Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar
God Jul och Gott Nytt År

 

Socialens Jul

 

 

I vår moderna värld. Tänk om...?

Vi i NKMR beklagar det lidande och de ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer har utsatts för och fortfarande blir utsatta för.

Julen är en familjehögtid.


Likväl förvägrar de anställda och politikerna inom de sociala myndigheterna / barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

 

 

 


Den prekära situationen för tvångsomhändertagna och fosterhems- eller institutionsplacerade barn i Danmark, Finland, Norge och Sverige har uppmärksammats under de gångna åren, och Sverige har begåvats med vanvårdsutredningen, upprättelseutredningen och en ursäktsceremoni, men regeringen fokuserar inte på barnen som är i systemet i dag.

 

 

Flera norska kommuner har betalt skadestånd till barnen som samhället svek och det pågår ett antal skadeståndsprocesser i olika norska domstolar.
I Norge har några dramatiska fritagningar av tvångsomhändertagna barn ägt rum under de senaste två åren och i Sverige är ilskan mot den bristande rättssäkerhet som såväl föräldrarnas som barnen upplever i sina kontakter socialtjänsten och de förvaltningsdomstolarna högst påtaglig.
Inför julhelgen publicerar NKMR appellerna som vi har sänt till statscheferna, regeringarna och deras resp. riksdagar med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhems- eller institutionsplacerade barn, skall få uppleva Julen 2012 tillsammans.

Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar som garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen och Artikel 16 i FN:s Barnkonvention och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn som garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen åtnjuter respekt av politiker och tjänstemän inom de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna i våra nordiska länder.


Varma julhälsningar från ordförande

Ruby Harrold-Claesson

Olofstorp den 8/12-2012

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter