Fortsatt kamp mot LVU

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar välkomna till 2018!

Ett Nytt År i kampen för skydd
av barns och deras familjers rättigheter
mot onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar!

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter