NKMR 23 År

 

 


NKMR 23År, 30-11-1996 - 30-11-2019
Organisationen: Society of Friends of Abandoned Children Úsmev ako dar, Smile as a gift och Associationen för Familjerättsdomare har förärat Ruby Harrold-Claesson ett Hedersdiplom för "enastående mod, medkänsla och humanitärt engagemang för barns rätt att inte bli separerade från sina föräldrar "
(Art. 9 Barnkonventionen)

NKMR är hedrade och gläds över att vårt arbete för att skydda barns mänskliga rättighet att inte bli separerade från sina föräldrar erkänns bland annat av Associationen för Familjerättsdomare i Slovakien.

 

 

NCHR 23rd Anniversary, 30-11-1996 - 30-11-2019
The NGO: Society of Friends of Abandoned Children Úsmev ako dar, Smile as a gift and the Association of Family Judges have awarded a Laureate to Ruby Harrold-Claesson for "outstanding bravery, compassion and humanitarian engagement for Children's Right not to be separated from his or her parents"
(Art. 9 of Convention on the Rights of the Child)

The NCHR is honoured and gratified that our work to protect the Human Rights of children not to be separated from their parents, is recognised inter alia by the Association of Family Judges in Slovakia.

 

Laureate Award Slovakia

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter