God Jul & Gott Nytt År!


Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

önskar
God Jul och Gott Nytt År 2016 I vår moderna värld. Tänk om...?


Vi i NKMR beklagar allt lidande och alla ödelagda liv som de onödigt
tvångsomhändertagna barnen och deras familjer har utsatts för och
fortfarande blir utsatta för.

Julen är Familjens högtid.


Likväl förvägrar personal och politiker inom de sociala myndigheterna /
barnevernet och förvaltningsdomstolarna tvångsomhändertagna barn och

deras familjer umgänge under denna stora och viktiga familjehögtid.

Inför julhelgen har NKMR skickat varsin appell till statscheferna,

regeringarna och deras respektive riksdagar med flera

myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga de ansvariga lokala

politikerna inom sina länder att tillse att de familjer som har kämpat - och

fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna

och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2015 tillsammans.

Det är hög tid att barnens, deras föräldrars och släktingars mänskliga rättighet
till privat- och familjeliv, som garanteras i Artikel 12 i FN:s Deklaration,
Artikel 8 i den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och,
Artikel 16 i FN:s Barnkonvention, ska respekteras och tillämpas av personal
inom de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna
i våra nordiska länder.


Varma julhälsningar från

STYRELSEN

 

Merry Christmas & Happy New Year 2016

Joyeux Noël et Bonne Année 2016

 

pdfSLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

FRIGI DE TVANGSFJERNEDE BARNA. DET ER JUL!

pdfFRIGIVE BARNEVERNSBØRNENE, DET ER JUL!

 

pdfSLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !