Socialtjänsten – en totalitär maktapparat. Iinlägg II

Socialtjänsten – en totalitär maktapparat

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordförande i NKMR.

Inlägget är tidigare publicerat på Sourze, den 22 november 2010, som uppföljande kommentar på vissa kommentarer till Daniel Hammarbergs artikel "Socialtjänsten – en totalitär maktapparat"

Inlägget återges här eftersom det är i denna text att lägga länkar till de personer som omnämns i inlägget.

 

 

 

Det som Daniel Hammarberg och jag kritiserar är socialtjänstens åtgärder mot barn och deras föräldrar - åtgärder som inte bara drabbar de enskilda barnen och deras föräldrar utan hela deras släkt. Det som socialtjänsten gör för de gamla i hemtjänsten kan inte på något sätt jämföras med som görs mot barn och ungdomar och deras familjer.

Jag har arbetat med fall där socialtjänsten har tagit nyfödda barn från sina mödrars bröst och lämnat barnen till barnlösa par som väntade i adoptionskön för att adoptera ett spädbarn. Fostermödrarna har därmed kunnat få sin barnlöshet avhjälpt samtidigt som de har kunnat njuta av nyfödda barn medan skattebetalarna har fått stå för barnens försörjning. Mammorna som fråntogs sina nyfödda barn tvingades medicinera bort sin modersmjölk som barnen rätteligen skulle få för att stärka deras immunskydd. Barnen och deras familjer har varit de stora förlorarna.

Jag har också arbetat med åtskilliga fall där barn används som försörjningsobjekt åt fosterfamiljer. Fallen som jag redovisar översiktligt här utgör illojala tillämpningar av LVU som var tänkt som en skyddslag för barn som far illa.
Små barn som tvångssepareras från sina familjer glömmer dem mycket fort. Och, för att försäkra sig om att barnen slutgiltigt ska fjärmas helt från sina biologiska familjer och inlemmas i fosterfamiljerna beslutar socialtjänsten utan undantag om hårda regleringar av deras umgänge. Därtill genomför man umgängessabotage: det hävdas att barnen är sjuka när umgänge ska äga rum. Barnen hjärntvättas också att tro att deras föräldrar är farliga. Psykologerna kallar detta för föräldraalienation (PAS) vilket betraktas som ett brott mot barn i vissa länder.

Att hävda att "NKMR är mer kända för att verka för föräldrars rättigheter" är en halvsanning. NKMR arbetar för barns rätt till sina föräldrar och föräldrars rätt till sina barn dvs familjens rätt att vara en odelbar helhet. I fallet Olsson mot Sverige uttryckte domarna Pettiti, Mascher och Russo tvångsomhändertagandet av paret Olssons barn som en kränkning av deras heligaste rättigheter.

Föräldrar sätter sina barn till världen av kärlek. Normalfallet är att föräldrar älskar sina barn De som inte vill ha sina barn begår abort vilket den dryga en miljon aborter sedan fri abort infördes vittnar om. Det är endast i undantagsfall att någon kommer att älska ett barn mer än dess egna föräldrar. Och, vi måste vara på det klara om att folk inte föder sina barn för att behaga statsmakterna. Samhället där man producerade barn till Der Führer försvann för drygt 60 år sedan.

 
Socialtjänsten kan inte reformeras. Den måste skrotas och förpassas till historiens skräpkammare.Socialtjänsten – en totalitär maktapparat

Av Ruby Harrold-Claesson, sourze.se - 2010-11-18

Socialtjänsten – en totalitär maktapparat
Av Daniel Hammarberg, Sourze, sourze.se - 2010-11-16


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan   

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter