GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

god_jul_2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag önskar alla besökarna till NKMR:s hemsida

En God Jul och ett Gott Nytt År 2004


Befriat från socialarbetarnas och förvaltningsdomstolarnas onödiga tvångsomhändertaganden av våra medmänniskors barn.

 
Vänliga hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.