Siv_westerbergs_rrv_anmalan

Siv Westerbergs RRV-anmälan

 

 

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB

Jur. kand. Siv Westerberg

Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, tel. 031/40 29 88

fax 031/40 66 83

All slags juridisk service, men företrädesvis:

Juridisk service till personer som felbehandlats av läkare eller på sjukvårdsinrättningar.

Juridisk service i tvister med Försäkringskassan.

Skadeståndsärenden.

Familjerätt: Äktenskapsförord, skilsmässor, vårdnadsärenden, testamenten.

Invandrarrätt.

LAGA ARVODEN

 

Attention:

Generaldirektören för

Riksrevisionsverket

Box 45070

104 30 STOCKHOLM

 

 

Begäran om Riksrevisionsverkets granskning av allvarligt slöseri med skattebetalarnas pengar.

 

Jag bifogar artikel som nyligen varit publicerade i Expressen och GT.

 

Jag finner det helt upprörande att skattebetalarnas pengar användes på detta sätt. De inblandade skadas ju enbart av att pengarna användes på detta sätt. Artikeln handlar om en 12-årig pojke som vill ha kontakt med och besöka sina morföräldrar.

 

Jag vill framhålla att det ingalunda är ovanligt i familjer att några familjemedlemmar tillfälligt för kortare eller längre tid blir ovänner. Det ar inte helt ovanligt att föräldrar till minderåriga barn då försöker hindra att barnet umgås med de familjemedlemmar som föräldrarna är ovänner med.

 

Inom en familj kan man dock bli vänner igen. De biologiska banden är så starka att även djup ovänskap kan glömmas och familjemedlemmarna blir vänner igen.

 

Detta i motsats till vad som sker när t ex grannar, bekanta eller arbetskamrater blir ovänner. Då blir det ofta ovänskap som varar hela livet ut.

 

Men de biologiska banden i en familj är så starka att även mycket svåra motsättningar kan glömmas och familjemedlemmarna lägger detta bakom sig och återförenas och fortsätter att umgås. Detta sker bäst om inga utomstående blandar sig i stridigheterna i familjen.

 

Det är oerhört upprörande att socialmyndigheten försöker hindra pojken att besöka sina morföräldrar och därmed fördjupar klyftan mellan familjemedlemmarna i den aktuella familjen. Det är fullständigt oacceptabelt att skattemedel används på detta sätt. Och det är fullständigt oacceptabelt att en klok ordförande avsättes när han försöker ställa tillrätta de olämpliga åtgärder som socialvårdstjänstemännen vidtagit.

 

Jag hemställer att Riksrevisionsverket granskar ärendet.

 

Jag emotser tacksamt skriftlig bekräftelse på att Ni emottagit mitt brev och besked om vilka åtgärder brevet föranleder från Er sida.

 

Göteborg den 9 oktober 2002

 

 

Siv Westerberg

Jur.kand., med. lic.

 

 

Bilaga: Artikel i Expressen den 21 september 2002

 

Politiker kritiserade beslut - fick sparken. Av Clas-G Niklasson

 

 

Till Artiklar

 

Till Justitieombudsmannen

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter