Kallelse till Symposium 2000

 

 • Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

  inbjuder till

  Symposium

   

  på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg

  lördagen den 17 juni 2000 klockan 9.45

   

  Till detta symposium är alla välkomna, såväl medlemmar i NKMR som icke medlemmar. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

   

  Tema: Onödiga tv ängsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna

   

  PROGRAM

  (Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och korta debattinlägg.)

   

  9.45 NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige, hälsar välkommen.

  9.50 Professor Marianne Haslev Skånland. Norge: Hur går det för fosterbarn?

  10.20 Jur. kand. Jan Palmblad, Sverige: Hovrättsdom om skadestånd till föräldrar vars barn felaktigt blivit föremål för LVU. Föräldrarnas ombud Jan Palmblad berättar om ett uppmärksammat mål i Strömstad.

   

  10.40 - 11.00 Kaffepaus

  11.00 Anu Suomela, Finland: Finland dömt i Europadomstolen i ett barnomhändertagandemål . (Föredraget hålles på engelska)

  Den 27 april 2000 avgjorde Europadomstolen i Strasbourg målet K. & T. v. Finland. Finland dömdes för att ha kränkt klagandenas mänskliga rättigheter då finska myndigheter tvångsomhändertog klagandenas baby. Klagandenas ombud i Strasbourg, Anu Suomela från PESUE (PESUE är en finsk systerorganisation till NKMR) berättar om målet och kommenterar domen.

  11.50 Jur. kand., med. lic. Siv Westerberg, Sverige. Pseudoadoptioner av fosterbarn i Sverige.

  Siv Westerberg kommenterar 6 kap. 8 § Föräldrabalken - ett lagrum, som ger myndigheterna möjlighet att mot de biologiska föräldrarna vilja överföra den rättsliga vårdnaden av barnet till fösterföräldrarna.

  12.05 Jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige: Förtäckta adoptioner redogörelse för två fall i Sverige.

  12.25 Professor Marianne Haslev Skånland, Norge: De som arbetar för att skydda familjers rättigheter har behov av skydd mot angrepp från myndigheterna.

   

  12.45 Symposiet avslutas.

   

  Kallelse till Årsmöte

  Tillbaka till Huvudsidan

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter