GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

God Jul och Gott Nytt År 2007
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida


god_jul_2006

 

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för. Julen är en familjehögtid. Likväl förvägrar personer inom de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

Inför julhelgen har NKMR skickat ut appeller till statscheferna, regeringarna och riksdagarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige med begäran att de skall ålägga socialtjänsten/barnevernet att ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2006 tillsammans.

 


Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar (Artikel 16 i FN:s Barnkonvention) och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i de nordiska länderna.

 
Varma hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 NKMR:s Julappell. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul! Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

God Jul och Gott Nytt År 2006
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida


 

god_jul_2005

 

I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för. Julen är en familjehögtid. Likväl förvägrar de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under högtiderna.

NKMR vill här framföra ett stort tack till Thomas Kanger och Dokument inifrånredaktionen vid Sveriges Television för reportaget "Stulen barndom" som sändes den 27 november 2005 som har satt fokus på de hundratusentals svenskar som har vuxit upp med samhället som fostrare. Vi vill också tacka Hannes Råstam och Uppdrag granskningredaktionen vid Sveriges Television för reportagen om "Fallet Ulf" och Ekbackens behandlingshem i Kalmar. Socialförsäkringsministern, Morgan Johansson, har lovat en granskning av klagomålen framförda av de som tvingats växa upp utan sina föräldrar.

 

Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i de nordiska länderna.

 
Varma hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 


 

 

 

 

 

 

  Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

god_jul_2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag önskar alla besökarna till NKMR:s hemsida

En God Jul och ett Gott Nytt År 2004


Befriat från socialarbetarnas och förvaltningsdomstolarnas onödiga tvångsomhändertaganden av våra medmänniskors barn.

 
Vänliga hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

 

Ordf.
 

 

 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar
God Jul och Gott Nytt År
SocialensJul

 

I vår moderna värld. Tänk om...?

 

Vi i NKMR beklagar det lidande och de ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer har utsatts för och fortfarande blir utsatta för.

Julen är familjens högtid.

 
Likväl förvägrar de anställda och politikerna inom de sociala myndigheterna / barnevernet och förvaltningsdomstolarna umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna stora och viktiga familjehögtid.


NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2013

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2013

 

1948 - 2013.

 

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 65 år!

 

 

"Det är vår plikt att tillse att dessa rättigheter är en levande verklighet - att de är kända, förstådda och åtnjutas av alla, överallt. Det är ofta de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter, som också behöver bli upplysta om att Deklarationen existerar - och att den finns för dem."  Citat: FN:s Generalsekreterare-Ban Ki-moon
pdfNKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2013

NKMR:s Julappell 2009. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

NKMR:s JULAPPELL

 
Liknande brev har skickats till samtliga statschefer i de nordiska länderna och utvalda representanter för respektive regering samt till media.

 

 

 

 

2009-12-18

 

Finlands President,

Tarja Halonen

Prime Minister Matti Vanhanen
Barn & familjeministern,

Socialministern,

Justitieministern,

GD för socialstyrelsen och socialtjänstens personal

 

 

SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

 

Sedan 1996, varje år inför jul, skickar Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna till de nordiska monarkerna och statsöverhuvuden, en likalydande appell med anhållan om att Ni skall utöva Ert inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i Era respektive länder skall få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen, förhoppningsvis inspirerad av NKMR:s appell, berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av  offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

Under de gångna åren har åtskilliga fall av grov vanvård av barn som har tvangsfjernats / tvångsomhändertagits från sina föräldrar och placerats i fosterhem bland vilt främmande människor uppmärksammats såväl i statliga utredningar som i media.

I Norge har erstatning / skadestånd börjat betalas ut till offren för barnevernets / de sociala myndigheternas och deras uppdragstagarnas brutalitet mot barnen som de borde ha skyddat och gett bättre förhållanden än dem som de påstods ha i sina biologiska familjer.

Tiotusentals fall av vanvårdade fd fosterhems- och institutionsbarn finns i Danmark, Finland Norge och Sverige. Förhållandena för de tvangsfjernede förr och nu är likadana i de nordiska länderna.  Detta har dokumentärerna "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem" och reportaget om Godhavnsdrengene visat.

 

Den statliga utredningen ”Vanvård i Sverige”, belyser i sin delrapport publicerad i augusti 2007 att situationen har varit helt oacceptabel för många av fosterbarnen. Men trots flera larmreportage om bristande rättssäkerhet för de tvångsomhändertagna och missförhållanden i nutida fosterhemsvården, har ingen myndighet vidtagit några åtgärder i syfte att inte barnen i systemet ska skadas ytterligare.
 

Något som är mycket allvarligt är att dagens barnevernsbarn hindras systematiskt från att fira Julen - familjens största högtid - med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, att Finlands President, Statsministern, Barn & familjeministern, Socialministern, Justitieministern, GD för socialstyrelsen skall ålägga socialtjänstens personal att de skall tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna barn skall få uppleva Julen 2009 tillsammans. Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Finland såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

(www.nkmr.org)

 

 

 

God jul 2009 

Till Artiklar

 

Till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

NKMR:s Julappell 2009. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

NKMR:s JULAPPELL

 
Liknande brev har skickats till samtliga statschefer i de nordiska länderna och utvalda representanter för respektive regering samt till media.

 

 

 

 

2009-12-18

 

Sveriges Statschef Kung Carl XVI Gustav,

Statsministern, 

Socialministern,

Äldre- och folkhälsoministern, 

Justitieministern,

Justitiekanslern och

GD för socialstyrelsen för distribution till samtliga socialnämnder i Sverige

 

 

SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

 

Sedan 1996, varje år inför jul, skickar Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna till de nordiska monarkerna och statsöverhuvuden, en likalydande appell med anhållan om att Ni skall utöva Ert inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i Era respektive länder skall få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen, förhoppningsvis inspirerad av NKMR:s appell, berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av  offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

Under de gångna åren har åtskilliga fall av grov vanvård av barn som har tvangsfjernats / tvångsomhändertagits från sina föräldrar och placerats i fosterhem bland vilt främmande människor uppmärksammats såväl i statliga utredningar som i media.

I Norge har erstatning / skadestånd börjat betalas ut till offren för barnevernets / de sociala myndigheternas och deras uppdragstagarnas brutalitet mot barnen som de borde ha skyddat och gett bättre förhållanden än dem som de påstods ha i sina biologiska familjer.

Tiotusentals fall av vanvårdade fd fosterhems- och institutionsbarn finns i Danmark, Finland Norge och Sverige. Förhållandena för de tvangsfjernede förr och nu är likadana i de nordiska länderna.  Detta har dokumentärerna "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem" och reportaget om Godhavnsdrengene visat.

 

Den statliga utredningen ”Vanvård i Sverige”, belyser i sin delrapport publicerad i augusti 2007 att situationen har varit helt oacceptabel för många av fosterbarnen. Men trots flera larmreportage om bristande rättssäkerhet för de tvångsomhändertagna och missförhållanden i nutida fosterhemsvården, har ingen myndighet vidtagit några åtgärder i syfte att inte barnen i systemet ska skadas ytterligare.
 

Något som är mycket allvarligt är att dagens fosterhemsplacerade barn hindras systematiskt från att fira Julen - familjens största högtid - med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

 
T ex kan jag åberopa fallet med de
fyra syskonen i Arvika som är tvångsomhändertagna och placerade i två olika fosterhem. De tre äldsta pojkarna utgör inkomstförstärkning åt en familj med svaga inkomster och ett handikappat barn. De två äldsta pojkarna har råkat ut för åtskilliga svåra "olyckor" i fosterhemmet, men socialtjänsten vägrar ta sitt ansvar. Den yngsta brodern är utsatt för en förtäckt adoption. Han är placerad hos ett barnlöst par. Åtskilliga andra fall av grymma och onödiga tvångsomhändertaganden återfinns på NKMR:s hemsida. URL:et är http://www.nkmr.org.  I år tänker vi också särskilt på lille Rabie Gueblaoui som Kalla Fakta rapporterade om dels den 27 september 2004 och den 25 oktober 2004. Lille Rabie är sjuk men enligt hans föräldrar nekas han den vård som han behöver och har rätt till. De sociala myndigheterna har hindrat Rabie från att träffa sina föräldrar under ett par års tid. Han är fortsatt tvångsomhändertagen och fosterhemsplacerad. Vi tänker också på Dominic Johansson som, under traumatiska förhållanden, togs från flygplanet på Arlanda flygplats den 25 juni 2009 och separerades från sina föräldrar när de skulle lämna Sverige för att bosätta sig i sin mors hemland, Indien. 

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, att Ers Majestät Kung Carl XVI Gustav, statsministern Reinfeldt, socialministern, socialförsäkringsministern, justitieministern, ja hela regeringen och Generaldirektören för socialstyrelsen skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att de skall tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2009 tillsammans.

 

Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Sverige såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

(www.nkmr.org)

 

 

God jul 2009

Gotlandsfallet: Sjuåringen hämtades med polispådrag från flygplanet. Fallet Dominic Johansson

Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn. Fallet Rabie Gueblaoui

Till Artiklar

 

Till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

NKMR:s Julappell 2008. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

NKMR:s JULAPPELL

 
Detta är ett brev till Sveriges statschef, regeringen och riksdagen med flera myndighetspersoner med begäran att de skall ålägga socialtjänsten att ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2008 tillsammans.

 

 

 

 

2008-12-15

 

Sveriges Statschef Kung Carl XVI Gustav,

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Socialminister Göran Hägglund

Justitieminister Beatrice Ask

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

Justitiekansler Göran Lambertz 

GD för Socialstyrelsen Lars-Erik Holm

för distribution till samtliga socialnämnder i Sverige

 

 

SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

 

Vid bildandet av Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, den 30 november 1996, översändes en appell till Statscheferna i samtliga de nordiska länderna med anhållan om att de skulle utöva sitt inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i deras respektive länder skulle få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av  offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

I samband med Tsunamikatastrofen berättade Kung Carl XVI Gustav öppenhjärtigt om hur mycket förlusten av Er far har smärtat Er. Barn som skiljs från sina föräldrar genom myndighetsåtgärder lider också.

 

Här hemma har SvT-programmen Dokument inifrån (27/11 2005) och Uppdrag granskning (6/12 2005) rapporterat om de forna barnhemsbarnen i dokumentärerna "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem". Barnhems- och fosterhemsbarn i Sverige kräver nu upprättelse och skadestånd för de kränkningar och de lidanden som de har varit utsatta för och som har förstört deras liv. Under de senaste åren har två nya klientorganisationer bildats i Sverige. Dessa är "Samhällets styvbarn" och "Stulen Barndom". Den senare har fört en grupptalan mot de olika svenska kommunerna som tvångsplacerade dem under deras barndom och uppväxtår. 

Tiotusentals liknande fall av fd fosterhems- och institutionsbarn finns i Danmark, Norge och Finland. Detta har det danska reportaget Godhavnsdrengene visat. Förhållandena beträffande tvångsomhändertagande av barn i Sverige förr och nu är inte bättre än i våra grannländer. 

 

Den statliga utredningen ”Vanvård i Sverige”, belyser i sin delrapport publicerad i augusti 2007 att situationen har varit helt oacceptabel för många av fosterbarnen. Men trots flera larmreportage om bristande rättssäkerhet för de tvångsomhändertagna och missförhållanden i nutida fosterhemsvården, har ingen myndighet vidtagit några åtgärder i syfte att inte barnen i systemet i dag ska skadas ytterligare.

Något som är mycket allvarligt är att dagens LVU-barn hindras systematiskt från att fira Julen - familjens största högtid - med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

 

Åtskilliga fall av grymma och onödiga tvångsomhändertaganden återfinns på NKMR:s hemsida. URL:et är http://www.nkmr.org.  I år tänker vi särskilt på lille Rabie Gueblaoui som Kalla Fakta rapporterade om den 29 och 30 september 2004. Lille Rabie är sjuk men enligt hans föräldrar nekas han den vård som han behöver och har rätt till. De sociala myndigheterna har hindrat Rabie från att träffa sina föräldrar i ett par års tid. 

I år tänker vi också särskiltsyskonen i Filipstad som under flera månader fr o m september 2007 var på flykt från ett sk behandlingshem och vars öde har varit följetonger i Världen idag, NWT och Corren.
Vi tänker också på alla fosterbarnen som förvägras ett normalt familjeliv med sina nära och kära pga att lagstiftaren har givit de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna tolkningsföreträde beträffande vad som är "barnets bästa", men som inte förstår att de kränker barnens och deras familjers mänskliga rättigheter som garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen. Barnen blir skadade för livet. Sådant är vittnesmålet från majoriteten av de fd fosterbarnen.

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, att Ers Majestät Kung Carl XVI Gustav, statsministern Reinfeldt, socialministern, socialförsäkringsministern, justitieministern, ja hela regeringen och Justitiekanslern samt Generaldirektören för socialstyrelsen skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att de skall tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2008 tillsammans.

 

Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Sverige såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

(www.nkmr.org)

 

 

 

Till Artiklar

 

Till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

NKMR:s Julappell 2006. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

NKMR:s JULAPPELL

 
Liknande brev har skickats till samtliga statschefer i de nordiska länderna och utvalda representanter för respektive regering samt till medierna.

 

 

 

 

2006-12-19

 

Sveriges Statschef Kung Carl XVI Gustav, Statsministern,  Barn & familjeministern,  Socialförsäkringsministern,  Justitieministern och

GD för socialstyrelsen

 

 

SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

 

Vid bildandet av Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, den 30 november 1996, översändes en appell till Statscheferna i samtliga de nordiska länderna med anhållan om att de skulle utöva sitt inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i deras respektive länder skulle få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av  offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

I samband med Tsunamikatastrofen berättade Kung Carl XVI Gustav öppenhjärtigt om hur mycket förlusten av Er far har smärtat Er. Barn som skiljs från sina föräldrar genom myndighetsåtgärder lider också.

 

Här hemma har SvT-programmen Dokument inifrån (27/11 2005) och Uppdrag granskning (6/12 2005) rapporterat om de forna barnhemsbarnen i dokumentärerna "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem". Barnhems- och fosterhemsbarnen kräver nu upprättelse och skadestånd för de kränkningar och de lidanden som de har varit utsatta för och som har förstört deras liv. Under de senaste två åren har två nya klientorganisationer bildats i Sverige. Dessa är "Samhällets styvbarn" och "Stulen Barndom". Den senare för grupptalan mot de olika svenska kommunerna som tvångsplacerade dem under deras barndom och uppväxtår. 

Tiotusentals liknande fall av fd fosterhems- och institutionsbarn finns i Danmark, Norge och Finland. Detta har det danska reportaget Godhavnsdrengene visat. Förhållandena beträffande tvångsomhändertagande av barn förr och nu är inte bättre än i grannländerna. 

 

Något som är mycket allvarligt är att dagens LVU-barn hindras från att fira Julen - familjens största högtid - med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

 

Åtskilliga fall av grymma och onödiga tvångsomhändertaganden återfinns på NKMR:s hemsida. URL:et är http://www.nkmr.org.  Jag tänker särskilt på lille Rabie Gueblaoui som Kalla Fakta rapporterade om den 29 och 30 september 2004. Lille Rabie är sjuk men enligt hans föräldrar nekas han den vård som han behöver och har rätt till. 

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, att Ers Majestät Kung Carl XVI Gustav, statsministern Reinfeldt, barn & familjeministern, socialförsäkringsministern, justitieministern, ja hela regeringen och Generaldirektören för socialstyrelsen skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2006 tillsammans.

 

Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Sverige såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

(www.nkmr.org)Till Artiklar

 

Till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

NKMR:s Julappell 2007. Släpp LVU-barnen loss, det är Jul!

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

NKMR:s JULAPPELL

 
Liknande brev har skickats till samtliga statschefer i de nordiska länderna och utvalda representanter för respektive regering samt till media.

 

 

 

 

2007-12-12

 

Sveriges Statschef Kung Carl XVI Gustav,

Statsministern, 

Socialministern,

Äldre- och folkhälsoministern, 

Justitieministern,

Justitiekanslern och

GD för Socialstyrelsen för distribution till samtliga socialnämnder i Sverige

 

 

SLÄPP LVU-BARNEN LOSS, DET ÄR JUL !

 

Vid bildandet av Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, den 30 november 1996, översändes en appell till Statscheferna i samtliga de nordiska länderna med anhållan om att de skulle utöva sitt inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i deras respektive länder skulle få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av  offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

I samband med Tsunamikatastrofen berättade Kung Carl XVI Gustav öppenhjärtigt om hur mycket förlusten av Er far har smärtat Er. Barn som skiljs från sina föräldrar genom myndighetsåtgärder lider också.

 

Här hemma har SvT-programmen Dokument inifrån (27/11 2005) och Uppdrag granskning (6/12 2005) rapporterat om de forna barnhemsbarnen i dokumentärerna "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem". Barnhems- och fosterhemsbarnen kräver nu upprättelse och skadestånd för de kränkningar och de lidanden som de har varit utsatta för och som har förstört deras liv. Under de senaste åren har två nya klientorganisationer bildats i Sverige. Dessa är "Samhällets styvbarn" och "Stulen Barndom". Den senare har fört en grupptalan mot de olika svenska kommunerna som tvångsplacerade dem under deras barndom och uppväxtår. 

Tiotusentals liknande fall av fd fosterhems- och institutionsbarn finns i Danmark, Norge och Finland. Detta har det danska reportaget Godhavnsdrengene visat. Förhållandena beträffande tvångsomhändertagande av barn förr och nu är inte bättre än i grannländerna. 

 

Den statliga utredningen ”Vanvård i Sverige”, belyser i sin delrapport publicerad i augusti 2007 att situationen har varit helt oacceptabel för många av fosterbarnen. Men trots flera larmreportage om bristande rättssäkerhet för de tvångsomhändertagna och missförhållanden i nutida fosterhemsvården, har ingen myndighet vidtagit några åtgärder i syfte att inte barnen i systemet ska skadas ytterligare.

Något som är mycket allvarligt är att dagens LVU-barn hindras systematiskt från att fira Julen - familjens största högtid - med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

 

Åtskilliga fall av grymma och onödiga tvångsomhändertaganden återfinns på NKMR:s hemsida. URL:et är http://www.nkmr.org.  I år tänker vi särskilt på lille Rabie Gueblaoui som Kalla Fakta rapporterade om den 29 och 30 september 2004. Lille Rabie är sjuk men enligt hans föräldrar nekas han den vård som han behöver och har rätt till. De sociala myndigheterna har hindrat Rabie från att träffa sina föräldrar i åtta (8) månader. 

I år tänker vi också särskiltsyskonen i Filipstad som sedan september 2007 är på flykt från ett sk behandlingshem och vars öde har varit följetonger i Världen idag, NWT och Corren

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, att Ers Majestät Kung Carl XVI Gustav, statsministern Reinfeldt, socialministern, socialförsäkringsministern, justitieministern, ja hela regeringen och Generaldirektören för socialstyrelsen skall ålägga de ansvariga inom landets socialnämnder att de skall tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn skall få uppleva Julen 2007 tillsammans.

 

Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Sverige såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

(www.nkmr.org)

 

 

 

Till Artiklar

 

Till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

NKMR firar internationella familjedagen, den 15 maj 2009

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2009

 

 

 


FN har instiftat den 15 maj som Internationella Familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag varje år för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen. Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

 

 

 

Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna erkänner familjens betydelse och värde för varje individ - såväl barn som vuxen. Vi vill därför göra medborgarna i Sverige och de övriga nordiska länderna och världen i övrigt medvetna om det faktum att internationella familjedagen förbigås med tystnad av de styrande i våra nordiska länder.

Syftet med internationella familjedagen är att ge erkännande åt betydelsen och värdet av familjelivet för varje enskild individ och för våra samhällen. Familjen spelar en mycket viktig roll i våra liv och påverkar oss på så många olika sätt - även i fråga om vår hälsa och vårt välbefinnande.

Familjen är erkänd som samhällets grundsten i varje civiliserat samhälle. Det är därför ytterst beklagligt att Familjen har berövats sin ställning och betagits sin värdeförmedlande roll i de såkallade välfärdsstaterna i Skandinavien.

Problemen med ungdomsbrottslighet, mobbning och våld i dagens samhälle beror huvudsakligen på den "moderna" barnuppfostran, att mammorna måste arbeta och således saknar tid till sina barn, att barnen lämnas bort till "professionella" statspedagoger och vårdare samt den höga skilsmässostatistiken, dvs den traditionella familjens upplösning.

Ytterligare ett stort problem utgörs av de sociala myndigheternas benägenhet att tvångsomhänderta barn och placera dem i fosterhem bland vilt främmande människor, långt från deras nära och kära. Den 2 maj 2007 skickade 23 advokater och jurister, inkl. ett hyresråd och fd kammarrättsråd och en fd åklagare en skrivelse till Sveriges Justitiekansler, Göran Lambertz, pga att "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund". Rättssäkerheten för barn och deras föräldrar och anhöriga är helt satt ur spel i tvångsomhändertagandemål, där även förtäckta adoptioner förekommer. Att allt inte står rätt till med familjernas mänskliga rättigheter i Sverige bekräftas av fd lagman och hovrättsråd, docent Brita Sundberg-Weitman, i sin bok Sverige och rättsstaten på 2000-talet, där hon har granskat 169 JO-anmälningar.

Tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn görs under mantrat “barnets bästa”. Barnets bästa kan dock ofta inte fastställas förrän barndomen har flytt. En förstörd eller förlorad barndom kan aldrig återfås.

Barnets bästa tillvaratas bäst i familjen, där det etiska bandet d.v.s. kärlek till och omtanke om barnet finns. Det bör noteras att vård av barn i sina egna familjer är den enda vårdformen som inte får ekonomiskt stöd i Sverige.

 

*********

 

Sveriges regering har signerat FN:s Deklaration av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Artikel 12 i FN Deklarationen garanterar alla och envar rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sveriges regering har signerat och ratificerat den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Konventionens artikel 8 garanterar envar rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sverige, Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg för kränkning av barns och deras familjers Artikel 8 rättigheter, just pga. tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn.

Den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna inkorporerades i gällande svensk lag den 1 januari 1995, genom SFS 1994:1219. Konventionen finns sedermera publicerad i den svenska lagboken - dock utan Preambulen, som förklarar vilka målsättningar som Konventionens skapare hoppas uppnå.

Trots det faktum att såväl Sverige som Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen på grund av tvångsomhändertagandefall, och trots att den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna numera är gällande rätt i våra nordiska länder, fortsätter tvångsomhändertagandena/tvangsfjernelserna att öka i antal.

Sveriges regering har inlett arbetet på "En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna". NKMR finns bland de organisationer som den svenska regeringen har inbjudit att delta i detta arbete. NKMR har tagit upp onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn, den bristande rättssäkerheten i förvaltningsdomstolarna samt det stora slöseriet med skattebetalarnas pengar på dagordningen.
 NKMR finns omnämnd i Regeringens skrivelse 2005/2006:95, sid 212 enligt följande:

"Slutligen bör nämnas i anslutning till rätten till privatliv att ett par enskilda organisationer har kommit in med yttranden som rör familjelivet.

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter har framfört att de anser att tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar är skadliga för barn samt att kunskaperna inom socialtjänsten behöver stärkas. Organisationen har även pekat på de berättelser om missförhållanden vid behandlingshem som fram förts i TV i december 2005."

NKMR var inbjuden att medverka vid konferensen den 7 februari 2008 i Rosenbad angående genomförandet av "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009".
Vi emotser konkreta åtgärder för skydd av och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i Sverige - och de övriga nordiska länderna.

År 2006 bildade ett stort antal fd fosterbarn, som var tvångsomhändertagna och placerade långt ifrån sina nära och kära och som därigenom blev berövade sin grundläggande mänskliga rättighet till privat- och familjeliv, organisationen Stulen Barndom. De inledde en skadeståndsprocess med anledning av den misshandel - såväl fysisk som psykisk och även sexuell - samt den vanvård, kärlekslöshet och barnslaveri som de utsattes för under sina barndomsår från 1940-talet fram till modern tid.
Eftersom de inte har fått gehör för sin talan i Sverige har Stulen Barn skickade ett klagomål i Europadomstolen i Strasbourg som inte förklarade klagomålet admissibelt, dvs inte meddelade prövningstillstånd.

 
Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

 

 

International Family Day

Familjedagsfirande i Kungsträdgården den 16 maj

Familjefest i Kungsträdgården
Av David Högfeldt


Familjens roll större i Europa
Av Henrik Stenbäck


Svensk familjepolitik på väg mot totalitarism
Av Michael Ericson


Forakt for familiene
Av Marianne Haslev Skånland


Blod är tjockare än vatten
Av Hans Hjortsjö


Barn foreldres eiendom
Av Tor Langbach


Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister


Tillbaka till Huvudsidan

 

NKMR firar internationella familjedagen, den 15 maj 2010

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2010

 

 

 


FN har instiftat den 15 maj som Internationella Familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag varje år för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen. Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

 

 

 

Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna erkänner familjens betydelse och värde för varje individ - såväl barn som vuxen. Vi vill därför göra medborgarna i Sverige och de övriga nordiska länderna - och världen i övrigt - medvetna om det faktum att internationella familjedagen förbigås med tystnad av de styrande i våra nordiska länder.

Syftet med internationella familjedagen är att ge erkännande åt betydelsen och värdet av familjelivet för varje enskild individ och för våra samhällen. Familjen spelar en mycket viktig roll i våra liv och påverkar oss på så många olika sätt - även i fråga om vår hälsa och vårt välbefinnande.

Familjen är erkänd som samhällets grundsten i varje civiliserat samhälle. Det är därför ytterst beklagligt att Familjen har berövats sin ställning och betagits sin värdeförmedlande roll i de såkallade välfärdsstaterna i Skandinavien.

Problemen med ungdomsbrottslighet, mobbning och våld i dagens samhälle beror huvudsakligen på den "moderna" barnuppfostran, att mammorna måste arbeta och således saknar tid till sina barn, att barnen lämnas bort till "professionella" statspedagoger och vårdare, samt den höga skilsmässostatistiken, dvs den traditionella familjens upplösning.

Ytterligare ett stort problem utgörs av de sociala myndigheternas benägenhet att tvångsomhänderta barn och placera dem i fosterhem bland vilt främmande människor, långt från deras nära och kära. Den 2 maj 2007 skickade 23 advokater och jurister, inkl. ett hyresråd tillika fd kammarrättsråd och en fd åklagare en skrivelse till Sveriges Justitiekansler, Göran Lambertz, pga att "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund". Rättssäkerheten för barn och deras föräldrar och anhöriga är helt satt ur spel i tvångsomhändertagandemål, där även förtäckta adoptioner förekommer. Att allt inte står rätt till med familjernas mänskliga rättigheter i Sverige bekräftas av fd lagman och hovrättsråd, docent Brita Sundberg-Weitman, i sin bok Sverige och rättsstaten på 2000-talet, där hon har granskat 169 JO-anmälningar.

Sedan mitten av 1950-talet har Sverige haft hundratals uppmärksammade tvångsomhändertagandemål, t ex fallet Blomqvist i Vetlanda, Alexander Aminoff, Olsson i Gunnared, Daniel Sigström, Oskarshamnsfallet, Oskarshamnsfallet 2, Götenefallet, Örnsköldsviksfallet, m fl, m fl. Metoderna för tvångsomhändertagandena har - trots åtskilliga fällande domar i Europadomstolen - blivit mer och mer brutala. Ett fall av tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering som för närvarande refereras runtom i världen är Gotlandsfallet, där lille Domenic Johansson hämtades från ett Turkiskt flygplan den 25 juni 2009, den dag som han och hans föräldrar skulle lämna Sverige för att bosätta sig i moderns hemland, Indien.

Tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn görs under mantrat “barnets bästa”. Barnets bästa kan dock ofta inte fastställas förrän barndomen har flytt. En förstörd eller förlorad barndom kan aldrig återfås.

Barnets bästa tillvaratas bäst i familjen, där det etiska bandet d.v.s. kärlek till och omtanke om barnet finns. Det bör noteras att vård av barn i sina egna familjer är den enda vårdformen som inte får ekonomiskt stöd i Sverige.

 

*********

 

Sveriges regering har signerat FN:s Deklaration av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Artikel 12 i FN Deklarationen garanterar alla och envar rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sveriges regering har signerat och ratificerat den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Konventionens artikel 8 garanterar envar rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sverige, Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg för kränkning av barns och deras familjers Artikel 8 rättigheter, just pga. tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn.

Den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna inkorporerades i gällande svensk lag den 1 januari 1995, genom SFS 1994:1219. Konventionen finns sedermera publicerad i den svenska lagboken - dock utan Preambulen, som förklarar vilka målsättningar som Konventionens skapare hoppas uppnå.

Trots det faktum att såväl Sverige som Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen på grund av tvångsomhändertagandefall, och trots att den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna numera är gällande rätt i våra nordiska länder, fortsätter tvångsomhändertagandena/tvangsfjernelserna att öka i antal.

Den senaste i raden av internationella konventioner som har signerats och ratificerats av våra nordiska länder är FN:s Barnkonvention. Också denna konvention, Artikel 16, garanterar barnen rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv.

Sveriges regering har inlett arbetet på "En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna". NKMR finns bland de organisationer som den svenska regeringen har inbjudit att delta i detta arbete. NKMR har tagit upp onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn, den bristande rättssäkerheten i förvaltningsdomstolarna samt det stora slöseriet med skattebetalarnas pengar på dagordningen.
 NKMR finns omnämnd i Regeringens skrivelse 2005/2006:95, sid 212 enligt följande:

"Slutligen bör nämnas i anslutning till rätten till privatliv att ett par enskilda organisationer har kommit in med yttranden som rör familjelivet.

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter har framfört att de anser att tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar är skadliga för barn samt att kunskaperna inom socialtjänsten behöver stärkas. Organisationen har även pekat på de berättelser om missförhållanden vid behandlingshem som fram förts i TV i december 2005."

NKMR var inbjuden att medverka vid konferensen den 7 februari 2008 i Rosenbad angående genomförandet av "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009".
Vi emotser konkreta åtgärder för skydd av och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i Sverige - och de övriga nordiska länderna.

År 2006 bildade ett stort antal fd fosterbarn, som var tvångsomhändertagna och placerade långt ifrån sina nära och kära och som därigenom blev berövade sin grundläggande mänskliga rättighet till privat- och familjeliv, organisationen Stulen Barndom. De inledde en skadeståndsprocess med anledning av den misshandel - såväl fysisk som psykisk och även sexuell - samt den vanvård, kärlekslöshet och barnslaveri som de utsattes för under sina barndomsår från 1940-talet fram till modern tid.
Eftersom de inte fick gehör för sin talan i Sverige skickade Stulen Barn ett klagomål i Europadomstolen i Strasbourg som inte förklarade klagomålet admissibelt, dvs de fick inte prövningstillstånd.

Den 14 januari 2010 presenterade regeringens särskilda utredare, Göran Johansson, sin andra "Delbetänkande om vanvård i den sociala barnavården under 1900-talet". Utredningen visade att huvudparten av barnen tvångsplacerades i miljöer och förhållanden som var betydligt sämre än de biologiska hemmen som de sociala myndighetspersonerna hävdade att de skulle rädda dem ifrån.

Likväl fortsätter tvångsomhändertagandena och fosterhemsplaceringarna i oförminskad takt och de blir allt brutalare. Våra moderna s k välfärdssamhällen visar ett totalt förakt för barnens och deras familjers rätt till privat- och familjeliv som garanteras i samtliga ovan uppräknade internationella konventioner gällande de mänskliga rättigheterna
och grundläggande friheterna.

 
Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

 

 

International Family Day

Familjedagsfirande i Kungsträdgården den 16 maj

Familjefest i Kungsträdgården
Av David Högfeldt


Familjens roll större i Europa
Av Henrik Stenbäck


Svensk familjepolitik på väg mot totalitarism
Av Michael Ericson


Forakt for familiene
Av Marianne Haslev Skånland


Blod är tjockare än vatten
Av Hans Hjortsjö


Barn foreldres eiendom
Av Tor Langbach


Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister


Tillbaka till Huvudsidan

 

NKMR firar internationella familjedagen 2007

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2007 

 


FN har instiftat den 15 maj som Internationella Familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag varje år för att poängtera familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen. Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

I Sverige förbigås Internationella Familjedagen med tystnad.

 

 

 

Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna erkänner familjens betydelse och värde för varje individ - barn som vuxen. Vi vill därför göra såväl medborgarna i Sverige som de övriga nordiska länderna och världen i övrigt medvetna om det faktum att internationella familjedagen förbigås med tystnad av de styrande i våra nordiska länder.

 

Syftet med internationella familjedagen är att ge erkännande åt betydelsen och värdet av familjelivet i våra samhällen. Familjen spelar en mycket viktig roll i våra liv och påverkar oss på så många olika sätt - även i fråga om vår hälsa och vårt välbefinnande.

 

Familjen är erkänd som samhällets grundsten i varje civiliserat samhälle. Det är därför ytterst beklagligt att Familjen har berövats sin ställning och betagits sin värdeförmedlande roll i de såkallade välfärdsstaterna i Skandinavien.

 

Problemen med ungdomsbrottslighet, mobbning och våld i dagens samhälle beror huvudsakligen på den "moderna" barnuppfostran, att mammorna måste arbeta och således saknar tid till sina barn, att barnen lämnas bort till "professionella" vårdare samt den höga skilsmässostatistiken, dvs den traditionella familjens upplösning.

 

Ytterligare ett stort problem utgörs av de sociala myndigheternas benägenhet att tvångsomhänderta barn och placera dem i fosterhem bland vilt främmande människor, långt från deras nära och kära. Den 2 maj 2007 skickade 23 advokater och jurister, inkl. ett hyresråd och fd kammarrättsråd och en fd åklagare en skrivelse till Sveriges Justitiekansler pga att "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund". Rättssäkerheten för barn och deras föräldrar och anhöriga är helt satt ur spel i tvångsomhändertagandemål, där även förtäckta adoptioner förekommer.

 

Tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn görs under mantrat “barnets bästa”. Barnets bästa kan dock ofta inte fastställas förrän barndomen har flytt. En förstörd eller förlorad barndom kan aldrig återfås.

 

Barnets bästa tillvaratas bäst i familjen, där det etiska bandet d.v.s. kärlek till och omtanke om barnet finns. Det bör noteras att vård av barn i sina egna familjer är den enda vårdformen som inte får ekonomiskt stöd i Sverige.

 

*********

 

Sveriges regering har signerat FN:s Deklaration av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Artikel 12 i FN Deklarationen garanterar alla och envar rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sveriges regering har signerat och ratificerat den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Konventionens artikel 8 garanterar envar rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sverige, Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg för kränkning av barns och deras familjers Artikel 8 rättigheter, just pga. tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn.

 

Den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna inkorporerades i gällande svensk lag den 1 januari 1995, genom SFS 1994:1219. Konventionen finns sedermera publicerad i den svenska lagboken - dock utan Preambulen, som förklarar vilka målsättningar som Konventionens skapare hoppas uppnå.

 

Trots det faktum att såväl Sverige som Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen och trots att den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna numera är gällande rätt i våra nordiska länder, fortsätter tvångsomhändertagandena/tvangsfjernelserna att öka i antal.

 

Sveriges regering har inlett arbetet på "En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna". NKMR finns bland de organisationer som den svenska regeringen har inbjudit att delta i detta arbete. NKMR har tagit upp onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn, den bristande rättssäkerheten i förvaltningsdomstolarna samt det stora slöseriet med skattebetalarnas pengar på dagordningen. Vi emotser konkreta åtgärder för skydd av och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i Sverige - och de övriga nordiska länderna.

År 2006 bildade ett stort antal fd fosterbarn som var tvångsomhändertagna och placerade långt ifrån sina nära och kära organisationen Stulen Barndom. De inledde en skadeståndsprocess med anledning av den misshandel såväl fysisk som psykisk och även sexuell samt den vanvård, kärlekslöshet och barnslaveri som de utsattes för under sina barndomsår från 1940-talet fram till modern tid.

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

 

 

International Family Day

 

Familjefest i Kungsträdgården
Av David Högfeldt


Familjens roll större i Europa
Av Henrik Stenbäck

 

Svensk familjepolitik på väg mot totalitarism
Av Michael Ericson

 

Forakt for familiene
Av Marianne Haslev Skånland

 

Blod är tjockare än vatten
Av Hans Hjortsjö

 

Barn foreldres eiendom
Av Tor Langbach

 

Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

NKMR firar internationella familjedagen, den 15 maj 2008

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2008

 

 

 


FN har instiftat den 15 maj som Internationella Familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag varje år för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen. Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

 

 

 

Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna erkänner familjens betydelse och värde för varje individ - såväl barn som vuxen. Vi vill därför göra medborgarna i Sverige och de övriga nordiska länderna och världen i övrigt medvetna om det faktum att internationella familjedagen förbigås med tystnad av de styrande i våra nordiska länder.

Syftet med internationella familjedagen är att ge erkännande åt betydelsen och värdet av familjelivet för varje enskild individ och för våra samhällen. Familjen spelar en mycket viktig roll i våra liv och påverkar oss på så många olika sätt - även i fråga om vår hälsa och vårt välbefinnande.

Familjen är erkänd som samhällets grundsten i varje civiliserat samhälle. Det är därför ytterst beklagligt att Familjen har berövats sin ställning och betagits sin värdeförmedlande roll i de såkallade välfärdsstaterna i Skandinavien.

Problemen med ungdomsbrottslighet, mobbning och våld i dagens samhälle beror huvudsakligen på den "moderna" barnuppfostran, att mammorna måste arbeta och således saknar tid till sina barn, att barnen lämnas bort till "professionella" statspedagoger och vårdare samt den höga skilsmässostatistiken, dvs den traditionella familjens upplösning.

Ytterligare ett stort problem utgörs av de sociala myndigheternas benägenhet att tvångsomhänderta barn och placera dem i fosterhem bland vilt främmande människor, långt från deras nära och kära. Den 2 maj 2007 skickade 23 advokater och jurister, inkl. ett hyresråd och fd kammarrättsråd och en fd åklagare en skrivelse till Sveriges Justitiekansler, Göran Lambertz, pga att "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund". Rättssäkerheten för barn och deras föräldrar och anhöriga är helt satt ur spel i tvångsomhändertagandemål, där även förtäckta adoptioner förekommer.

Tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn görs under mantrat “barnets bästa”. Barnets bästa kan dock ofta inte fastställas förrän barndomen har flytt. En förstörd eller förlorad barndom kan aldrig återfås.

Barnets bästa tillvaratas bäst i familjen, där det etiska bandet d.v.s. kärlek till och omtanke om barnet finns. Det bör noteras att vård av barn i sina egna familjer är den enda vårdformen som inte får ekonomiskt stöd i Sverige.

 

*********

 

Sveriges regering har signerat FN:s Deklaration av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Artikel 12 i FN Deklarationen garanterar alla och envar rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sveriges regering har signerat och ratificerat den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Konventionens artikel 8 garanterar envar rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sverige, Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg för kränkning av barns och deras familjers Artikel 8 rättigheter, just pga. tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn.

Den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna inkorporerades i gällande svensk lag den 1 januari 1995, genom SFS 1994:1219. Konventionen finns sedermera publicerad i den svenska lagboken - dock utan Preambulen, som förklarar vilka målsättningar som Konventionens skapare hoppas uppnå.

Trots det faktum att såväl Sverige som Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen och trots att den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna numera är gällande rätt i våra nordiska länder, fortsätter tvångsomhändertagandena/tvangsfjernelserna att öka i antal.

Sveriges regering har inlett arbetet på "En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna". NKMR finns bland de organisationer som den svenska regeringen har inbjudit att delta i detta arbete. NKMR har tagit upp onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn, den bristande rättssäkerheten i förvaltningsdomstolarna samt det stora slöseriet med skattebetalarnas pengar på dagordningen.
 NKMR finns omnämnd i Regeringens skrivelse 2005/2006:95, sid 212 enligt följande:

"Slutligen bör nämnas i anslutning till rätten till privatliv att ett par enskilda organisationer har kommit in med yttranden som rör familjelivet.

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter har framfört att de anser att tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar är skadliga för barn samt att kunskaperna inom socialtjänsten behöver stärkas. Organisationen har även pekat på de berättelser om missförhållanden vid behandlingshem som fram förts i TV i december 2005."

NKMR var inbjuden att medverka vid konferensen den 7 februari 2008 i Rosenbad angående genomförandet av "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009".
Vi emotser konkreta åtgärder för skydd av och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i Sverige - och de övriga nordiska länderna.

År 2006 bildade ett stort antal fd fosterbarn, som var tvångsomhändertagna och placerade långt ifrån sina nära och kära och som därigenom blev berövade sin grundläggande mänskliga rättighet till privat- och familjeliv, organisationen Stulen Barndom. De inledde en skadeståndsprocess med anledning av den misshandel såväl fysisk som psykisk och även sexuell samt den vanvård, kärlekslöshet och barnslaveri som de utsattes för under sina barndomsår från 1940-talet fram till modern tid.
Eftersom de inte har fått gehör för sin talan i Sverige har Stulen Barn skickat ett klagomål i Europadomstolen i Strasbourg.

 
Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

 

 

International Family Day

Familjefest i Kungsträdgården
Av David Högfeldt


Familjens roll större i Europa
Av Henrik Stenbäck


Svensk familjepolitik på väg mot totalitarism
Av Michael Ericson


Forakt for familiene
Av Marianne Haslev Skånland


Blod är tjockare än vatten
Av Hans Hjortsjö


Barn foreldres eiendom
Av Tor Langbach


Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister


Tillbaka till Huvudsidan

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter