God Jul & Gott Nytt År 2018

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar
God Jul och Gott Nytt År 2018! I vår moderna värld. Tänk om...?

 


Vi i NKMR beklagar allt lidande och alla ödelagda liv som de onödigt
tvångsomhändertagna barnen och deras familjer har utsatts för och
fortfarande blir utsatta för.

Julen är Familjens högtid.


Den 10 december 2012, De Mänskliga Rättigheternas Dag, skickade 32 framstående nordiska jurister och andra professionella via NKMR en Rapport till Europarådet och Europa Unionen, FN:s organ för mänskliga rättigheter och FN:s Barnkommitté. Rapporten till Europarådet uppmärksammades och en serie av barnskyddskonferenser hölls i flera europeiska länder.
Den 23 december 2013 skickade NKMR en Petition undertecknad av 40 framstående nordiska jurister och andra professionella till Europaparlamentets Petitionskommitté (PETI). Petitionen förklarades admissible och PETI inbjöd till en presentation den 19 april 2016. Uppföljning ägde rum den 9 februari 2017, men den utlovade 'fact-finding mission' har ännu inte ägt rum.

Våra nordiska länder har rykte om sig att vara högsäten för mänskliga rättigheter, men likväl kränks barns och deras föräldrars och släktingars mänskliga rättighet till privat- och familjeliv varje dag.
Det är hög tid att barnens, deras föräldrars och släktingars mänskliga rättighet till privat- och familjeliv, som garanteras i Artikel 12 i FN:s Deklaration, Artikel 8 i den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och, Artikel 16 i FN:s Barnkonvention, ska respekteras och tillämpas av personal inom de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna i våra nordiska länder.

Varma julhälsningar från

STYRELSEN


Merry Christmas & Happy New Year 2018


Joyeux Noël et Bonne Année 2018

Baby funnen i ett stall


Tillbaka till NKMR

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter