tvångsomhändertagande av barn i Sverige förr och nu är inte bättre än i våra grannländer. 

 

Den statliga utredningen ”Vanvård i Sverige”, belyser i sin delrapport publicerad i augusti 2007 att situationen har varit helt oacceptabel för många av fosterbarnen. Men trots flera larmreportage om bristande rättssäkerhet för de tvångsomhändertagna och missförhållanden i nutida fosterhemsvården, har ingen myndighet vidtagit några åtgärder i syfte att inte barnen i systemet i dag ska skadas ytterligare.

Något som är mycket allvarligt är att dagens LVU-barn hindras systematiskt från att fira Julen - familjens största högtid - med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

 

Åtskilliga fall av grymma och onödiga tvångsomhändertaganden återfinns på NKMR:s hemsida. URL:et är http://www.nkmr.org.  I år tänker vi särskilt på lille Rabie Gueblaoui som Kalla Fakta rapporterade om den 29 och 30 september 2004. Lille Rabie är sjuk men enligt hans föräldrar nekas han den vård som han behöver och har rätt till. De sociala myndigheterna har hindrat Rabie från att träffa sina föräldrar i ett par års tid. 

I år tänker vi också särskiltsyskonen i Filipstad som under flera månader fr o m september 2007 var på flykt från ett sk behandlingshem och vars öde har varit följetonger i Världen idag, NWT och Corren.
Vi tänker också på alla fosterbarnen som förvägras ett normalt familjeliv med sina nära och kära pga att lagstiftaren har givit de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna tolkningsföreträde beträffande vad som är "barnets bästa", men som inte förstår att de kränker barnens och deras familjers mänskliga rättigheter som garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen. Barnen blir skadade för livet. Sådant är vittnesmålet från majoriteten av de fd fosterbarnen.

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, att Ers Majestät Kung Carl XVI Gustav, statsministern Reinfeldt, socialministern, socialförsäkringsministern, justitieministern, ja hela regeringen och Justitiekanslern samt Generaldirektören för socialstyrelsen skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att de skall tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2008 tillsammans.

 

Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Sverige såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

(www.nkmr.org)

 

 

 

Till Artiklar

 

Till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter