Socialtjänsten – en totalitär maktapparat. Inlägg I

Socialtjänsten – en totalitär maktapparat

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordförande i NKMR.

Inlägget är tidigare publicerat på Sourze, den 18 november 2010, som kommentar till Daniel Hammarbergs artikel "Socialtjänsten – en totalitär maktapparat"

Inlägget återges här eftersom det är i denna text att lägga länkar till de personer som omnämns i inlägget.

 

 

Socialtjänsten är en makthungrig, resursslukande inrättning som inte hör hemma i ett land som vill beteckna sig som civiliserat och demokratiskt.

Socialkontoren befolkas av personer som förefaller vara totalt empatistörda, som besitter mer makt än den kompetens som socialhögskolorna har lärt ut. Deras verksamhet har utsatts för stark kritisk granskning av åtskilliga höga akademiker, för eg fd lagmannen vid Solna tingsrätt, Brita Sundberg-Weitman, författaren av böckerna 'Rättsstaten åter!' och 'Sverige som rättsstat under 2000-talet', prof. emeritus vid Stockholms universitet, Jacob Sundberg, och Docent Bo Edvardsson vid Örebro Universitet, för att nämna några namn. Därtill kommer domarna som jur. kand medicine licentiaten Siv Westerberg och andra jurister har vunnit mot Sverige i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. 

Socialtjänsten är en omänsklig maktapparat. De förstör barn och deras föräldrar dvs Familjen, samhällets grundsten. Varje felaktigt omhändertagande av ett barn är ett för mycket mht de ödesdigra konsekvenserna som detta medför för de drabbade. Fd socialminister Lars Enqvist menade att ca 80% av omhändertagandena var onödiga.

Det må vara förlåtligt att socialtjänstens personal begår fel med tanke på den kompetens som de har, men det största ansvaret för rättsövergreppen måste dock läggas på förvaltningsdomstolarna och likgiltiga systemanpassade jurister/advokater eftersom de torde vara lagkunniga och rättrådiga.


Socialtjänsten – en totalitär maktapparat
Av Ruby Harrold-Claesson, sourze.se - 2010-11-22


Socialtjänsten – en totalitär maktapparat
Av Daniel Hammarberg, Sourze, sourze.se - 2010-11-16


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan