GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

god_jul_2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag önskar alla besökarna till NKMR:s hemsida

En God Jul och ett Gott Nytt År 2004


Befriat från socialarbetarnas och förvaltningsdomstolarnas onödiga tvångsomhändertaganden av våra medmänniskors barn.

 
Vänliga hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 

 

 

 

 

 

God_jul_2004

God Jul och ett Gott Nytt År 2005
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida


 

god_jul_2004

 


 Vi i NKMR beklagar det lidande som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för. Julen är en familjehögtid. Likväl förvägrar de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer.

Sveriges justitiedepartement kommer att hålla ett möte den 10 februari 2005 om "en ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna". Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i de nordiska länderna.

 
Vänliga hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

Ordf.
 


 

 

 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

God Jul och Gott Nytt År 2006
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida


 

god_jul_2005

 

I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för. Julen är en familjehögtid. Likväl förvägrar de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under högtiderna.

NKMR vill här framföra ett stort tack till Thomas Kanger och Dokument inifrånredaktionen vid Sveriges Television för reportaget "Stulen barndom" som sändes den 27 november 2005 som har satt fokus på de hundratusentals svenskar som har vuxit upp med samhället som fostrare. Vi vill också tacka Hannes Råstam och Uppdrag granskningredaktionen vid Sveriges Television för reportagen om "Fallet Ulf" och Ekbackens behandlingshem i Kalmar. Socialförsäkringsministern, Morgan Johansson, har lovat en granskning av klagomålen framförda av de som tvingats växa upp utan sina föräldrar.

 

Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i de nordiska länderna.

 
Varma hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 

 

 

 

  Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

God Jul och Gott Nytt År 2007
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida


god_jul_2006

 

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för. Julen är en familjehögtid. Likväl förvägrar personer inom de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

Inför julhelgen har NKMR skickat ut appeller till statscheferna, regeringarna och riksdagarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige med begäran att de skall ålägga socialtjänsten/barnevernet att ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2006 tillsammans.

 


Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar (Artikel 16 i FN:s Barnkonvention) och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i de nordiska länderna.

 
Varma hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul! Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

God Jul 2007

och

Gott Nytt År 2008
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida

 

 

 

 

god_jul_2007
I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för. Julen är en familjehögtid. Likväl förvägrar personer inom de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

Inför julhelgen har NKMR skickat ut appeller till statscheferna, regeringarna och riksdagarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige med begäran att de skall ålägga socialtjänsten/barnevernet att ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2007 tillsammans.

 


Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar (Artikel 16 i FN:s Barnkonvention) och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i de nordiska länderna.

 
Varma hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


NKMR:s Julappell: Släpp de tvangsfjernede barna loss, det er Jul !

 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

God Jul 2008

och

Gott Nytt År 2009
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida

 

 

 

 

SocialensJul
I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för. Julen är en familjehögtid. Likväl förvägrar personer inom de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

Inför julhelgen har NKMR publicerat en appell till Sveriges statschef, regeringen och riksdagen med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga socialtjänsten att ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2008 tillsammans.

 


Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar (Artikel 16 i FN:s Barnkonvention) och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i Sverige och de nordiska länderna.

 
Varma hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!
 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

God Jul 2009

och

Gott Nytt År 2010
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida

 

 

 

SocialensJul
I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för.
Julen är en familjehögtid.
Likväl förvägrar personer inom de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

Inför julhelgen har NKMR publicerat en appell till statscheferna, regeringarna och deras resp. riksdagar med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2009 tillsammans.

 


Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar (Artikel 16 i FN:s Barnkonvention) och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i våra nordiska länder.

 
Varma julhälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


 NKMR:s Julappell. Slipp barnevernsbarna ut, det er Jul!

 

 

 NKMR:s Julappell. Frigive barnevernsbørnene, det er Jul!

 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

NKMR
önskar
God Jul 2010

och

Gott Nytt År 2011
 

 

 

SocialensJul
I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för.
Julen är en familjehögtid.
Likväl förvägrar personer inom de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

Inför julhelgen har NKMR publicerat en appell till statscheferna, regeringarna och deras resp. riksdagar med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2010 tillsammans.

 


Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar som garanteras i Artikel 16 i FN:s Barnkonvention och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn som garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen åtnjuter respekt av de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna i våra nordiska länder.

 
Varma julhälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


 NKMR:s Julappell. Frigi de tvangsfjernede barna, det er Jul!

 

 

 NKMR:s Julappell. Frigive barnevernsbørnene, det er Jul!

 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

NKMR
önskar
God Jul 2011

och

Gott Nytt År 2012
 

 

 

SocialensJul
I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och de ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer har utsatts för och fortfarande blir utsatta för.
Julen är en familjehögtid.
Likväl förvägrar de anställda och politikerna inom de sociala myndigheterna / barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

Den prekära situationen för tvångsomhändertagna och fosterhems- eller institutionsplacerade barn i Danmark, Finland, Norge och Sverige har uppmärksammats under de gångna åren, och Sverige har begåvats med vanvårdsutredningen, upprättelseutredningen och en ursäktsceremoni, men regeringen fokuserar inte på barnen som är i systemet i dag.
Flera norska kommuner har betalt skadestånd till barnen som samhället svek och det pågår ett antal skadeståndsprocesser i olika norska domstolar.
I Norge har några dramatiska fritagningar av tvångsomhändertagna barn ägt rum under de senaste två åren och i Sverige är ilskan mot den bristande rättssäkerhet som såväl föräldrarnas som barnen upplever i sina kontakter socialtjänsten och de förvaltningsdomstolarna högst påtaglig. 
Inför julhelgen publicerar NKMR appellerna som vi har sänt till statscheferna, regeringarna och deras resp. riksdagar med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhems- eller institutionsplacerade barn, skall få uppleva Julen 2011 tillsammans.

Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar som garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen och Artikel 16 i FN:s Barnkonvention och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn som garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen åtnjuter respekt av politiker och tjänstemän inom de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna i våra nordiska länder.

 
Varma julhälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

NKMR:s Julappell till HKH Kung Carl XVI Gustav. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

NKMR:s Julappell till Sveriges regering. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

NKMR:s Julappell till Sveriges riksdag. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

NKMR:s Julappell till socialstyrelsen. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


NKMR:s Julappell till HKH Konung Harald V. Frigi de tvangsfjernede barna, det er Jul!

NKMR:s Julappell till Norges regering. Frigi de tvangsfjernede barna, det er Jul!

 

 

NKMR:s Julappell till HM Dronning Margrethe. Frigive barnevernsbørnene, det er Jul!

NKMR:s Julappell till Danmarks regering. Frigive barnevernsbørnene, det er Jul!


NKMR:s Julappell till Finlands President, Tarja Halonen. Släpp de tvångsomhändertagna barnen loss, det är Jul!


 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

NKMR firar De Mänskliga Rättigheternas Dag - 2007

NKMR FIRAR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG - 2007

 

De mänskliga rättigheternas dag, 10 december 2007

 

 

 


Det är vår plikt att tillse att dessa rättigheter är en levande verklighet -- att de är kända, förstådda och åtnjutas av alla, överallt. Det är ofta de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter, som också behöver bli upplysta om att Deklarationen existerar -- och att den finns för dem.

FN:s Generalsekreterare-Ban Ki-moon

********

It is our duty to ensure that these rights are a living reality -- that they are known, understood and enjoyed by everyone, everywhere. It is often those who most need their human rights protected, who also need to be informed that the Declaration exists -- and that it exists for them.

Secretary-General Ban Ki-moon

 

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Deklarationen utgör ett universellt måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en oavsett, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.

 

Varje år, överallt i världen, firas den 10 december som "De mänskliga rättigheternas dag" (Human Rights Day) till minne av tillkomsten av FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 16 stycket 3 lyder: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd." Privat- och familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas såväl av FN:s Deklaration (Artikel 12), som Europakonventionen (Artikel 8) och FN:s Barnkonvention (Artikel 16).

 

I Sverige är den 10 december mest känd som Nobeldagen. I Sverige, Danmark, Finland och Norge, har vi lagar som undergräver familjen - den biologiska familjen - som samhällets basenhet, och åtskilliga tiotusentals barn har blivit tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem, utan saklig grund.

 

Julen, familjens högtid, närmar sig. Familjer vars barn är tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade är ofta underkastade stränga umgängesrestriktioner. Ofta tillåts de inte träffa sina barn under julen eller ens överlämna julklapparna på julafton. Socialtjänstens och barnevernets personal begär att föräldrar och släktingar till de tvångsomhändertagna barnen ska överlämna julklapparna till dem för vidare transport till barnen.

Varje år skickar NKMR ut julappeller till de styrande i våra nordiska länder med begäran om att barnen ska släppas inför julhelgen eller åtminstone få träffa sina nära och kära under julen. Hittills har vi inte blivit hörsammade men jag vill uppmana alla föräldrar, mor- och farföräldrar och släktingar till tvångsomhändertagna barn att begära julumgänge med barnen.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

De mänskliga rättigheternas dag, 2007Human Rights Day 2007


Rapporter

Tillbaka till NKMR:s huvudsida

 

NKMR firar De Mänskliga Rättigheternas Dag - 2008

NKMR FIRAR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG - 2008

 

De mänskliga rättigheternas dag, 10 december 2008

 

1948 - 2008. FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 60 år!

 

 


Det är vår plikt att tillse att dessa rättigheter är en levande verklighet -- att de är kända, förstådda och åtnjutas av alla, överallt. Det är ofta de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter, som också behöver bli upplysta om att Deklarationen existerar -- och att den finns för dem.

FN:s Generalsekreterare-Ban Ki-moon

********

It is our duty to ensure that these rights are a living reality -- that they are known, understood and enjoyed by everyone, everywhere. It is often those who most need their human rights protected, who also need to be informed that the Declaration exists -- and that it exists for them.

Secretary-General Ban Ki-moon

 

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. FNs Deklaration fyller således 60 år idag.

FN Deklarationen utgör en universellt måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en oavsett, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning. Deklarationen slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.

 

Varje år, överallt i världen, firas den 10 december som "De mänskliga rättigheternas dag" (Human Rights Day) till minne av tillkomsten av FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 16 stycket 3 lyder: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd." Privat- och familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas såväl av FN:s Deklaration (Artikel 12), som Europakonventionen (Artikel 8) och FN:s Barnkonvention (Artikel 16).

 

I Sverige är den 10 december mest känd som Nobeldagen. I Sverige, Danmark, Finland och Norge, har vi lagar som undergräver familjen - den biologiska familjen - som ju är samhällets grundsten och åtskilliga tiotusentals barn har blivit tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem, utan saklig grund.

 

Julen, familjens högtid, närmar sig. Familjer vars barn är tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade är ofta underkastade stränga umgängesrestriktioner. Ofta tillåts de inte träffa sina barn under julen eller ens överlämna julklapparna på julafton. Socialtjänstens och barnevernets personal begär att föräldrar och släktingar till de tvångsomhändertagna barnen ska överlämna julklapparna till myndighetspersonerna för vidare befordran till barnen.

Varje år skickar NKMR ut julappeller till de styrande i våra nordiska länder med begäran om att barnen ska släppas inför julhelgen eller åtminstone få träffa sina nära och kära under julen. Hittills har vi inte blivit hörsammade men jag vill uppmana alla föräldrar, mor- och farföräldrar och släktingar till tvångsomhändertagna barn att begära julumgänge med sina barnen.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

De mänskliga rättigheternas dag, 2008Human Rights Day 2008


DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG
Av John-Olof Larsson


Rapporter

Tillbaka till NKMR:s huvudsida

 

NKMR firar De Mänskliga Rättigheternas Dag - 2009

NKMR FIRAR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG - 2009

 

De mänskliga rättigheternas dag, 10 december 2009

 

1948 - 2009. FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 61 år!

 

 


Det är vår plikt att tillse att dessa rättigheter är en levande verklighet - att de är kända, förstådda och åtnjutas av alla, överallt. Det är ofta de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter, som också behöver bli upplysta om att Deklarationen existerar - och att den finns för dem.

FN:s Generalsekreterare-Ban Ki-moon

********

It is our duty to ensure that these rights are a living reality - that they are known, understood and enjoyed by everyone, everywhere. It is often those who most need their human rights protected, who also need to be informed that the Declaration exists - and that it exists for them.

Secretary-General Ban Ki-moon

 

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. FNs Deklaration fyller således 61 år idag.

FN Deklarationen utgör en universellt måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en oavsett, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning. Deklarationen slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.

 

Varje år, överallt i världen, firas den 10 december som "De mänskliga rättigheternas dag" (Human Rights Day) till minne av tillkomsten av FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 16 stycket 3 lyder: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd." Privat- och familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas såväl av FN:s Deklaration (Artikel 12), som Europakonventionen (Artikel 8) och FN:s Barnkonvention (Artikel 16).

 

I Sverige är den 10 december mest känd som Nobeldagen - inte som de mänskliga rättigheternas dag.

Temat för 2009 års Mänskliga rättigheternas dag är förbud mot diskriminering. I Sverige, Danmark, Finland och Norge, har vi lagar som diskriminerar och undergräver familjen - den biologiska familjen - som ju är samhällets grundsten.

Samtliga våra nordiska länder har signerat och ratificerat den Europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, som ju förbjuder diskriminering. Förutom att den Europeiska konventionen är inkorporerad i våra Grundlagar, våra Grundlagar innehåller ett diskrimineringsförbud. Men, likväl, diskrimineras föräldrar och släktingar till barn som blir tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade. Resultatet har blivit att åtskilliga tiotusentals barn har blivit tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem hos vilt främmande människor, trots att t ex Sverige så sent som 1997 - vilket torde vara rekordet för ett erkännande av släktingars värde för varandra i en västerländsk demokrati - införde en lag som gav släktingar lika rätt att ta hand om sina släktingbarn som de främlingar som myndigheterna regelmässigt väljer.

 

Julen, familjens högtid, närmar sig. Familjer vars barn är tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade är ofta underkastade stränga umgängesrestriktioner. Ofta tillåts de inte träffa sina barn under julen eller ens överlämna julklapparna på julafton. Socialtjänstens och barnevernets personal begär att föräldrar och släktingar till de tvångsomhändertagna barnen ska överlämna julklapparna till myndighetspersonerna för vidare befordran till barnen. Detta är helt omänskligt och utgör en djup kränkning av barnens och deras familjers mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv.

Varje år skickar NKMR ut julappeller till de styrande i våra nordiska länder med begäran om att barnen ska släppas inför julhelgen eller åtminstone få träffa sina nära och kära under julen. Hittills har vi inte blivit hörsammade men jag vill uppmana alla föräldrar, mor- och farföräldrar och släktingar till tvångsomhändertagna barn att begära julumgänge med sina barn.


Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

De mänskliga rättigheternas dag, 2009Human Rights Day 2009


DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG
Av John-Olof Larsson


Rapporter

Tillbaka till NKMR:s huvudsida

 

NKMR firar De Mänskliga Rättigheternas Dag - 2010

NKMR FIRAR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG - 2010

 

De mänskliga rättigheternas dag, 10 december 2010

 

1948 - 2010. FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 62 år!

 

 


Det är vår plikt att tillse att dessa rättigheter är en levande verklighet - att de är kända, förstådda och åtnjutas av alla, överallt. Det är ofta de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter, som också behöver bli upplysta om att Deklarationen existerar - och att den finns för dem.

FN:s Generalsekreterare-Ban Ki-moon

********

It is our duty to ensure that these rights are a living reality - that they are known, understood and enjoyed by everyone, everywhere. It is often those who most need their human rights protected, who also need to be informed that the Declaration exists - and that it exists for them.

Secretary-General Ban Ki-moon

 

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. FNs Deklaration fyller således 62 år idag.

FN Deklarationen utgör en universell måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en oavsett, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning. Deklarationen slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.

 

Varje år, överallt i världen, firas den 10 december som "De mänskliga rättigheternas dag" (Human Rights Day) till minne av tillkomsten av FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 16 stycket 3 lyder: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd." Privat- och familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas såväl av FN:s Deklaration (Artikel 12), som Europakonventionen (Artikel 8) och FN:s Barnkonvention (Artikel 16).

 

I Sverige är den 10 december mest känd som Nobeldagen - inte som de mänskliga rättigheternas dag.

Som vid tidigare år är temat för 2010 års Mänskliga rättigheternas dag förbud mot diskriminering. I Sverige, Danmark, Finland och Norge, har vi lagar som diskriminerar och undergräver familjen - den biologiska familjen - som ju är samhällets grundsten.

Samtliga våra nordiska länder har signerat och ratificerat den Europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, som ju förbjuder diskriminering. Förutom att den Europeiska konventionen är inkorporerad i våra Grundlagar, innehåller våra Grundlagar ett diskrimineringsförbud. Men, likväl, diskrimineras föräldrar och släktingar till barn som tvångsomhändertas och placeras i fosterhem. Resultatet har blivit att åtskilliga tiotusentals barn har blivit tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem hos vilt främmande människor, trots att t ex Sverige så sent som 1997 - vilket torde vara rekordet för ett erkännande av de naturliga släktingarnas värde för varandra i en västerländsk demokrati - införde en lag som gav släktingar lika rätt att ta hand om sina släktingbarn som de främlingar som myndigheterna regelmässigt väljer.

 

I år vill NKMR särskilt uppmärksamma alla tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn som lagstiftarna, de sociala myndigheterna, domstolarna och fosterföräldrarna skär av från sina familjer genom vårdnadsöverflyttningar. Vissa politiker förespråkar t o m tvångsadoption av tvångsomhändertagna barn. Men, detta vore inte ett steg i riktning mot civilisation och demokrati, utan i ett steg mot barbari och utökad totalitarism.

Samtidigt vill vi uppmärksamma de kärleksfulla föräldrarna som har blivit fråntagna sina älskade barn utan saklig grund, där barnen används som försörjningsobjekt åt fosterfamiljerna eller för att avhjälpa barnlösheten hos myndighetspersonernas barnlösa släktingar eller vänner. Det är tämligen uppenbart att barnen, deras föräldrar och hela deras släkt och vänskapskrets mår mycket dåligt av rättsövergreppen som förövas mot barnen och deras föräldrar.

Inom NKMR är vi medvetna om det stora lidande som drabbar såväl barnen som föräldrarna och släktingarna i familjerna som har drabbats av myndigheternas åtgärder vid tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av familjens barn. Vi vill dock särskilt fästa uppmärksamheten på familjen Johansson på Gotland i det världsberyktade Gotlandsfallet. Domenic Johanssons far, Christer Johansson, sitter häktad på grund av att han i sin stora längtan och avsaknad av sin enda sons närhet, tog honom med sig den 22 november 2010 när familjen hade ett av de 'en gång var femte vecka' av socialtjänsten beviljade umgängestillfällena under övervakning av två personal från socialtjänsten.

 
Julen, familjens högtid, närmar sig. Familjer vars barn är tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade är ofta underkastade stränga umgängesrestriktioner. Ofta tillåts de inte träffa sina barn under julen eller ens överlämna julklapparna på julafton. Socialtjänstens och barnevernets personal begär att föräldrar och släktingar till de tvångsomhändertagna barnen ska överlämna julklapparna till myndighetspersonerna för vidare befordran till barnen. Detta är helt omänskligt och utgör en djup kränkning av barnens och deras familjers mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv.


Varje år skickar NKMR ut julappeller till de styrande i våra nordiska länder med begäran om att barnen ska släppas inför julhelgen eller åtminstone få träffa sina nära och kära under julen. Hittills har vi inte blivit hörsammade men jag vill uppmana alla föräldrar, mor- och farföräldrar och släktingar till tvångsomhändertagna barn att begära julumgänge med era barn.


Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

De mänskliga rättigheternas dag, 2010DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG
Av John-Olof Larsson


Rapporter

Tillbaka till NKMR:s huvudsida

 

NKMR firar internationella familjedagen

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2002


I hela världen firas den 15 maj som internationella familjedagen. Eftersom Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna erkänner familjens betydelse och värde för varje individ - barn som vuxen, vill vi göra såväl medborgarna i Sverige och de övriga nordiska länderna som världen i övrigt medvetna om det faktum att internationella familjedagen förbigås med tystnad av de styrande i våra länder.

 

Syftet med internationella familjedagen är att ge erkännande åt betydelsen och värdet av familjelivet i våra samhällen. Familjen spelar en mycket viktig roll i våra liv och påverkar oss på så många olika sätt - även vad gäller vår hälsa och vårt välbefinnande.

 

Familjen är erkänd som samhällets grundsten i varje civiliserat samhälle. Det är därför ytterst beklagligt att Familjen har berövats sin ställning och betagits sin värdeförmedlande roll i de så-kallade välfärdsstaterna i Skandinavien.

 

Problemen med ungdomsbrottslighet, mobbning och våld i dagens samhälle beror huvudsakligen på den "moderna" barnuppfostran, att mammorna måste arbeta och således saknar tid till sina barn, att barnen lämnas bort till "professionella" vårdare samt den höga skilsmässostatistiken.

 

Ytterligare ett stort problem utgörs av de sociala myndigheternas benägenhet att tvångsomhändertaga barn och placera dem i fosterhem bland vilt främmande människor och långt från deras nära och kära. Allt detta görs under devisen “barnets bästa”.

 

Barnets bästa kan dock ofta inte fastställas förrän barndomen har flytt. En förstörd eller förlorad barndom kan aldrig återfås.

 

Barnets bästa tillvaratas bäst i familjen, där det etiska bandet dvs kärlek till och omtanke om barnet finns. Det bör noteras att vård av barn i sina egna familjer är den enda vårdformen som inte får ekonomiskt stöd i Sverige.

 

*********

 

Sveriges regering har nyligen publicerat "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna" (Regeringens Skrivelse 2001/02:83). I Bilaga 3 finns uppräknade vilka aktörer som har beretts möjlighet att delta i eller lämna synpunkter på arbetet.
NKMR finns inte bland de organisationer som den svenska regeringen har inbjudit att delta i detta arbete, vilket är betecknande för det svenska systemets motvilja mot konkreta åtgärder för skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i Sverige. 

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

 

 

Familjens roll större i Europa

 

Svensk familjepolitik på väg mot totalitarism

 

Forakt for familiene

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

NKMR firar internationella familjedagen 2003

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2003


FN har instiftat den 15 maj som Internationella Familjedagen. FN har öronmärkt  denna speciella dag varje år för att poängtera hur viktig familjen är för alla samhällen och också för vårt samhälle. Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt. I Sverige förbigås Internationella Familjedagen med tystnad.

 

Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna erkänner familjens betydelse och värde för varje individ - barn som vuxen. Vi vill därför göra såväl medborgarna i Sverige som de övriga nordiska länderna och världen i övrigt medvetna om det faktum att internationella familjedagen förbigås med tystnad av de styrande i våra nordiska länder.

 

Syftet med internationella familjedagen är att ge erkännande åt betydelsen och värdet av familjelivet i våra samhällen. Familjen spelar en mycket viktig roll i våra liv och påverkar oss på så många olika sätt - även vad gäller vår hälsa och vårt välbefinnande.

 

Familjen är erkänd som samhällets grundsten i varje civiliserat samhälle. Det är därför ytterst beklagligt att Familjen har berövats sin ställning och betagits sin värdeförmedlande roll i de såkallade välfärdsstaterna i Skandinavien.

 

Problemen med ungdomsbrottslighet, mobbning och våld i dagens samhälle beror huvudsakligen på den "moderna" barnuppfostran, att mammorna måste arbeta och således saknar tid till sina barn, att barnen lämnas bort till "professionella" vårdare samt den höga skilsmässostatistiken.

 

Ytterligare ett stort problem utgörs av de sociala myndigheternas benägenhet att tvångsomhändertaga barn och placera dem i fosterhem bland vilt främmande människor och långt från deras nära och kära. Allt detta görs under devisen “barnets bästa”.

 

Barnets bästa kan dock ofta inte fastställas förrän barndomen har flytt. En förstörd eller förlorad barndom kan aldrig återfås.

 

Barnets bästa tillvaratas bäst i familjen, där det etiska bandet d.v.s. kärlek till och omtanke om barnet finns. Det bör noteras att vård av barn i sina egna familjer är den enda vårdformen som inte får ekonomiskt stöd i Sverige.

 

*********

 

Sveriges regering har signerat FN:s Deklaration av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Artikel 12 i FN Deklarationen garanterar alla och envar rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sveriges regering har signerat och ratificerat den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Konventionens artikel 8 garanterar envar rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sverige, Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg för kränkning av barns och deras familjers Artikel 8 rättigheter, just pga. tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn.

 

Den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna inkorporerades i gällande svensk lag den 1 januari 1995, genom SFS 1994:1219. Konventionen finns sedermera publicerad i den svenska lagboken - dock utan Preambulen, som förklarar vilka målsättningar som Konventionens skapare hoppas uppnå.

 

Trots det faktum att såväl Sverige som Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen och trots att den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna numera är gällande svensk rätt, fortsätter tvångsomhändertagandena att öka i antal.

 

Sveriges regering har publicerat "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna" (Regeringens Skrivelse 2001/02:83). I Bilaga 3 finns uppräknade vilka aktörer som har beretts möjlighet att delta i eller lämna synpunkter på arbetet.
NKMR finns inte bland de organisationer som den svenska regeringen har inbjudit att delta i detta arbete. Detta är betecknande för det svenska systemets motvilja mot konkreta åtgärder för skydd av och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i Sverige. 

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

 

 

Familjens roll större i Europa

 

Svensk familjepolitik på väg mot totalitarism

 

Forakt for familiene

 

Blod är tjockare än vatten

 

Barn foreldres eiendom

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter