NKMR firar Internationella Barndagen 2017

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA BARNDAGEN
den 20 november 2017 

 

 


FN: s universella barndag grundades 1954 och firas den 20 november varje år för att främja internationell gemenskap, medvetenhet bland barn över hela världen och förbättra barnens välfärd.

 

Den 20 november är ett viktigt datum eftersom det är datumet 1959 då FN:s generalförsamling antog förklaringen om barnets rättigheter. Den 20 november 1989 var också datumet då FN: s generalförsamling antog Konventionen om barnets rättigheter.


Sverige, Danmark, Norge och Finland har signerat och ratificerat FN:s Barnkonvention. Men trots de högtidliga muntliga och skriftliga erkännanden fortsätter sociala myndighetspersoner i samtliga våra nordiska länder att kränka barns mänskliga rättigheter genom att tvångsomhänderta barnen och tvinga dem att bo hos vilt främmande människor, oftast utan någon kontakt alls med föräldrar, syskon eller andra släktingar, även i fall då ingen saklig grund för sådana ingripanden är förhanden.
Därigenom traumatiserar de sociala myndigheterna i våra nordiska länder flera tiotusental barn och deras familjer varje år.

Det är totalt rättsstridigt att ge barn rättigheter, samtidigt som man fråntar dem sina grundläggande mänskliga rättighet till privat och familjeliv som garanteras i FN:s Deklaration angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, och den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter