Självmord vanligt bland adopterade och fosterbarn

Självmord vanligt bland adopterade och fosterbarn

En sammanställning av artiklar i DN m. fl. tidningar

 

 

Socialstyrelsen har studerat dödsfall bland unga

• Socialstyrelsen har med hjälp av olika register undersökt dödsfall i åldrarna 13 - 27 år.

• Jämförelsen omfattar 12 000 internationellt adopterade, 6 500 långtidsplacerade fosterbarn, 16 000 barn som inte varit föremål för långvarig fosterhemsvård utan andra insatser av socialtjänsten, t ex kortare omhändertaganden.

• De har jämförts med samtliga 955 000 individer i samma åldersgrupp.

• Studien publiceras i den engelska tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health under vintern.

 

 

Självmord vanligt bland adopterade

Peter Letmark

Både adopterade och fosterbarn löper en fyra gånger högre risk att begå självmord än andra jämnåriga. Däremot klarar sig adopterade bättre från missbruk, sannolikt på grund av deras resursstarka familjer, enligt en färsk undersökning DN tagit del av.

 

 

Var tionde gör självmordsförsök - Om utlandsadopterade i Sverige
Av Martin Claesson, Christian Hofvberberg, Mikael Jarnlo, Anna Hübinette, Tobias Hübinette

Var tionde kvinna som adopterats från utlandet har vårdats för självmordsförsök. Risken för utlandsadopterade kvinnor att genomföra ett självmord är drygt fem gånger större än för svenskfödda kvinnor, visar nya siffror från Socialstyrelsen.Adoptivbarns självmord
Artiklar i olika dagstidningar

Fyra gånger vanligare än bland svenskfödda

 

 

"En grym människohandel"
Av Tobias Hübinette

Sverige är världsledande när det gäller internationella adoptioner. Knappast något att vara stolt över, menar Tobias Hübinette, som anser att denna handel med tredje världens barn rimmar illa med Sveriges officiella antirasism.

 

 

Flere unge begår selvmord

Af Pia Kaiser

Hvert fjerde dødsfald blandt unge skyldes selvmord, viser tal fra Center for Selvmordsforskning

 

 

 

Tillbaka till Artiklar