NKMR firar MR dagen 2016

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2016
1948 - 2016.

 

 

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 68 år!


Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. FNs Deklaration fyller således 68 år idag. FN Deklarationen utgör en universell måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

Temat för De mänskliga rättigheternas dag 2016, är "Stå upp för någons rättigheter idag" Stand up for someone's rights today.

UN High Commissioner message - Human Rights Day 2016

 
De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en oavsett, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning. Deklarationen slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.


Varje år, överallt i världen, firas den 10 december som "De mänskliga rättigheternas dag" (Human Rights Day) till minne av tillkomsten av FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer...

NKMR firar Internationella Familjedagen 2016

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2016 

2016 markerar 22 års jubileum för FN:s Internationella Familje År och idag är
Internationella Familjedagen.

FN har instiftat den 15 maj som Internationella familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag, varje år, för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen.
Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

 

 

pdfNKMR firar Internationella Familjedagen - 2016

 

Petition nr 2434/2014 - Hearing in European Parliament

Petition nr 2434/2014 - Hearing in European Parliament, PETI Committee

The Petition No. 2434/2014 has been scheduled to be heard at the meeting of the Committee on Petitions which will take place on 19.04.2016 in Brussels. 
The presentation will be heard at around 9:30 AM.

A delegation of signataries will defend our Petition at the hearing in the PETI Committee.

We are pleased to invite you to follow the Committee proceedings as a webcast via European Parliament streaming over the following link:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=PETI, either live, or deferred as of the following day

Please see the Communication to Members of the PETI, from the European Commission regarding our petition.

pdfEuropean Parliament - Petition No. 2434-2014 - Commission statement


pdf Memorial - Petition No. 2434/2014

pdfEuropean Court of Justice Judgment Case C-435/06

pdfPETI Agenda 18-19 April 2016-final

pdfPresentation - PETI - Brussels - 2016-04-19

pptPETI - Brussels - 19 April 2016

For more information, please see:

Petition nr 2434/2014 - Admissible

 

Internationella Kvinnodagen 2016


Regeringsformen 1 kap 9

På Internationella Kvinnodagen vill NKMR hylla alla kvinnor / mödrar som har blivit utsatta for grova övergrepp av sociala myndighetspersoner, personal i förvaltningsdomstolar och / eller dito i de allmänna domstolarna, som har berövat dem deras älskade barn genom tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering eller vårdnadsöverflyttning.


Bestämmelserna i Sveriges Grundlag, Regeringsformen 1 kap 9 § är klara och tydliga:
"Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet".


Likväl begår angiven personal grova brott mot otaliga svenska kvinnor, dagligen.

God Jul & Gott Nytt År!


Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

önskar
God Jul och Gott Nytt År 2016 I vår moderna värld. Tänk om...?


Vi i NKMR beklagar allt lidande och alla ödelagda liv som de onödigt
tvångsomhändertagna barnen och deras familjer har utsatts för och
fortfarande blir utsatta för.

Julen är Familjens högtid.

Läs mer...

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2015

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2015

1948 - 2015.

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 67 år!

 

"Det är vår plikt att tillse att dessa rättigheter är en levande verklighet - att de är kända, förstådda och åtnjutas av alla, överallt. Det är ofta de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter, som också behöver bli upplysta om att Deklarationen existerar - och att den finns för dem." Citat: FN:s Generalsekreterare, Ban Ki-moon, 2013.
 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. FNs Deklaration fyller således 67 år idag. FN Deklarationen utgör en universell måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

Läs mer...

NKMR firar Internationella Antikorruptionsdagen

NKMR firar Internationella Antikorruptionsdagen 11 ÅR


Den 9 december är den Internationella Antikorruptionsdagen.

Idag, den 9 december 2015, firar NKMR Internationella Antikorruptionsdagens 11 Årsjubileum.

Citat ur Pressmeddelandet 2005-12-09

"Politiska partier uppfattas som mest korrupta i världsomfattande undersökning genomförd av Transparency International."

Läs mer...

NKMR Gratulerar Jerzy Donus för utmärkelserna för din film!

Accolade Merit Logo Color

 

 

Jerzy Donus (Sweden), For My Children, Documentary Feature

 •  

  Det är med stolthet som NKMR gratulerar Jerzy Donus till utmärkelserna som hans film "For My Children" har vunnit i 18 på varandra följande internationella Filmfestivaler.

  Våra medlemmar jur. kand., med. lic Siv Westerberg som flerfaldigt vunnit mål mot Sverige i Europadomstolen, vår v. ordf. jur kand. Jenny Beltrán, vår ordf. jur. kand. Ruby Harrold-Claesson och fil Dr, leg. psykolog, Lena Hellblom Sjögren som har föreläst vid flera av NKMR:s Symposier, medverkar i filmen.

   

  Filmen handlar om något som har varit mycket aktuellt sedan 1988 då jur. kand., med. lic Siv Westerberg vann Olsson v. Sverige i Europadomstolen, men trots flera fällande domar lever det rättsliga missfostret, legala barnarov eller LVU, Lagen om Vård av Unga kvar.

   

  Förutom utmärkelsen ovan har filmen "For My Children" vunnit en utmärkelse vid Jakarta, Indonesia, International Film Festival For Family, Public Service, Against Drug Abuse and Trafficking 2015 "Award of Merit" och "Best Feature Documentary" vid Los Angeles, L.A.CineFest.


  Filmen "For My Children" visades på NKMRs Symposium den 5 september 2015.

  Tillägg 2016-01-19: Trots de stora framgångarna som Jerzy Donus dokumentar "For My Children" har haft internationellt, har varken Stockholms Filmfestival, Gothenburg Film Festival eller någon svensk TV-station velat visa filmen.

  For My Children trailer

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2014

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2014

1948 - 2014.

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 66 år!

Temat för "De mänskliga rättigheternas dag" 2014 är "Mänskliga rättigheter 365"

"Jag uppmanar medlemsstaterna att hedra sin skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna varje dag på året. Jag uppmanar alla människor att hålla sina regeringar till svars."

Citat: FN:s Generalsekreterare-Ban Ki-moon

pdfNKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2014

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN - 2014

NKMR FIRAR
INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2014
 
2014 markerar 20 års jubileum för FN:s Internationella Familje År och idag är Internationella Familjedagen. FN har instiftat den 15 maj som Internationella familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag, varje år, för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen. Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.
I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.
pdfNKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN - 2014

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

NKMR
önskar
God Jul 2011

och

Gott Nytt År 2012
 

 

 

SocialensJul
I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och de ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer har utsatts för och fortfarande blir utsatta för.
Julen är en familjehögtid.
Likväl förvägrar de anställda och politikerna inom de sociala myndigheterna / barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

Den prekära situationen för tvångsomhändertagna och fosterhems- eller institutionsplacerade barn i Danmark, Finland, Norge och Sverige har uppmärksammats under de gångna åren, och Sverige har begåvats med vanvårdsutredningen, upprättelseutredningen och en ursäktsceremoni, men regeringen fokuserar inte på barnen som är i systemet i dag.
Flera norska kommuner har betalt skadestånd till barnen som samhället svek och det pågår ett antal skadeståndsprocesser i olika norska domstolar.
I Norge har några dramatiska fritagningar av tvångsomhändertagna barn ägt rum under de senaste två åren och i Sverige är ilskan mot den bristande rättssäkerhet som såväl föräldrarnas som barnen upplever i sina kontakter socialtjänsten och de förvaltningsdomstolarna högst påtaglig. 
Inför julhelgen publicerar NKMR appellerna som vi har sänt till statscheferna, regeringarna och deras resp. riksdagar med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhems- eller institutionsplacerade barn, skall få uppleva Julen 2011 tillsammans.

Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar som garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen och Artikel 16 i FN:s Barnkonvention och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn som garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen åtnjuter respekt av politiker och tjänstemän inom de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna i våra nordiska länder.

 
Varma julhälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

NKMR:s Julappell till HKH Kung Carl XVI Gustav. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

NKMR:s Julappell till Sveriges regering. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

NKMR:s Julappell till Sveriges riksdag. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

NKMR:s Julappell till socialstyrelsen. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


NKMR:s Julappell till HKH Konung Harald V. Frigi de tvangsfjernede barna, det er Jul!

NKMR:s Julappell till Norges regering. Frigi de tvangsfjernede barna, det er Jul!

 

 

NKMR:s Julappell till HM Dronning Margrethe. Frigive barnevernsbørnene, det er Jul!

NKMR:s Julappell till Danmarks regering. Frigive barnevernsbørnene, det er Jul!


NKMR:s Julappell till Finlands President, Tarja Halonen. Släpp de tvångsomhändertagna barnen loss, det är Jul!


 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

NKMR
önskar
God Jul 2010

och

Gott Nytt År 2011
 

 

 

SocialensJul
I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för.
Julen är en familjehögtid.
Likväl förvägrar personer inom de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

Inför julhelgen har NKMR publicerat en appell till statscheferna, regeringarna och deras resp. riksdagar med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2010 tillsammans.

 


Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar som garanteras i Artikel 16 i FN:s Barnkonvention och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn som garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen åtnjuter respekt av de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna i våra nordiska länder.

 
Varma julhälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


 NKMR:s Julappell. Frigi de tvangsfjernede barna, det er Jul!

 

 

 NKMR:s Julappell. Frigive barnevernsbørnene, det er Jul!

 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

God Jul 2009

och

Gott Nytt År 2010
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida

 

 

 

SocialensJul
I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för.
Julen är en familjehögtid.
Likväl förvägrar personer inom de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

Inför julhelgen har NKMR publicerat en appell till statscheferna, regeringarna och deras resp. riksdagar med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2009 tillsammans.

 


Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar (Artikel 16 i FN:s Barnkonvention) och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i våra nordiska länder.

 
Varma julhälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


 NKMR:s Julappell. Slipp barnevernsbarna ut, det er Jul!

 

 

 NKMR:s Julappell. Frigive barnevernsbørnene, det er Jul!

 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

God Jul 2008

och

Gott Nytt År 2009
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida

 

 

 

 

SocialensJul
I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för. Julen är en familjehögtid. Likväl förvägrar personer inom de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

Inför julhelgen har NKMR publicerat en appell till Sveriges statschef, regeringen och riksdagen med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga socialtjänsten att ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2008 tillsammans.

 


Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar (Artikel 16 i FN:s Barnkonvention) och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i Sverige och de nordiska länderna.

 
Varma hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!
 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

God Jul 2007

och

Gott Nytt År 2008
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida

 

 

 

 

god_jul_2007
I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för. Julen är en familjehögtid. Likväl förvägrar personer inom de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

Inför julhelgen har NKMR skickat ut appeller till statscheferna, regeringarna och riksdagarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige med begäran att de skall ålägga socialtjänsten/barnevernet att ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2007 tillsammans.

 


Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar (Artikel 16 i FN:s Barnkonvention) och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i de nordiska länderna.

 
Varma hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!


NKMR:s Julappell: Släpp de tvangsfjernede barna loss, det er Jul !

 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter