NKMR firar De Mänskliga Rättigheternas Dag - 2007

NKMR FIRAR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG - 2007

 

De mänskliga rättigheternas dag, 10 december 2007

 

 

 


Det är vår plikt att tillse att dessa rättigheter är en levande verklighet -- att de är kända, förstådda och åtnjutas av alla, överallt. Det är ofta de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter, som också behöver bli upplysta om att Deklarationen existerar -- och att den finns för dem.

FN:s Generalsekreterare-Ban Ki-moon

********

It is our duty to ensure that these rights are a living reality -- that they are known, understood and enjoyed by everyone, everywhere. It is often those who most need their human rights protected, who also need to be informed that the Declaration exists -- and that it exists for them.

Secretary-General Ban Ki-moon

 

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Deklarationen utgör ett universellt måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en oavsett, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.

 

Varje år, överallt i världen, firas den 10 december som "De mänskliga rättigheternas dag" (Human Rights Day) till minne av tillkomsten av FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 16 stycket 3 lyder: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd." Privat- och familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas såväl av FN:s Deklaration (Artikel 12), som Europakonventionen (Artikel 8) och FN:s Barnkonvention (Artikel 16).

 

I Sverige är den 10 december mest känd som Nobeldagen. I Sverige, Danmark, Finland och Norge, har vi lagar som undergräver familjen - den biologiska familjen - som samhällets basenhet, och åtskilliga tiotusentals barn har blivit tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem, utan saklig grund.

 

Julen, familjens högtid, närmar sig. Familjer vars barn är tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade är ofta underkastade stränga umgängesrestriktioner. Ofta tillåts de inte träffa sina barn under julen eller ens överlämna julklapparna på julafton. Socialtjänstens och barnevernets personal begär att föräldrar och släktingar till de tvångsomhändertagna barnen ska överlämna julklapparna till dem för vidare transport till barnen.

Varje år skickar NKMR ut julappeller till de styrande i våra nordiska länder med begäran om att barnen ska släppas inför julhelgen eller åtminstone få träffa sina nära och kära under julen. Hittills har vi inte blivit hörsammade men jag vill uppmana alla föräldrar, mor- och farföräldrar och släktingar till tvångsomhändertagna barn att begära julumgänge med barnen.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

De mänskliga rättigheternas dag, 2007Human Rights Day 2007


Rapporter

Tillbaka till NKMR:s huvudsida

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter