RÄDDA MAMMORNA

RÄDDA MAMMORNA

Av Krister Pettersson, civilingenjör

 

 

 


Krister Pettersson är en internationellt verksam civilingenjör. Han är också styrelsemedlem i Familjekampanjen.
Artikeln nedan är tidigare publicerad som insändare i Sydsvenska Dagbladet den 6 maj 2007.
Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 Rädda mammorna, utropar Röda Korset i en färsk kampanj med helsidesannonser.

 

 ”Genom att använda mammor som strategiska måltavlor i krig drabbas inte bara mammornas fysiska och psykiska hälsa. Hela familjens hälsa drabbas. Hela samhället drabbas. Det blir en kedjereaktion” säger Röda Korset i texten.

 

Trots att vi alla känner igen beskrivningen av familje- och samhällsproblem när kvinnor inte kan fungera, är det inte det politiska ”kriget” i vårt land mot de mammor, som ägnar sig åt just familjens vård och hälsa som Röda Korset tänker på. Det är i stället detta hemska, att mammor, mödrar, kvinnor förnedras, skadas, våldtas och dödas i riktiga krig. Med stor skada för många fler än för den skändade kvinnan själv - för hennes familj, för hela hennes samhälle.

 

 Men beskrivningen av skadeeffekterna är densamma som för ”kriget” mot de svenska mammor, mödrar och kvinnor i vårt land, som hindras från att fungera, att vårda och sköta sina barn och sin familj - skadorna på hela samhället blir stora. Och sådana skadebeskrivningar av tillståndet i det svenska samhället kan vi läsa om ofta - t ex i SDS 26/10 (B Ramel) eller nu den 29/4 i SvD, som bl.a. redovisar att ungdomars självmordsförsök är fyrdubblade jämfört med 1980.

 

 Fast i alla dessa skadebeskrivningar vågar man inte nämna, att orsakerna bakom samhällsskadorna kan vara detta, ”att mammor, mödrar, kvinnor förnedras, skadas, våldtas och dödas” på politiskt vis i vårt land.  Att kvinnor förnedras, när de inte anses veta sitt eget och sin familjs bästa.  Att kvinnor skadas ekonomiskt, när de och deras makar berövas sina pengar.  Och politikerna våldför sig på kvinnors mänskliga rättigheter, att välja vård och fostran av sina barn enligt sin övertygelse och att inte diskrimineras för detta, som de ju blir, när de förvägras sin del av subventionerna.

 

 Det socialistiska ”kriget” mot familjens stöttepelare och VD: kvinnan som mamma, moder, och fostrare av barnen, har pågått sedan Marx och Engels. Falska liberaler agerar hjälptrupper och Gestapo under stridsropet "Jämställdhet!". Olof Palme deklarerade tidigt segern i kriget, när han skrev i en av sina böcker, "vem minns inte den s k hemmafrukampanjen, men i dag är hemmafrun död".

 

 Men skadeverkningarna efter den döda hemmafrun och de våldtagna mänskliga fri- och rättigheterna lider vi och vårt samhälle av - och får göra länge än. Ty den politiska nomenklaturan inom opinionsbildning och politik är berusade av segern. Maktfullkomliga och gynnade av krigsbytets subventioner gör de sig blinda för krigets och åsiktsförtryckets alla skadeverkningar. Tills den dag då skadorna är så uppenbart katastrofala, att det publiceras helsidesannonser om att rädda barnen med bittra anklagelser mot de anpasslingar, som valde att inte se.

 

 

********

 

 NOT: Familjekampanjen (av Palme benämnd hemmafrukampanjen i hans nämnda bok) har sitt ursprung i den väldiga namninsamling i protest mot den nya familjepolitiken som Brita Nordström m.fl. organiserade runt 1970. Kampanjen har sedermera förgrenat sig i ett antal protestorganisationer som Haro, Föreningen för barnens rätt till föräldrarnas tid, Hemmaföräldrar, Föräldraupproret, Aktionsgruppen Föräldrar, NKMR (Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter) m fl.

 

 

Svensk familjepolitik - inget att ta efter!

Resumé av Krister Pettersson

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter