NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag 2017

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag - 10 december 2017

69 år av Mänskliga Rättigheter - 1948 - 2017.

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheternafyller 69 år!

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna.
FNs Deklaration fyller således 69 år idag.

Eleanor Roosevelt
Fru Eleanor Roosevelt med den universella Deklarationen om mänskliga rättigheter.

FN Deklarationen utgör en universell måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

pdfNKMR firar de mänskliga rättigheternas dag, 2017

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter