Siv Westerbergs JO-anmälan mot socialsekreterare

JO-anmälan mot socialsekreterare

 

 

Siv Westerbergs JO-anmälan

 

 

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB

Jur. kand. Siv Westerberg

Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, tel. 031/40 29 88

Fax 031/40 66 83

All slags juridisk service, men företrädesvis:

Juridisk service till personer som felbehandlats av 1äkare eller på sjukvårdsinrättningar. Juridisk service i tvister med Försäkringskassan. Skadeståndsärenden. Familjerätt: Äktenskapsförord, skilsmässor, vårdnadsärenden, testamenten. invandrarrätt.

LAGA ARVODEN

 

Riksdagens Ombudsman

Jo

Box 16 326

103 26 Stockholm

 

 

JO-anmälan mot socialsekreterare

 

Jag bifogar kopia av två tidningsartiklar för den 12 September 2004 ur Göteborgs-Posten resp. Aftonbladet. Artiklarna handlar om en mamma som åtalats för att hon tvingade sin dotter att svälta. Av artikeln i Göteborgs-Posten framgår att det rör sig om en mamma i Kalmar.

 

Av artikeln i Aftonbladet framgår att den åtalade mamman hade tre fosterbarn och ett adoptivbarn.

 

Att en mamma som beter sig på det sättet som Aftonbladet skildrar skulle tillåtas att ha tre fosterbarn i sitt hem innebär att de socialsekreterare som beslutat att placera barnen i detta hem gjort sig skyldiga till grovt tjänstefel och grov försummelse i tjänsten. Om artiklarna i Aftonbladet och Göteborgs-Posten är med sanningen överensstämmande borde rimligen en ganska enkel kontroll av hemmet ha visat att en tonårsflicka, som ar dotter till fostermodern, endast vägde hälften så mycket eller mindre än vad hon borde väga. Om socialsekreterarna hade utövat tillräcklig kontroll av hemmet borde de för länge sedan ha avslöjat att det är ett hem som är definitivt olämpligt att taga emot fosterbarn.

 

Jag hemställer att JO, för det fall de gjort sig skyldiga till försumlighet, föranstaltar om åtal mot ifrågavarande socialsekreterare.

Jag emotser från JO skriftlig bekräftelse på att Ni emottagit detta brev samt besked om vilka åtgärder brevet föranleder från JO:s sida.

 

Göteborg den 15 september 2004

 

 

 

Siv Westerberg

Jur. kand., med.lic.

 

 

 

Mamma åtalas - tvingade sin dotter att svälta

Av Niklas Bodell, Per-Iwar Sohlström

 

Artiklar

 

Tillbaka till Justitieombudsmannen