NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2014

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2014

1948 - 2014.

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 66 år!

Temat för "De mänskliga rättigheternas dag" 2014 är "Mänskliga rättigheter 365"

"Jag uppmanar medlemsstaterna att hedra sin skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna varje dag på året. Jag uppmanar alla människor att hålla sina regeringar till svars."

Citat: FN:s Generalsekreterare-Ban Ki-moon

pdfNKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2014

NKMR Gratulerar Jerzy Donus för utmärkelserna för din film!

Accolade Merit Logo Color

 

 

Jerzy Donus (Sweden), For My Children, Documentary Feature

 •  

  Det är med stolthet som NKMR gratulerar Jerzy Donus till utmärkelserna som hans film "For My Children" har vunnit i 18 på varandra följande internationella Filmfestivaler.

  Våra medlemmar jur. kand., med. lic Siv Westerberg som flerfaldigt vunnit mål mot Sverige i Europadomstolen, vår v. ordf. jur kand. Jenny Beltrán, vår ordf. jur. kand. Ruby Harrold-Claesson och fil Dr, leg. psykolog, Lena Hellblom Sjögren som har föreläst vid flera av NKMR:s Symposier, medverkar i filmen.

   

  Filmen handlar om något som har varit mycket aktuellt sedan 1988 då jur. kand., med. lic Siv Westerberg vann Olsson v. Sverige i Europadomstolen, men trots flera fällande domar lever det rättsliga missfostret, legala barnarov eller LVU, Lagen om Vård av Unga kvar.

   

  Förutom utmärkelsen ovan har filmen "For My Children" vunnit en utmärkelse vid Jakarta, Indonesia, International Film Festival For Family, Public Service, Against Drug Abuse and Trafficking 2015 "Award of Merit" och "Best Feature Documentary" vid Los Angeles, L.A.CineFest.


  Filmen "For My Children" visades på NKMRs Symposium den 5 september 2015.

  Tillägg 2016-01-19: Trots de stora framgångarna som Jerzy Donus dokumentar "For My Children" har haft internationellt, har varken Stockholms Filmfestival, Gothenburg Film Festival eller någon svensk TV-station velat visa filmen.

  For My Children trailer

NKMR firar Internationella Antikorruptionsdagen

NKMR firar Internationella Antikorruptionsdagen 11 ÅR


Den 9 december är den Internationella Antikorruptionsdagen.

Idag, den 9 december 2015, firar NKMR Internationella Antikorruptionsdagens 11 Årsjubileum.

Citat ur Pressmeddelandet 2005-12-09

"Politiska partier uppfattas som mest korrupta i världsomfattande undersökning genomförd av Transparency International."

Läs mer...

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2015

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2015

1948 - 2015.

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 67 år!

 

"Det är vår plikt att tillse att dessa rättigheter är en levande verklighet - att de är kända, förstådda och åtnjutas av alla, överallt. Det är ofta de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter, som också behöver bli upplysta om att Deklarationen existerar - och att den finns för dem." Citat: FN:s Generalsekreterare, Ban Ki-moon, 2013.
 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. FNs Deklaration fyller således 67 år idag. FN Deklarationen utgör en universell måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

Läs mer...

God Jul & Gott Nytt År!


Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

önskar
God Jul och Gott Nytt År 2016 I vår moderna värld. Tänk om...?


Vi i NKMR beklagar allt lidande och alla ödelagda liv som de onödigt
tvångsomhändertagna barnen och deras familjer har utsatts för och
fortfarande blir utsatta för.

Julen är Familjens högtid.

Läs mer...

God Jul & Gott Nytt År 2018

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar
God Jul och Gott Nytt År 2018! I vår moderna värld. Tänk om...?

 


Vi i NKMR beklagar allt lidande och alla ödelagda liv som de onödigt
tvångsomhändertagna barnen och deras familjer har utsatts för och
fortfarande blir utsatta för.

Julen är Familjens högtid.


Läs mer...

God Jul & Bättre Nytt År 2019

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar
God Jul och Bättre Nytt År 2019!  I vår moderna värld. Tänk om...?

 


Vi i NKMR beklagar allt lidande och alla ödelagda liv som de onödigt
tvångsomhändertagna barnen och deras familjer har utsatts för och
fortfarande blir utsatta för.

Julen är Familjens högtid.

 

Läs mer...

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN 2019

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2019

 
2019 markerar 25 års jubileum för FN:s Internationella Familjeår och idag är Internationella Familjedagen.
FN har instiftat den 15 maj som Internationella familjedagen.
FN har öronmärkt denna speciella dag, varje år, för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - våra nordiska samhällen ej undantagna.
Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

Årets tema är "Familjer och klimataktion: Fokus på SDG13".
NKMR vill därför påminna om att Familjen är samhällets grundsten. Utan välfungerande familjer blir samhället kaotiskt.
Våra nordiska samhällen är levande bekräftelser för påståendet.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

  

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 12, stadgar:

"Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp."

Läs mer...

NKMR 23 År

 

 


NKMR 23År, 30-11-1996 - 30-11-2019
Organisationen: Society of Friends of Abandoned Children Úsmev ako dar, Smile as a gift och Associationen för Familjerättsdomare har förärat Ruby Harrold-Claesson ett Hedersdiplom för "enastående mod, medkänsla och humanitärt engagemang för barns rätt att inte bli separerade från sina föräldrar "
(Art. 9 Barnkonventionen)

NKMR är hedrade och gläds över att vårt arbete för att skydda barns mänskliga rättighet att inte bli separerade från sina föräldrar erkänns bland annat av Associationen för Familjerättsdomare i Slovakien.

 

Läs mer...

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag 2019

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag - 10 december 2019

 

71 år av Mänskliga Rättigheter - 1948 - 2019.

 

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 71 år!

 

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna.
FNs Deklaration fyller således 71 år idag.
https://nkmr.org/images/Eleanor_Roosevelt.jpg

God Jul & Bättre Nytt År 2020

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar
God Jul och Bättre Nytt År 2020

 


I vår moderna värld. Tänk om...?

 

 


Vi i NKMR beklagar allt lidande och alla ödelagda liv som sociala myndighetspersoner och personal i berörda domstolarna i våra nordiska länder har förorsakat de i onödan tvångsomhändertagna barnen och deras familjer.

Julen är Familjens högtid.

 

 

Våra nordiska länder har rykte om sig att vara högsäten för mänskliga rättigheter, men likväl kränks barns och deras föräldrars och släktingars mänskliga rättighet till privat- och familjeliv varje dag.
Det är hög tid att barnens, deras föräldrars och släktingars mänskliga rättighet till privat- och familjeliv, som garanteras i Artikel 12 i FN:s Deklaration, Artikel 8 i den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och, Artikel 16 i FN:s Barnkonvention, ska respekteras och tillämpas av personal inom de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna i våra nordiska länder.

NKMR vill här tillkännage - eller påminna om - att Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, Frankrike, i tre (3) domar som meddelats sedan september 2019, har funnit Norge skyldigt till allvarliga kränkningar av barns och deras familjers mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv.
Europadomstolens domar gäller - och måste respekteras av - ALLA europeiska stater.


Varma julhälsningar från

STYRELSEN


 

Merry Christmas & Better New Year 2020

Joyeux Noël et Meilleure Année 2020

 

Baby funnen i ett stall

Tillbaka till NKMRs Huvudsida

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter