Siv Westerbergs JO-anmälan med anledning av TV3 "Insider" reportage om Fidaie

Siv Westerbergs JO-anmälan med anledning av TV3 "Insider" reportage om Fidaie

 

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB

Jur. kand. Siv Westerberg

Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, tel. 031/40 29 88

Fax 031/40 66 83

All slags juridisk service, men företrädesvis:

Juridisk service till personer som felbehandlats av läkare eller på sjukvårdsinrättningar. Juridisk service i tvister med Försäkringskassan. Skadeståndsärenden. Familjerätt: Äktenskapsförord, skilsmässor, vårdnadsärenden, testamenten. invandrarrätt.


LAGA ARVODEN
                                                Riksdagens Ombudsman

                                                                                    JO

                                                                                    Box 16 326

                                                                                    103 26 Stockholm

 

 

JO-anmälan mot socialvårdstiänstemän i Motala på grund av att de ej tillsett att en LVU-omhändertagen flicka fått gå i skolan.

 

Nedanstående JO-anmälan är föranledd av att jag sett ett TV-program torsdagen den 26 januari 2006 kl. 22.00 i TV3-programmet "Insider".

Jag bifogar en kopia om programmet, vilken kopia finns på TV3: s hemsida.

 

I programmet berättar den tidigare tvångsomhändertagna flickan Fidaie att hon från det hon tvångsomhändertogs vid 12 års ålder under hela den 5 år långa tiden hon av Social myndigheten placerats på olika institutioner överhuvudtaget inte fått gå i skola.

 

Det är ett utomordentligt allvarligt tjänstefel som för tvångsvårdens genomförande ansvariga socialvårdstjänstemän har begått då de underlåtit att tillse att flickan fick skolgång. Det råder skolplikt i Sverige och när det gäller barn i allmänhet har föräldrarna skyldighet att tillse att barnet fullgör sin skolplikt. När det gäller barn som är tvångsomhändertagna enligt LVU är det socialvården som har skyldighet att noggrant följa vården och i detta åliggande ligger givetvis också att tillse att barnet får skolgång.

 

Enligt min mening är detta tjänstefel så allvarligt att JO bör omgående anmäla ifrågavarande socialvårdstjänstemän till åtal på grund av grovt tjänstefel. JO bör även medverka till att flickan får ett rikligt tilltaget skadestånd som gör det möjligt för henne att taga igen de många årens uteblivna skolgång. Flickan omtalade i programmet att hon som yrkesplan för framtiden har att bli advokat eller åklagare. Det är givetvis i det läget oerhört bråttom med att tillse att hon far komplettera sin skolgång.

 

Jag emotser från JO omgående skriftlig bekräftelse att Ni emottagit detta brev samt besked om vilka åtgärder brevet föranleder från Er sida.

 

Göteborg den 30 januari 2006

 

 

 

Siv Westerberg

Jur.kand., med.lic.

 

 

 

En ung flickas skräckresa i den svenska vårdapparaten
Insider. TV3

 

Artiklar

 

Tillbaka till Justitieombudsmannen

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter