FN:s BARNKONVENTION 30 ÅR

 

  

  BARNKONVENTIONEN 30 ÅR.
   VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

  På 30 årsdagen av Barnkonventionen, 20 november 1989 - 20 november 2019, vill NKMR påminna om vikten av att ta hand om våra barn, med särskild uppmärksamhet på deras välbefinnande genom rätten till privat- och familjeliv och goda uppväxtvillkor. Det finns en stor inflation av mänskliga rättigheter, vilket gör det viktigt att komma ihåg vad barns rättigheter täcker.Barns rättigheter är mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter rör varje människa, inklusive barn. Ett barn har rätt till liv, att ha en mor och en far som har ansvaret för att ta hand om honom eller henne. Eftersom de flesta barn ännu inte har kapacitet att utöva sina rättigheter, är det deras föräldrars ansvar att ta hand om dem. Det är därför omöjligt att skilja barns rättigheter från familjens rättigheter, eftersom ett barn är direkt beroende av sina föräldrar. Skillnaden mellan dessa två olika "rättigheter" - mänskliga rättigheter och barns rättigheter - är bara teoretisk. I praktiken är barns rättigheter familjens ansvar. Det är familjens ansvar att ta hand om barnets uppfostran, som den första och väsentliga samhällsnivån.

Vård, utbildning och förälders ansvar
Följaktligen är vård och utbildning först och främst föräldrarnas ansvar. Artikel 18 i Barnkonventionen stadgar: "Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare, har det främsta ansvaret för barnets uppväxt och utveckling." Föräldrar har således den primära rätten att utbilda sitt barn enligt deras moraliska övertygelser.

Att erkänna familjens roll är att bättre respektera barnets rätt och barnets bästa.
Våra nordiska välfärdsstater och internationella institutioner måste erkänna familjens roll och dess bidrag till allmännyttan. När vi firar barns rättigheter kan vi inte undvika att komma ihåg vårt gemensamma ansvar för vår framtid.

Familjen består av barn och vuxna som skall hållas samlade, och inte splittras av onödiga, skadliga myndighetsingripanden. Det som är till skada för familjen är skadligt för samhället.

Familjen är samhällets grundsten.


Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter