Mordhot mot fem anställda på socialtjänsten i Gävle

 

Mordhot mot fem anställda på socialtjänsten i Gävle

Fem anställda inom socialtjänsten i Gävle har mordhotats via brev. Hoten har polisanmälts och på förvaltningen har man tagit till vissa säkerhetsåtgärder.

Socialtjänsten i Gävle - i likhet med övriga socialförvaltningar i Sverige - är ökänd för sin omänskliga och okänsliga behandling av barn och deras föräldrar och släktingar. Maktfullkomlighet och prestige, rättsövergrepp och regelrätta brott är snarare ett kännetecken för deras verksamhet än ett undantag. Trots den starka kritiken från juristhåll som åtskilliga gånger har riktats mot deras arbetsmetoder och kränkande behandling av klienterna har socialtjänsten i Gävle underlåtit att ändra sin praxis.

Fallet Tommie Karim är ett typfall av socialpersonalens rättsövergrepp och maktfullkomlighet. 

Förvaltningschefen Örjan Ohlström säger att han "håller det som fullkomligt utsiktslöst att en fullt frisk människa har gjort det här" men jag håller det som fullkomligt utsiktslöst att fullt friska människor befolkar Sveriges socialförvaltningar!

Socialtjänsten i Gävle har kunnat polisanmäla mordhoten och vidta säkerhetsåtgärder. Men polisen tar inte emot anmälningar från föräldrar som blir utsatta för olaga hotelser från socialtjänstens personal t. ex att lämna sitt / sina barn frivilligt annars blir det ett omhändertagande med LVU. Och vilka säkerhetsåtgärder kan föräldrar ta mot socialmyndigheten? Barrikadera sig i sitt hem? Fly till en annan kommun eller utomlands?

Det här fallet andas psykopati och sociopati hos socialvårdstjänstemännen: det enda lidande som de förmår att förstå är det egna lidandet.

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

 

 

Socialtjänsten söker svar
Av Mats Hedström

Men än vet man inte vad de fem mordhotade hade gemensamt. "Folk tycker att det är otäckt när det är så utstuderat"

GÄVLE. En känsla av utsatthet och obehag över att hoten var så utstuderade. Så beskriver fackets skyddsombud Rolf Qvist stämningen vid socialtjänsten dagen efter att dödshoten mot fem arbetskamrater blev allmänt kända.
Gefle Dagblad 2006-03-16

 

 

Mordhot mot fem anställda på socialtjänsten

Av Marie Eriksson

GÄVLE. Fem anställda inom socialtjänsten i Gävle har mordhotats via brev. Hoten har polisanmälts och på förvaltningen har man tagit till vissa säkerhetsåtgärder.

- Jag håller det som fullkomligt utsiktslöst att en fullt frisk människa har gjort det här, säger förvaltningschefen Örjan Ohlström.
Det var i slutet av förra veckan som fem personer fick brev med grova ord och uttryck.

Arbetarbladet - 2006-03-15

 

 

Socialtjänsten, mordhotad

Av Yvonne

Enligt Örjan Ohlström, "håller han det som fullkomligt utsiktslöst att en fullt frisk människa har gjort det här"
Jag håller inte med honom.

Insändare i Arbetarbladet - 2006-03-15

 

Socialtjänsten mm
Av Johannes P

Jo även jag har full "förståelse" för att sånt här kan hända, jag försvarar det absolut inte, men jag kan mkt mkt väl förstå att det händer. Känner till ett flertal tillfällen där bekanta rent ut sagt blivit kränkta och illa bemötta till max av det sociala och för inte att glömma försäkringskassan. Det övergår mitt "friska" förstånd hur detta kan få fortsätta år ut och år in ?

Insändare i Arbetarbladet - 2006-03-15

 

 

Mordhot mot anställda på socialtjänsten
Av Mats Hedström

GÄVLE Fem anställda inom socialtjänsten dödshotas i var sitt brev. Ett brev innehöll ett okänt pulver.
- Går jag ut till bilen så kan det vara kört, säger socialtjänstchefen Örjan Ohlström, en av de hotade.

Gefle Dagblad - 2006-03-15

 

 

 

 

 

Öppet brev till områdeschefen i Gävle
Av advokat Tryggve Emstedt

 

Begränsa socialförvaltningens makt
Av Tryggve Emstedt

 

Socialförvaltningarna kan ostört missköta ärenden
Av Tryggve Emstedt

 

Att tvångsomhänderta ett barn
Av Tryggve Emstedt

 

Tjänstemän bör kunna åtalas
Av Ruby Harrold-Claesson
 

 

Arg mamma attackerade tjänsteman
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Socialtjänsten i Biskopsgården granskas igen

Socialtjänsten i Biskopsgården granskas igen ­- Lämnade oklara besked

Av Susanna Mattsson

 

 

 

 

 


Susanna Mattsson är journalist på Tidningen Metro. Artikeln är tidigare publicerad i Metro den 18 januari 2005.

Den återges här med författarens och redaktionschefens benägna tillstånd.

Artikeln handlar inte om tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn, men den är ganska bekräftar vår uppfattning att socialtjänstens personal är inkompetent samt att de inte åtgärder det som är nödvändigt, utan gör onödiga ingripanden.  

 

 

 

 

Socialtjänsten i Biskopsgården har två år i rad fått skarp kritik för hur man hanterar unga drogmissbrukare. Nu genomför länsstyrelsen en tredje granskning efter att åtgärderna från socialtjänsten varit för vaga.

 

Vid granskningen för drygt ett år sedan framkom att unga missbrukare i Biskopsgården inte fick den vård och hjälp de behöver. Bland annat hade ärenden avskrivits utan att någonting hänt, tvångsutredningar som beslutats om hade aldrig genomförts och barnperspektiv saknades. Av de 30 ärenden som granskades motsvarade handläggningen i 16 av fallen inte lagens krav.

 

I november skickade socialtjänsten i Biskopsgården in en redogörelse för vilka åtgärder som genomförts för att förbättra hanteringen av unga drogmissbrukare i stadsdelen. Men enligt länsstyrelsen håller skrivelsen inte måttet.

 

­ Det är väldigt allmänt hållet, det framgår inte riktigt vad de faktiskt har gjort, säger Stefan Boman.

 

Ytterligare en granskning

Därför kommer länsstyrelsen nu att genomföra ännu en granskning.

­- Riktlinjerna tidigare har ju också varit bra, men de har ändå inte lyckats genomföra dem i praktiken, säger Stefan Boman.

 

Förstår inte kritiken

På socialtjänsten förstår man inte länsstyrelsens kritik.

­- Vi har ju inte gått in på varje individ, men vi har ändå försökt visa på vad vi gör, säger Lena Säljö socialchef i Biskopsgården.

 

Stadsdelen har vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bland annat har två personer med lång erfarenhet av arbete med missbrukare anställts, enhetschefen bidrar mer aktivt i arbetet med klienterna och alla anställda får kontinuerlig utbildning och handledning.

 

Kartlägger ungdomar

I socialtjänstens satsning ingår också en kartläggning av alla ungdomar i stadsdelen som varit i kontakt med socialtjänsten och att skapa personliga

utvecklingsplaner för var och en.

­- Av de här ungdomarna har en del problem med droger och vi vet också att det är lättare att få problem om man går passivt i försörjningsstöd, säger

Lena Säljö.

 

 

 

Rapport: Fosterbarnsförmedling. Lars Lilled anmäld till åklagaren

 

Tvångsplacering av barn är synnerligen lukrativt
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Lönsamt extraknäck för socialarbetare
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Socialtjänsten har inte fel

Socialtjänsten har inte fel
Av Lena Hellblom Sjögren, fil dr, leg psykolog
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Lena Hellblom Sjögren, fil dr, leg psykolog. Hon medverkar flitigt i samhällsdebatten och hon används ofta som utredande psykolog i uppmärksammade rättsfall i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Artikeln skickades till SvD:s politiske chefredaktör den 8 april 2002 tillsammans med brevet om "Systemfel i välfärdsstaten". Inget svar inkom till den 20 april.

Artikeln publiceras här med författarens benägna tillstånd och för att påminna alla om det tragiska ödet som drabbade Daniel och Marianne Sigström och deras släktingar den 24 april 1992, då 14-årige Daniel dog i sitt fosterhem.

 

 

 

Den 24 april 2002 är det 10 år sedan Daniel Sigström dog i ett epileptiskt anfall. Han dog långt från sin mamma, efter att under tre år varit omhändertagen enligt LVU (Lagen om Vård av Unga). Han skulle ha varit 24 år  idag om han levat.


Hans mamma var omöjlig, det visste alla, sa barnpsykiatern i hovrätten nyligen. Därför var det inget problem för barnpsykiatern som nu avancerat till professor,  att skriva ett intyg på socialsekreterarens begäran trots att det då han skrev intyget gått tre år sedan han träffade mamman och Daniel. Med läkarens intyg kunde ännu hårdare restriktioner införas under Daniels sista år i livet. Det blev bestämt att Daniels mamma varken fick skriva brev, ringa eller träffa Daniel. Hon skadade Daniel, stressade honom och utlöste hans epileptiska anfall, sa fostermamman och socialsekreterarna. Mamman krävde av Daniel att han skulle fungera som spion, sa fosterhemmet.


I dom från hovrätten har fastslagits att socialtjänsten hjälpte Daniel. Handläggarna har inte gjort några fel, enligt denna dom och en tidigare tingsrättsdom. Lärdomarna är:
* Det är rätt att tvångsomhänderta ett sjukt barn (Daniel hade epilepsi, hjärtfel och en hjärntumör som förmodligen var orsaken till hans hormonförändringar som gjorde att han fick en vuxen mans kropp vid 11 års ålder).
* Det är rätt att placera det sjuka barnet många mil från hans mamma.
* Det är rätt att inte hjälpa mamman med hyran och upplösa barnets hem.
* Det är rätt att innan placeringen låta ett barn som är som en vuxen man i kroppen bo på ett barnhem.
* Det är rätt att på barnhemmet låta barnet träffa de utvalda fosterföräldrarna ensam utan sin mamma.
* Det är rätt att inte ta hänsyn till barnets sjukdomar och hans behov av kontinuerlig läkarkontakt.
* Det är rätt att se barnets problem som orsakat av hans mammas överbeskyddande och kverulantiska hållning till insatta hjälpinsatser.
* Det är rätt att frånta vårdnaden för det sjuka barnet från hans mamma som bla hade lungbesvär (och blir allt sjukare).
* Det är rätt att välja fosterföräldrar 40 mil från barnets , fosterföräldrar med mycket trassliga sociala bakgrundsförhållanden som nyligen blivit ihop och väntar sitt första gemensamma barn (fostermamman hade kommit upp till behandlingshem Norrland som gravid tonåring och blivit kvar i behandlingshemsmiljö,).
* Det är rätt att välja en fosterpappa som avbrutit behandling på hem för knarkare, och som dömts för rattonykterhet.
* Det är rätt för då blir placeringen av Daniel och andra ungdomar i deras hem så kallad dubbelrehabilitering.
* Det är rätt att betala fosterföräldrarna, som har 2-3 äldre ungdomar med svåra problem placerade hos sig, ett nyfött barn och fostermammans tidigare barn i huset ca 40 000 kronor per månad för Daniel.
* Det är rätt att betala en lärare för Daniel efter att han fosterhemsplacerats.
* Det är rätt att inte betala lärare för Daniel så länge han bor med sin mamma.
* Det är rätt att stödja fosterföräldrar som portförbjuder barnets mamma.
* Det är rätt att förödmjuka barnets mamma genom att inte bry sig om hennes oro för sitt barn.
* Det är rätt att införa restriktioner för mammans, och därmed barnets, kontakt.
* Det är rätt att inför barnet tala om hans mamma som någon som inte bryr sig om honom eller förstår hans bästa.
* Det är rätt att sprida ut att mamman är omöjlig och inte någon man behöver lyssna på till andra myndigheter.
* Det är rätt att inte bry sig om att barnet inte kommer till de läkarundersökningar han kallas till.
* Det är rätt att se till att barnet framför allt går ner i vikt, kan ha jeans och gå på disco.
* Det är rätt att låta det sjuka barnet klara sig själv och ta sig till och från sjukhuset själv då han fått epileptiska anfall på väg till skolan.
* Det är rätt att inte bry sig om de brev han skriver till sin mamma med rop på hjälp för att han blir slagen, inte får äta sig mätt och är rädd för fosterpappan.
* Det är rätt att låta Daniel få prata med den psykolog som fram till dess varit fosterföräldrarnas rådgivare.
* Det är rätt att kritisera mamman för att hon med hjälp av Daniels brev försöker få tillsynsansvariga att förstå att Daniel behöver hjälp.
* Det är rätt att inte kritisera fosterföräldrarna för att de lämnade Daniel ensam under tre veckor med de andra äldre pojkarna under en före detta alkoholists vård.
* Det är rätt att flytta på Daniel sedan han utsatts för sexuella övergrepp i fosterhemmet ­ och inte på ²förövaren.²
* Det är rätt att föreslå Daniels mamma att hon möjligen kan få träffa Daniel, om hon godtar att det sker tillsammans med den fostermamma, som efter övergreppet avsagt sig det lönsamma uppdraget  att ha Daniel som fosterbarn.
* Det är rätt att förlöjliga Daniels mamma för hennes oro för att sonen far illa.
* Det är rätt att låta Daniel bo hos den före detta alkoholisten och att inte få egen nyckel till lägenheten.
* Det är rätt att denne tillfällige fosterpappa lämnar Daniel en kväll då Daniel får flera  epileptiska anfall.
* Det är rätt att han då han återvänder hem och ser att Daniel får ännu flera anfall ringer sjukhuset  - och först en stund senare ambulansen.
* Det var rätt att låta Daniel dö på detta sätt.

Daniels död beklagades  inte med ett ord  under den nyligen avslutade rättegången av ansvariga socialsekreterare, familjehemssekreterare och barnpsykiater. De talade om Daniels omöjliga mamma, och om sin egen stora kompetens och erfarenhet och hur de hela tiden agerat för Daniels bästa.  Nu har också hovrätten fastslagit att de ej gjort något fel. Det är således rätt att göra fel?

Jag menar att socialsekreterare i detta land har maktbefogenheter som överstiger deras kompetens. Jag menar också att det är viktigt att medborgarna kan ha förtroende för socialtjänst, vård och rättsväsende. Utifrån detta och många andra fall vet jag att många medborgares förtroende undergrävts. Det eller de partier som under detta valår vågar ta upp fall som visar att det finns grund för att tala om systemfel som gör barn och familjer rättslösa ­och som visar att de vill göra något för att ändra dessa systemfel, de kan räkna med många röster.


Systemfel i välfärdsstaten

 

Varför dog Daniel, 14 år? En berättelse om fosterhem, socialvård och maktutövning

 

Ett barns död: Samhällets ansvar

 

Och fjällen föll från mina ögon

 

Gottsundafallet - Varför åtalar inte JO?

 

Fosterbarns rättslöshet

 

Oacceptabelt dödsfall

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

Socialtjänsten – en totalitär maktapparat. Iinlägg II

Socialtjänsten – en totalitär maktapparat

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordförande i NKMR.

Inlägget är tidigare publicerat på Sourze, den 22 november 2010, som uppföljande kommentar på vissa kommentarer till Daniel Hammarbergs artikel "Socialtjänsten – en totalitär maktapparat"

Inlägget återges här eftersom det är i denna text att lägga länkar till de personer som omnämns i inlägget.

 

 

 

Det som Daniel Hammarberg och jag kritiserar är socialtjänstens åtgärder mot barn och deras föräldrar - åtgärder som inte bara drabbar de enskilda barnen och deras föräldrar utan hela deras släkt. Det som socialtjänsten gör för de gamla i hemtjänsten kan inte på något sätt jämföras med som görs mot barn och ungdomar och deras familjer.

Jag har arbetat med fall där socialtjänsten har tagit nyfödda barn från sina mödrars bröst och lämnat barnen till barnlösa par som väntade i adoptionskön för att adoptera ett spädbarn. Fostermödrarna har därmed kunnat få sin barnlöshet avhjälpt samtidigt som de har kunnat njuta av nyfödda barn medan skattebetalarna har fått stå för barnens försörjning. Mammorna som fråntogs sina nyfödda barn tvingades medicinera bort sin modersmjölk som barnen rätteligen skulle få för att stärka deras immunskydd. Barnen och deras familjer har varit de stora förlorarna.

Jag har också arbetat med åtskilliga fall där barn används som försörjningsobjekt åt fosterfamiljer. Fallen som jag redovisar översiktligt här utgör illojala tillämpningar av LVU som var tänkt som en skyddslag för barn som far illa.
Små barn som tvångssepareras från sina familjer glömmer dem mycket fort. Och, för att försäkra sig om att barnen slutgiltigt ska fjärmas helt från sina biologiska familjer och inlemmas i fosterfamiljerna beslutar socialtjänsten utan undantag om hårda regleringar av deras umgänge. Därtill genomför man umgängessabotage: det hävdas att barnen är sjuka när umgänge ska äga rum. Barnen hjärntvättas också att tro att deras föräldrar är farliga. Psykologerna kallar detta för föräldraalienation (PAS) vilket betraktas som ett brott mot barn i vissa länder.

Att hävda att "NKMR är mer kända för att verka för föräldrars rättigheter" är en halvsanning. NKMR arbetar för barns rätt till sina föräldrar och föräldrars rätt till sina barn dvs familjens rätt att vara en odelbar helhet. I fallet Olsson mot Sverige uttryckte domarna Pettiti, Mascher och Russo tvångsomhändertagandet av paret Olssons barn som en kränkning av deras heligaste rättigheter.

Föräldrar sätter sina barn till världen av kärlek. Normalfallet är att föräldrar älskar sina barn De som inte vill ha sina barn begår abort vilket den dryga en miljon aborter sedan fri abort infördes vittnar om. Det är endast i undantagsfall att någon kommer att älska ett barn mer än dess egna föräldrar. Och, vi måste vara på det klara om att folk inte föder sina barn för att behaga statsmakterna. Samhället där man producerade barn till Der Führer försvann för drygt 60 år sedan.

 
Socialtjänsten kan inte reformeras. Den måste skrotas och förpassas till historiens skräpkammare.Socialtjänsten – en totalitär maktapparat

Av Ruby Harrold-Claesson, sourze.se - 2010-11-18

Socialtjänsten – en totalitär maktapparat
Av Daniel Hammarberg, Sourze, sourze.se - 2010-11-16


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan   

 

 

Socialtjänsten - en skyddad verkstad

Socialtjänsten - en skyddad verkstad.
Av Anita Ankarcrona, fil dr

 

 

 

Anita Ankarcrona är fil dr, lärare vid Stockholms universitet och samhällsdebattör.

Artikeln skrevs i början av 1999 och sändes till DN för publicering men redaktören vägrade att publicera den.

Den återges med författarens benägna tillstånd.
Är det en ren tillfällighet att socialdepartementets två stadsråd, Lars Enqvist och Maj-Inger Klingvall, i en gemensam artikel om 2000-talets välfärdspolitik (DN 2/2 1999) inte ens nämner socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzells tidigare inlägg om socialtjänstens arbetsformer “Personalen skyddas - inte klienterna”? (DN 26/1 1999)


Hon ger där en mycket dyster bild av socialtjänsten, av dess bristande kunskaper, dess bristande klientperspektiv, dess bristande uppföljning av resultat och nytta av de insatser den gör. En så allvarlig kritik från den tjänsteman som är ytterst ansvarig för granskningen av socialtjänstens arbete hade varit värd en kommentar från Enquist/Klingvall, i synnerhet som Wigzell i sin artikel efterlyser en levande politisk diskussion i ämnet.


Men de två statsråden gör som våra stadsråd plägar göra; de presenterar en (önske)lista över åtgärder som skall vidtas och mål som skall sättas samt aviserar en kommitté av “framstående forskare på välfärdsområdet”, plus en redan tillsatt “interdepartemental arbetsgrupp” för dagslägesanalys. Därmed hoppas man uppenbarligen kunna kortsluta en debatt som riskerar komma den socialdemokratiska livsnerven alltför nära; dvs en diskussion och genomlysning av de sociala myndigheternas uppgifter, kompetens och arbetsformer.


Ej heller den borgerliga oppositionen förefaller särskilt engagerad i en fråga, som till syvenes och sidst handlar om så grundläggande demokratiska värden som respekten för den enskilda människan; hennes integritet och värdighet.

TV-programmet “Att ta ett barn” (28/2 1999) visade hur socialtjänsten, i välfärdsstaten Sverige, i laga ordning (enl. LVU) genomför ett iskallt iscensatt barnarov direkt från en förlossningsavdelning. Chockade TV-tittare trodde inte att detta är möjligt i en fri demokratisk stat - men det finns dessvärre de som känner igen sig. Alltför väl.


Hur länge skall detta få fortgå? Hur många TV-program skall visas, hur många artiklar skall skrivas, innan regering och riksdag repar mod nog för att inse att Sverige har en myndighet som med lagliga medel kan kränka och invadera enskilda människors tillvaro?

Det tycks föreligga en fundamental felsyn i socialtjänstens sätt att betrakta sig själv och sina befogenheter, i relation till behoven hos de människor den skall “tjäna”. Dess ostörda framfart och självsvåldighet kan bero på att dess verksamhetsfält är ett terra  incognita, som mången kanske har svårt identifiera sig med på ett lika självklart sätt som med t ex sjukvården och åldringsvården. Alla kan vi bli sjuka. Alla kan vi gamla. Alla kan vi bli “patienter”. Men vi har inte lika lätt att föreställa oss att vi kan bli “klienter”. Att vi kan bli beroende av en samhällsinstitution som har makten att i ett slag föröda vårt och våra barns liv.


Socialtjänstens klienter är “dom”. Sjukvårdens patienter är “vi”. Sjukvården exponeras och ställs till svars. Socialtjänsten är dunkel och fri från efterräkningar.

Socialtjänstens uppgifter måste preciseras och göras tydliga, samtidigt som dess kunskaper måste förbättras. Kerstin Wigzell pekar på den bristande kontakten mellan forskning och praktik, liksom det bristande klientperspektivet.  Personalen prioriterar sig själv framför dem som den är till för.


Framgångsrika företag och organisationer gör marknadsundersökningar för att få en så god kunskap som möjligt om sina kunders och intressenters behov. Socialtjänsten borde göra det samma.
  
Socialtjänsten möter många människor: vid tvångsomhändertaganden, missbrukare, misshandlade kvinnor och barn. Men den möter också många som den inte behöver möta - och som inte skall behöva möta den, t. ex arbetande människor vars nettoinkomst, pga av ett orimligt skattesystem, ligger under socialbidragsnormen. Dock, som Susanna Popova skriver (SvD 2/2 99), söktes socialbidrag av blott 20 procent av de år 1992 berättigade hushållen (700.000 st). Till båtnad för samhällsekonomin - och för den egna integriteten.

Av uteslutande ekonomiska skäl möter socialtjänsten också de arbetslösa som står utanför a-kassan - av vilka många är invandrare. Deras ekonomiska livlina borde, som många sagt (bl. a integrationsberedningen i Göteborgs kommun), kunna hanteras av staten i stället för av kommunerna.

De sociala myndigheternas uppgift kan inte vara att ha makten över människors liv, utan snarare att ge dem makten över sitt liv.

I stadsdelen Husby (socialdistrikt 17 Kista) där en majoritet av invånarna har invandrarbakgrund, sökte socialtjänsten år 1996 (från Ytterstadssatsningen) 585.000 kr till en familjecentral* för att “samlokalisera individ- och familjeomsorgen, den öppna förskolan, MVC och BVC”. Man lyfte fram just personalens intressen och sade att man “kan dra nytta av varandras kunskaper, kompetens och befogenheter” och säger rent ut att “vinsterna av en samordning ses främst av de inblandade myndigheterna” och att det därför “inte är realistiskt att förvänta sig att de boende i Husby själva skulle ta initiativ till en ansökan om bidrag till en familjecentral...” (ärende 001/121/96).

Varför skulle de göra det? Hade man överhuvudtaget frågat efter deras önskemål? Om så vore, då hade man sannolikt kunnat lära sig mycket. Bl. a att socialtjänstens närvaro och befogenheter kan upplevas som både hotfull och integritetskränkande. Många har trots allt lämnat krig och diktaturer i förhoppningen om att kunna skapa sig en ny tillvaro, som bygger på personlig frihet och egen förmåga.

Det rör sig om komplexa kulturella sammanhang där socialtjänsten inte har någon kompetens. Kompetensen finns hos “klienten”. Dennes identitet och integritet måste gå före integrationen, ty integrationen kan inte ha likriktning som mål. Solidariteten med den egna kulturen är en självklar förutsättning för hemhörigheten i den nya.

I just Husby har f.ö föräldrar på eget initiativ engagerat sig intensivt i bl. a skolfrågor, väl medvetna om att familjen och skolan är de viktigaste institutionerna i barns och ungdomars liv.

Sådana “medborgarinitiativ”, som satsar på att stärka det personliga ansvaret och det civila samhället, borde vara föremål för kommunens ansträngningar - inte minst inom mångkulturella områden. De kostsamma och ineffektiva insatserna från de sociala myndigheterna kan ersättas av den mindre kostnadskrävande ambitionen hos varje enskild människa; att få styra och ta ansvar för sitt liv.

Ingen kan kunna allt - ej heller socialtjänsten. Den borde återvända till sin kärnverksamhet, dvs en humanitär samhällsinstitution som skall stötta och hjälpa människor som behöver eller som ber om hjälp. Men socialtjänstens verksamhetsområde är stort och diffust. Man fattar vittgående beslut inom en rad mänskliga och sociala områden där det - i motsats till sjukvården - inte finns någon etablerad akademisk kunskap.

Professor Hans L. Zetterberg har påpekat att varken psykologi eller sociologi är predikativa vetenskaper med vars hjälp man kan ställa en säker prognos om t.ex ett enskilt barns utveckling. Något som de facto sker i samband med tvångsomhändertaganden av barn enligt LVU. Zetterberg säger att lagens skrivning är sådan att socionomerna har fått en uppgift som helt enkelt är omöjlig att utföra, inom ramen för deras professionella ansvar. Det "fordras istället precisa lagregler uppställda av riksdagen, inte tunna ramlagar" (DN 8.10.96)

Det är därför glädjande att Enquist/Klingvall i sin artikel lovar att LVU skall ses över. Det är hög tid! Dess tänjbara gummiparagrafer har länge nog lämnat fritt fram för godtycke och subjektiva tolkningar. Med tanke på hur mycket smärta den orsakat - och orsakar - så borde den översynen göras snarast. Den är trots allt en lag som griper djupt in i människors liv och som avgör barns och familjers framtid.

Det vore också av såväl samhällsekonomiskt som medborgerligt intresse om man samtidigt uppdroge åt kommunerna att granska de mångmiljardbelopp som utbetalas till fosterhem, hem för vård och boende, jourhem, utredningshem etc. Perspektivet bör då vara det av Kerstin Wigzell begärda: kvalitén på vårdare och vårdinsatser samt en uppföljning av resultatet och nyttan för klienten.

Det är väl bara att sätta igång!

Webbmasters kommentar
*
Den 26 februari 2003 rapporterade Trelleborgs Allehanda att kommunen hade invigt Örtagårdens familjecenter - kommunens femte - och det ska fungera som en mötesplats för barn och föräldrar där man kan få hjälp att komma i kontakt med kommun, socialtjänst, mödra- och barnavårdcentral. Se Familjecenter invigdes .

 

Hög tid att avskaffa odemokratiska maktstrukturer. Av Lisbeth Lindeborg

 

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft. Av Anita Ankarcrona

 Tillbaka till Artiklar

 

Socialtjänsten – en totalitär maktapparat. Inlägg I

Socialtjänsten – en totalitär maktapparat

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordförande i NKMR.

Inlägget är tidigare publicerat på Sourze, den 18 november 2010, som kommentar till Daniel Hammarbergs artikel "Socialtjänsten – en totalitär maktapparat"

Inlägget återges här eftersom det är i denna text att lägga länkar till de personer som omnämns i inlägget.

 

 

Socialtjänsten är en makthungrig, resursslukande inrättning som inte hör hemma i ett land som vill beteckna sig som civiliserat och demokratiskt.

Socialkontoren befolkas av personer som förefaller vara totalt empatistörda, som besitter mer makt än den kompetens som socialhögskolorna har lärt ut. Deras verksamhet har utsatts för stark kritisk granskning av åtskilliga höga akademiker, för eg fd lagmannen vid Solna tingsrätt, Brita Sundberg-Weitman, författaren av böckerna 'Rättsstaten åter!' och 'Sverige som rättsstat under 2000-talet', prof. emeritus vid Stockholms universitet, Jacob Sundberg, och Docent Bo Edvardsson vid Örebro Universitet, för att nämna några namn. Därtill kommer domarna som jur. kand medicine licentiaten Siv Westerberg och andra jurister har vunnit mot Sverige i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. 

Socialtjänsten är en omänsklig maktapparat. De förstör barn och deras föräldrar dvs Familjen, samhällets grundsten. Varje felaktigt omhändertagande av ett barn är ett för mycket mht de ödesdigra konsekvenserna som detta medför för de drabbade. Fd socialminister Lars Enqvist menade att ca 80% av omhändertagandena var onödiga.

Det må vara förlåtligt att socialtjänstens personal begår fel med tanke på den kompetens som de har, men det största ansvaret för rättsövergreppen måste dock läggas på förvaltningsdomstolarna och likgiltiga systemanpassade jurister/advokater eftersom de torde vara lagkunniga och rättrådiga.


Socialtjänsten – en totalitär maktapparat
Av Ruby Harrold-Claesson, sourze.se - 2010-11-22


Socialtjänsten – en totalitär maktapparat
Av Daniel Hammarberg, Sourze, sourze.se - 2010-11-16


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan   

 

Socialtjänst och bemötande

Socialtjänst och bemötande
Av Rolf Nilsson, Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

 

 

 

 

 


Rolf Nilsson är ordf. i Föreningen Stockholms hemlösa. Föreningen Stockholms hemlösa är en relativt nystartad förening. Föreningen har funnits i 2 år. Rolf Nilsson sände detta inlägg till NKMR:s mailbox.

Inlägget återges här med författarens benägna tillstånd.


Webbmasters kommentar:
Problemen som de hemlösa möter i sina kontakter med socialtjänsten, som ju skall vara "den hjälpande myndigheten", är inte så olika dem som möter föräldrar vars barn blir onödigt tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade. Hjälpsökande föräldrar utsätts för olika slags förnedrande och kränkande behandlingar av socialtjänstens personal och i många fall har de blivit hemlösa just på grund av den förföljelsen som socialsekreterarna har utsatt dem för.

Och, genom att göra föräldrarna hemlösa, kan socialtjänsten lättare tvångsomhänderta och fosterhemsplacera deras barn.


 

 

 

 

 

När en person kommer till socialtjänsten och är i behov av hjälp, upplever den människan nästan genomgående att den utsätts för en onödig misstänksamhet.

 

Den sökande får svara på frågor som hon upplever som närgångna. Dessa frågor berör sådant som man i vanliga fall inte vill lämna ut till människor man inte känner. Kanske förstärks obehaget då de här frågorna framförs som ett krav på motprestation till den hjälp man söker.


Den sökande är redan i ett kritiskt skede när hon ställs inför detta ifrågasättande.


Ett bemötande som blir mycket obehagligt när det handlar om behov av hjälp till det absolut nödvändigaste. När så inget lurendrejeri kan hittas får personen hjälp till existensminimum. Det är en summa som några tjänstemän på konsumentverket räknat ut och som sen går via finansutskottet vidare till ett betänkande. Därefter blir det till underlag för det beslut som stadsdelarna har att hålla sig till när de sen ska möta människor som upplever verkligheten på ett helt annat sätt.


Inte sällan blir den sökande tvungen att komma fler gånger.


Då upprepas även förfarandet med ansöknings blanketten; där den sökande varje gång får fylla i de uppgifter han redan fyllt i om och om och i samma ordning varje gång.


Varför gör man så när alla uppgifter redan finns?


Det skulle kunna räcka med en enkel fråga och att man sen fick skriva under ett papper på att inget har förändrats sen föregående besök.


När hon väl får hjälp är det aldrig mer än det som ”socialtjänsten” är satta att försvara som det absolut nödvändigaste. Det är inte utifrån vad den sökande försöker förmedla som sina behov.

 

Vid de fall som handläggaren ser det orimliga hänvisas till överordnade. Det finns en känslan av att inte bli respekterad, att inte bli sedd som något annat än en siffra i socialtjänstens bokföring. Besluten ligger så oerhört långt borta.


Det gör att den hopplöshet som bidragstagaren bar på innan hon tog till det sista halmstråt; att gå till socialbyrån, känns dubbelt så tung.


Det outtalade ultimatum som lyder: Följ våra regler eller var utan är inte värdigt en demokrati. Ser ni inte att utanförskapet förstärks?


Man kan ju fråga sig varför socialtjänsten har så svårt att respektera alla de signaler, som visar att situationen i sig själv; den att besöka ett socialkontor är så obehaglig. Det blir ofta till en börda som läggs ovanpå den redan tyngda och utsatta människan.

Vi lever ju i ett samhälle som så ofta vill framhålla betydelsen av att alla skall behandlas med respekt och utifrån att vi alla har lika värde.


Det känns inte så i de här situationerna.


Som sökande snurrar det i huvudet och man ställer sig många frågor:
Är det meningen man ska tycka att det är så obehagligt att man inte vill komma tillbaka?


Är det för att handläggare har svårt att hantera en person som är i beroendeställning?


Har handläggarna sån press på sig från sina chefer att de inte vågar känna efter?


Eller är det helt enkelt så att hela systemet med socialbidrag är ett av våra mest tydliga uttryck för den dubbelmoral som råder i vårt samhälle.


Den där vi talar oss varma för allas rätt till en grundläggande trygghet.


Om vikten av att värna om allas rätt till en skälig levnadsnivå. Varför är det så svårt att öppna upp för det här?


När någon kommer med kritik tystas den inte sällan ner av beslutsfattare som av någon anledning tycks ha väldigt starka drivkrafter att behålla den ordning som råder.


Det här är ett samhällsmönster som befäster omöjligheten för så många.


Hur ska människor få möjlighet att ta sig ur en tillvaro där vissa lever på ett absolut minimum.


Det är upp till alla inblandade att fråga sig:
På vilket sätt bidrar jag till upprätthållandet av denna ordning. Har jag något att vinna på det här?


 

 

Elisabeth, 21, är gravid och bor i en bil
Av Alexandra Forslund

 

Var är empatin i socialtjänsten?

Av Rolf Nilsson

 

Angels Network

 

Föreningen Stockholms hemlösa

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Socialtjänsten är inte alltid bra

 

 • Socialtjänsten är inte alltid bra

  Av Lars-Eric Hagborg

   

   

 

 • Det går inte att bortse från att dagens socialtjänst inte fungerar som den borde.

  Lars-Eric Hagborg, lärare och socialdemokrat, kommenterar två inlägg av Nalin Pekgul respektive Morgan Johansson, bägge införda i Arbetet 24/7 2000.

  Artikeln är tidigare införd i Arbetet Nyheterna den 2 augusti 2000. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 • I Arbetet 24 juli tas socialtjänstens verksamhet upp av två unga socialdemokratiska riksdagsledamöter. Nalin Pekgul behandlar på ledarsidan barnens rätt kontra föräldrarnas. Morgan Johansson varnar för de konsekvenser en privatisering av socialtjänsten kan få. Även om jag i mycket kan instämma med vad artikelförfattarna hävdar, slås jag av den naivitet båda ger uttryck för genom att helt och hållet negligera de allvarliga problem som socialtjänstens verksamhet idag ger upphov till.

  Det är inte svårt att som Nalin Pekgul slå fast att det är oacceptabelt att barn misshandlas av sina föräldrar. Emellertid underlåter Pekgul att beröra frågan vad som händer om oenighet finns mellan föräldrar och socialsekreterare i frågan. Det är i sådana fall känslor och tolkningar kommer med i bilden. Tyvärr kan alltför ofta prestige och maktmissbruk leda till att socialsekreterare som hamnat i motsatsställning till barnets föräldrar genomför osakliga utredningar, som gör att föräldrar tvingas lämna ifrån sig sitt barn.

  Socialnämnd och sedan förvaltningsdomstolar bekräftar omhändertagandet baserat på de utredningar socialsekreterarna gjort och vilka inte sällan är djupt osakliga.

   

  Föräldrarna viktiga för barnet

  Universitetslektorn vid högskolan i Örebro, Bo Edvardsson, visar genom en rad exempel på detta i sin bok Kritisk utredningsmetodik (Stockholm 1996). Modern forskning visar också entydigt att barnet hjälps bäst genom stödjande insatser där föräldrar och släkt fortsätter att vara de viktigaste personerna för barnet.

  Är det så som jag hävdar, att ett barn i dagens Sverige kan omhändertas på osakliga grunder, så klingar Morgan Johanssons upprördhet litet falskt, när han endast ser integritetshotet som ett privat sådant. Varför inte läsa de otaliga fallbeskrivningar som exempelvis föreningen NKMR (Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter) dokumenterat om socialtjänstens övergrepp mot sina klienter? (Se www.nkmr.org)

  Just socialtjänsten i Gottsunda i Uppsala, som Johansson tar som exempel, är ökänd för en grym hantering av en familj. En mamma berövades, efter utdragna konflikter med handläggande socialsekreterare, vårdnaden om sin son, vilken var mycket sjuk och drabbades av epileptiska anfall.

  Trots att pojken inget hellre ville än att få komma hem, dog han i ett familjehem 40 mil från sin maktlösa mamma. Det hjälpte inte att mamman kämpade frenetiskt för att få tillbaka sin son. Det hjälpte inte att sonen skrev förtvivlade brev till sin mamma att han fruktade för sitt liv och att han ville komma hem. Familjehemmen får idag ofta skyhöga bidrag. Det går nämligen Morgan Johansson, även idag att tjäna pengar på folks utsatthet. Summor på trettiotusen kronor i månaden för ett barn är inte ovanliga. Upprörande fall av så kallad "dubbelrehabilitering " har avslöjats. Folk med förflutet som kriminella och missbrukare har rekryterats för sådana uppdrag.

  Hur kan ett omhändertaget barn sättas i centrum under sådana omständigheter, när det som var ämnat som skyddsnät förvandlas till gallergrindar? Risken är istället att barnet används som ett medel för andra syften än det självklara - att förutsättningslöst hjälpa det.

   

  Privatisering ingen bra lösning

  Jag håller i princip med Johansson om att en privatisering inte är en bra lösning. Men för att kunna slå vakt om vår offentliga socialtjänst är det viktigt att vi också är öppna för att se de brister som är behäftade med dagens system. Dessa systemfel måste blottläggas, analyseras och omöjliggöras genom omfattande förändringar. Görs inte detta arbete snarast är det nog inte många som anser det mödan värt att försvara vår offentliga socialtjänst.

   

  Socialförvaltningar kan ostört missköta ärenden

  Socialtjänsten skapar sina egna offer

  Skadelig barne "vern" i Sverige og Norge

  Varför dog Daniel, 14 år?

  Ødelegger barnevernet oss?

  Tillbaka till Artikelindex

   

Socialstyrelsen - Ansökan om medel samt Beslut

 

1999-01-07 avsände NKMR en ansökan om verksamhetsbidrag till

Socialstyrelsen

106 30 STOCKHOLM

med följande lydelse:

             •  

ANSÖKAN OM MEDEL

Härmed ansöker undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande för NKMR om medel av Socialstyrelsen. NKMR ansöker om bidrag dels i anknytning till Kommitténs informationsverksamhet, dels i anknytning till NKMR's övriga verksamhet.

 

Presentation

Nedan följer en presentation av "Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna".

NKMR bildades den 30 november 1996 vid ett möte på Christiansborg i Köpenhamn av jurister, journalister med flera, som i sin yrkesverksamhet eller i sitt ideella arbete kommit i kontakt med de fruktansvärda tragedierna som uppstår då barn helt i onödan förvägras rätten att växa upp hos sina egna föräldrar. Empiriska undersökningar visar att den sociala och samhällsekonomiska vinsten av dessa familjehemsplaceringar är tämligen mager. Tvärtom har verksamheten med tvångsomhändertagande av barn visat sig mycket skadlig för barnen, deras familjer och samhället i stort.

NKMR är registrerad som ideell förening. Kommittén arbetar uteslutande med onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna. Inom NKMR ser vi Familjen som samhällets grundsten. Onödiga tvångsomhändertaganden av barn leder till familjesplittringar. Splittringar av familjer är skadliga för Familjen såsom samhällets grundsten. NKMR anser därför, att varje verksamhet som skadar Familjen, samhällets grundsten, är i sin förlängning, skadlig för samhället.

(Därefter följde en presentation av Styrelsen för NKMR, antalet medlemmar och medlemsspridningen i de nordiska länderna.)

 

Projektbeskrivning, målbeskrivning och målgrupp:

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NKMR, arbetar mot onödiga tvångsomhomhändertaganden av barn i de nordiska länderna. NKMR vill också verka för att även tvångsomhändertagna barn skall ha rätt att bibehålla familjebanden med sin biologiska familj. NKMR har märkt att den svenska inställningen beträffande familjens rätt att hålla ihop skiljer sig markant från den som gäller i flertalet andra EU-länder. Svenska jurister, läkare och socionomer synes i stor utsträckning omedvetna om denna diskrepans. Det synas oss som om frågan om tvångsomhändertagande av barn i utbildningen för blivande läkare och socionomer i stort sett framställes som ett okontroversiellt ämne.

 

Målbeskrivning:

NKMR planerar därför att under läsåret 1998-99 hålla informationsaftnar för studerande på juristutbildningen, läkarutbildningen och socionomutbildningen. Målsättningen är att blivande jurister, läkare och socionomer skall göras medvetna om att synen på familjen i Sverige och de nordiska länderna tyvärr skiljer sig markant från flertalet övriga EU-länders syn på familjen. Denna målsättning innefattar att rättssäkerheten skall öka i Sverige och de nordiska länderna på området tvångsomhändertaganden av barn och att färre familjer skall splittras. Bibehållande av banden till den biologiska familjen - även när en familj råkar i svårigheter - har större vikt i övriga EU-länder och detta vill vi informera om.

 

Projektets spridning och tidsplan:

NKMR bildades vid ett möte på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Kommittén höll sitt första årsmöte och symposium i Göteborg den 12 juni 1998, och ett jubileumsmöte i Köpenhamn den 28 november 1998. Eftersom NKMR är en opolitisk ideell förening är vi hänvisade till medlemsavgifter och enstaka gåvor som den ekonomiska grunden för vårt arbete.

 

Den första informationsafton hölls den 11 november 1998 i Göteborg. Den norska professorn, Marianne Haslev Skånland vid Universitetet i Bergen, gav NKMR en donation på 16 000 kr för att finansiera informationsmötet. Rapport om informationsaftonen finns på NKMR's hemsida på Internet under 'Rapporter'. (Se bilaga).

NKMR avser att under år 1999 hålla fem eller sex informationsaftnar. Vi planerar att förlägga dessa till olika universitetsorter. Vi avser att sända personlig skriftlig inbjudan till juriststuderande på kursen i förvaltningsrätt samt läkarstuderande på pediatrikkursen och socionomstuderande under näst sista terminen av utbildningen.

NKMR ansöker därför om 200 000 kronor av Socialstyrelsen. Det ansökta bidraget avser följande verksamheter:

1 - Informationsaftnar 80 000 kronor.

NKMR beräknar att beloppet - pga erfarenheterna från den 11 november 1998 - bör räcka till fem informationsaftnar under läsåret. Därvid beräknas att cirka 7 000 kr går till lokalhyror, 7 000 kr till trycksaker och porto för inbjudningar, 26 000 kronor till reseersättningar och traktamenten och 40 000 kronor till arvoden till föreläsare. NKMR planerar att som föreläsare anlita specialister med ingående kunskaper och erfarenhet på området.

2 - Annan information bl. a audienser i Europadomstolen, FN mm 80 000 kr.

NKMR beräknar att beloppet bör räcka till att sända en delegation bestående av fyra styrelsemedlemmar representerande var sitt nordiska land till Strasbourg och New York under en vecka i vardera stad. Därvid beräknas att 40 000 kr går till flygresor från resp. nordiskt land till Strasbourg och New York tur-och-retur, 20 000 kr i hotellkostnader för en vecka/person i vardera stad, samt 20 000 kr för andra aktiviteter i samband med besöket i städerna, t. ex föreläsningar på universitet och föredrag bland utlandssvenskar, -norrmän, -danskar och -finländare.

3 - Kostnader för material samt medel för tjänster för NKMR's löpande verksamhet 40 000 kronor.

 

Olofstorp, dag som ovan.

Med vänliga hälsningar,

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordf. i NKMR.

 

 

Socialstyrelsens svar

 

Socialtjänstavdelningen

Bd Setréus

 

1999-02-03

 

NKMR
Att: Ruby Harrold-Claesson
Box 8077
424 12 Olofstorp

 

Dnr. 62-212/99

Angående ansökan om statsbidrag daterat den 8 januari 1999.

 

Socialstyrelsen har inga möjligheter att ge stöd till den verksamhet Ni beskriver och avslår därför Er ansökan.

 

Skälen till avslaget är bland annat följande:

- Enligt regeringens förordning kan Socialstyrelsen bara ge stöd till svenska riksorganisationer på det sociala området.

- Verksamheten måste vara spridd i fler än hälften av landets län om det inte finns särskilda skäl för annan bedömning.

- Ansökan skall vara inne hos Socialstyrelsen kring 1 oktober årligen för bidrag nästkommande år.

- Till ansökan har inte bifogats stadgar, verksamhetsberättelse, bokslut eller revisorernas berättelse.

 

Er organisation har självklart möjlighet att söka bidrag för år 2000 enligt de regler som finns för detta. Vår bedömning är dock att en sådan ansökan skulle få avslag av skälen ovan.

 

Med vänlig hälsning

Åke Setréus
byrådirektör

Tillbaka till Rapporter

Till Artikelindex

Till Pågående rättsfall

Tillbaka till Huvudsidan 

Socialtjänst kan få egen tillsynsmyndighet

Socialtjänst kan få egen tillsynsmyndighet

Saxat från Riksdag & Departement Nr 2, 2005

 

 

 

 

 


NKMR:s kommentar:

NKMR välkomnar det här lagstiftningsinitiativet. Det är för alla och envar uppenbart att länsstyrelsernas dubbla roller som rådgivare och utredare för socialtjänsten är otillbörlig. Att Institutionsstyrelsen har utövat sin egen tillsyn är också synnerligen anmärkningsvärt. Likväl är det inte förrän nu som det vidtas åtgärder för att rätta till dessa missförhållanden.

Rollerna måste vara klart definierade ett civiliserat rättssamhälle.

Även socialtjänstens roller torde utredas. Socialsekreterarna är idag utredare och förslagsställare, åklagare och domare vilket gör att den enskildas rättssäkerhet blir åsidosatt.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand

Ordf. i NKMR
 

 

 

 

 

En särskild tillsynsmyndighet kan komma att inrättas på socialtjänstens område. Regeringen har gett en utredare i uppdrag att kartlägga resurser och ansvarsfördelning inom den nuvarande tillsynen och göra en uppskattning av hur mycket pengar som frigörs om tillsynsverksamheten förs över till en ny organisation. Utredaren kan också komma med förslag om var i landet en ny tillsynsmyndighet ska lokaliseras.

Tillsynen inom socialtjänstområdet sköts i dag av Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse. Institutionsstyrelsen utövar tillsynen över sig själv, vilket fått riksdagen att uppmana regeringen att låta utreda en fristående tillsyn.


Senast den 1 december 2006 ska utredningen vara färdig.


Källa: Kommittédirektiv 2004:178, En stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Socialministerns_svar

 

 

       • Socialministerns svar

Den 5 januari 1999 kom socialministerns svar till makarna Berg.

 

REGERINGSKANSLIET

1998-12-14 S98/6910/ST

Socialdepartementet

Socialministern

Ingrid och Sven-Erik Berg
Kungsvägen 81
914 32 NORDMALING

 

Bästa Ingrid och Sven-Erik!

Tack för ert brev som ni skriver för att fästa min uppmärksamhet på förhållanden inom socialtjänsten som ni inte är nöjda med. Det är bra att ni engagerar er och pekar på det ni anser vara missförhållanden.

I brevet nämner ni siffror om omfattningen av familjehemsvården som jag måste korrigera eftersom en diskussion bör föras utifrån ett korrekt underlag. Det är Socialstyrelsen som redovisar statistiken för socialtjänstens olika insatser när det gäller barn och ungdomar. Ett bra jämförelsemått är att använda siffrorna för vård som pågår den 31 december varje år. Av dessa framgår att den 31 december 1997 var 8 135 barn placerade i familjehem. 1728 barn hade placerats i familjehem under år 1997. En del barn vistas mycket kort tid i familjehem medan andra barn lever i familjehem under hela sin uppväxttid.

Socialstyrelsen hade under åren 1993-95 ett regeringsuppdrag som syftade till att utveckla och förstärka familjehemsvården. Bakgrunden till uppdraget var den kritik som riktats mot socialtjänsten bl.a. när det gäller uppföljning av arbetet med barn och stöd till familjehemmen. Detta arbete har, enligt rapporter från flera länsstyrelser, resulterat i att kvaliteten i socialtjänstens arbete med barn har förbättrats under de allra senaste åren. Det finns dock behov av fortsatt utvecklingsarbete inom detta område.

I rapporten Ovisshetens barn som Socialstyrelsen gav ut i mars 1995 redovisas information om placeringstidens längd. Där framgår att de allra flesta placeringar upphör inom relativt kort tid - tre år för de äldre barnen och två är för de allra minsta. Samtidigt ökar, enligt rapporten, sannolikheten för att barnet blir kvar i familjehemmet om det inte återförenats med sin familj inom de första åren.

Socialtjänstlagen ändrades från den 1 januari 1998 i syfte att förbättra arbetet med barn inom socialtjänsten. Socialstyrelsen och länsstyrelserna följer upp hur lagändringen påverkar arbetet med barn och lämnar varje år rapporter till regeringen.

Frågor om barn i familjehem har också uppmärksammats i olika rapporter och utredningar under senare år. Det är angeläget att arbetet med dessa barn ständigt utvecklas och förbättras. I propositionen 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige gör regeringen bedömningen att barns behov av kontinuitet och kontakt med sin familj vid långvarig familjehemsvård bör utredas vidare. Regeringen kommer därför i början av nästa år att utse en särskild utredare som skall ha till uppgift att bl.a. se över barnperspektivet i LVU och undersöka möjligheterna att med utgångspunkt i barnets behov av kontinuitet och kontakt med sitt ursprung utveckla en modell för långvariga familjehemsplaceringar.

Med vänlig hälsning

Lars Enqvist

 

NKMR's kommentar:

Fjärde stycket:

Socialministerns uppgifter i fjärde stycket bekräftar att socialtjänsten inte planerade någon hemflyttning för makarna Bergs barnbarn.

Femte stycket:

Det förtjänar påpekas att samtliga socialsekreterare förnekar socialministerns uppgifter i femte stycket att " sannolikheten för att barnet blir kvar i familjehemmet om det inte återförenats med sin familj inom de första åren".

Ytterligare faktorer som ökar sannolikheten att omhändertagna barn blir kvar i familjehem är dels att socialsekreterarna lovar sina uppdragstagare i familjehemmen att de får ha barnen till vuxen ålder och dels att såväl socialsekreterarna som familjehemsföräldrarna i åtskilliga fall medvetet saboterar barnens umgänge med sina föräldrar och andra släktingar.

OBS!

Lars Enqvist har överhuvudtaget inte berört själva huvudfrågan i makarna Bergs brev, dvs att socialarbetarna missbrukar sin makt och misshandlar andras barn.

 

Till Artikelindex

Tillbaka till brev till socialministern

Tillbaka till Rapporter

Socialkontor tvingas ta in väktarskydd

Socialkontor tvingas ta in väktarskydd

Nyhetsnotis i Metro - 2012-01-31

 


Nyhetsnotisen nedan är tidigare publicerad i Metro den 31 januari 2012, sida 4.

NB. Klienterna var uppretade på grund av att de inte fick sina bidrag inte på grund av att deras barn hade blivit tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade.


 

Veckor med omfattande datorhaverier hos social­tjänsten i Göteborg har ställt till det rejält.

 

Socialkontor har fatt kalla in väktare sedan bi­drag betalats ut för sent och facken larmar om en ohållbar situation för per­sonalen.

 

- Klienterna får inte si­na pengar i tid och vi kan bara hänvisa till att det är dataproblem, säger en fru­strerad Lina Kåfors, social­sekreterare och fackligt skyddsombud i norra Göte­borg.

 

Systemet har ibland le­gat nere hela dagar. På socialkontoret i Angered här man kallat in ett väktarbolag för att upprätthålla ordningen när allt fler ilsk­na klienter strömmar till.

 

- Det är en förebyggan­de åtgärd, det har funnits en del frustration bland vå­ra besökare men väktarna har inte behövt ingripa, sä­ger Gunnel Pettersson, sektorschef.

 

Exakt hur många som fatt sina bidrag utbetalda för sent vet hon inte, men det är "ett flertal".

 

Även utbetalningar un­der den kommande veck­an riskerar att bli försena­de. tt

 

Väktare skyddar socialkontor

Nyhetsnotis, Aftonbladet, aftonbladet.se - 2012-01-30


Arbetsstopp efter attack på socialkontor

Nyhetsnotis, Västra Götalands Nättidning, vgnt.se - 19 oktober, 2011


Ny attack mot socialkontoret i Olofström

Nyheter P4 Blekinge, sverigesradio.se - 5 augusti 2010

Gick till attack på socialkontoret i Gislaved

Nyheter P4 Jönköping, sverigesradio.se - 14 maj 2010  

Åtalas för attack mot socialkontor i Halmstad

Hallandsekot, sverigesradio.se - 12 juni 2008 


Attack mot socialkontor för unga
Folket, folket.se - 24 januari 2007


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till NKMR:s Huvudsida

 

 

Socialförvaltningar kan ostört missköta ärenden

 

 

 

 • Socialförvaltningar kan ostört missköta ärenden

  Av Tryggve Emstedt, människorättsadvokat, Gävle.

   

   

Denna insändare är tidigare publicerad i Svenska Dagbladet den 22 mars 1999 och återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 • Att JO-anmäla en socialförvaltning eller socialsekreterare lönar sig sällan.

  Att anmäla till socialkonsulenten på Länsstyrelsen - som har tillsynsansvar - lönar sig än mindre. Där sover man sin sköna Törnrosasömn och vill inte stöta sig med sina f d kollegor.

  Socialförvaltningar kan således år efter år ostört missköta ett ärende. Det händer ändå inget. Detta är man säkerligen väl medvetna om från socialförvaltningarnas sida.

  Det är en obehaglig utveckling i ett land där man kan bli av med en anställning för att man lånat pengar från sin arbetsgivares kassa över natten.

  Sverige är känt utomlands för att på lösa grunder tvångsomhänderta barn. I ett fall inför Europadomstolen -"Olsson 2"- uttalade sig tre domare i Europadomstolen kritiskt över de sociala myndigheternas allsmäktiga ställning i Sverige och över Regeringens oförmåga eller ovilja att utöva kontroll över socialarbetarna.

  Det är på tiden att våra folkvalda politiker tar ett rejält tag i örat på de sociala myndigheterna och inrättar ett effektivt sanktionssystem för felaktigt och klandervärt beteende.

  Det kan börja med böter och avstängning under någon månad men måste också innehålla risken för att bli av med sin tjänst. Så länge det nuvarande regelverket får leva kvar kommer socialförvaltningarna att peka långt finger åt de drabbade och fortsätta att år efter år förstöra människors liv ostraffat. Det händer inte sällan. Det händer alltför ofta enligt min 20-åriga erfarenhet som jurist/advokat i sociala frågor.

  Till Tjänstemän bör kunna åtalas

  Till Begränsa socialförvaltningens makt

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

Socialförvaltning JO-anmäld

Socialförvaltning JO-anmäld

Av Dan Östberg, journalist

 

 

 

Dan Östberg, journalist vid Värnamo Nyheter. Artikeln är tidigare publicerad i Värnamo Nyheter den 20 mars 2003..

Den återges här med forfattarens och redaktionens välvilliga tillåtelse.

 

 

 

VÄRNAMO (VN)

Både nuvarande och förre ordföranden i Värnamo socialnämnd och en socialsekreterare på social-förvaltningen är Jo-anmälda.

 

Anmälan gjordes efter att socialförvaltningen vid upprepade tillfällen begått allvarliga misstag i hanteringen av umgängesrätten mellan en mor och hen­nes dotter.

 

"Skitförvaltning"

- Del är en skitförvaltning som gör på del sättet, säger Lennart Lundkvist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Den 11 september i fjol fattade sociala utskottet i Värnamo ett beslut om omfattande begränsningar mellan en mor och hennes dotter. Dottern är sedan några år tvångsomhändertagen enligt lagen om vård av unga.

Inte förrän fem månader senare, den 1 februari i år, nådde beslutet modern och hennes juridiska ombud.

 

Ett övergrepp

Enligt förvaltningslagen skall tagna beslut omedelbart delges alla berörda parter.

I detta fall kan sociala utskottets beslut överklagas av mo­dern först efter fem månader. Da är den period beslutet gäller redan passerad.

Moderns juridiska ombud, Siv Westerberg, ser sociala ut­skottets handlande som helt oacceptabelt och påpekar att det sätter överklagansrätten ur spel.

- Det innebär ett fruktansvärt övergrepp mot både mamman och barnet, säger hon.

Siv Westerberg och mamman anmäler nu både dåvarande och nuvarande ordföranden för socialnämnden, Gunnar Sibbmark respektive Arnold Karlsson, samt socialsekreteraren Solweig Benemark till JO (justitieombudsmannen) för grovt tjänstefel.

Siv Westerberg anser att misstagen är så allvarliga att de äventyrar rättssäkerheten för både mamman och dottern.

Även Lennart Lundkvist, ex­pert på förvaltningslagen, är förvånad över ärendets gång.

- Det är helt sjukt. Man är skyldig att delge beslutet direkt efter att det fattats. Hanteringen är självklart helt felaktig. Det är en märklig värld vi lever i, sä­ger han.

 

Nya misstag

Gunnar Sibbmark, som var sociala utskottets ordförande fram till årsskiftet, här inga kommentarer till det som inträffat.

- Det är för länge sedan, säger han.

Tre veckor senare var det dock dags för ett nytt misstag.

På eftermiddagen den 18 fe­bruari underrättades Siv Wester­berg och mamman om att deras ärende skulle tas upp i sociala utskottets sammanträde ett och ett halvt dygn senare.

Eftersom både Siv Wester­berg och mamman arbetar på annan ort kunde ingen av dem ta sig tid att närvara med så kort varsel.

Återigen bröt sociala utskot­tet mot förvaltningslagen som säger att man skall informera om möten en vecka i förväg.

På sociala utskottet insåg man enligt Solweig Benemark sitt misstag och sköt upp mötet en vecka.

Dock utan att underrätta mamman och Siv Westerberg om tid och plats.

- Det är helt riktigt att vi gjorde en miss. Vi gör fel ibland men dem rättar vi till. Mötet flyttades fram en vecka men vi sade ingen tid. Vi kan ju inte ringa runt till alla och fråga om de kommer eller inte. Siv Wes­terberg vet ju ändå var vi håller vara möten, säger hon.

 

Reprimand

Även delta förfarande riktar Lennart Lundkvist skarp kritik mot.

- Det är klart att man inte får kalla till sammanträde på det viset. Det gäller inte bara förvaltningslagen utan all offentlig verksamhet att det helt enkelt inte får gå till såhär, säger han.

Lennart. Lundkvist förutspår att JO kommer att ge socialutskottet i Värnamo en reprimand för sitt handlande.

- JO kommer att säga att det är slarv och att de måste skärpa verksamheten. Ni har en konstig socialnämnd i Värnamo, säger han.

 

Ska undersöka

Socialnämndens nuvarande ordförande, Arnold Karlsson, säger sig ännu inte ha full inblick i hur kommunikationen med de berörda parterna sker inför ett möte.

 

På JO är man än så länge förtegen om hur ärendet kommer att behandlas. Socialförvaltningen i Värnamo kommer dock att få en påringning vad det lider.

-  Vi kommer att kontakta dem och kolla varför man dröjde så länge med delgivningen av beslutet, säger Carl-Gustaf Tryblom, byråchef på JO.

 

 

 

Rebeccas jul. En ond sannsaga för vuxna
Av Ann-Louise Hansson


För Rebeccas skull?
Av Åsa Ljungqvist


Fallet Rebecca - Fortsättningen
Artikel i Samtidsmagasinet Salt nr. 5
 

 

Hög tid att avskaffa odemokratiska maktstrukturer
Av Lisbeth Lindeborg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Socialförvaltningar kan ostört missköta ärenden

 

 

 

 • Socialförvaltningar kan ostört missköta ärenden

  Av Tryggve Emstedt, människorättsadvokat, Gävle.

   

   

Denna insändare är tidigare publicerad i Svenska Dagbladet den 22 mars 1999 och återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 • Att JO-anmäla en socialförvaltning eller socialsekreterare lönar sig sällan.

  Att anmäla till socialkonsulenten på Länsstyrelsen - som har tillsynsansvar - lönar sig än mindre. Där sover man sin sköna Törnrosasömn och vill inte stöta sig med sina f d kollegor.

  Socialförvaltningar kan således år efter år ostört missköta ett ärende. Det händer ändå inget. Detta är man säkerligen väl medvetna om från socialförvaltningarnas sida.

  Det är en obehaglig utveckling i ett land där man kan bli av med en anställning för att man lånat pengar från sin arbetsgivares kassa över natten.

  Sverige är känt utomlands för att på lösa grunder tvångsomhänderta barn. I ett fall inför Europadomstolen -"Olsson 2"- uttalade sig tre domare i Europadomstolen kritiskt över de sociala myndigheternas allsmäktiga ställning i Sverige och över Regeringens oförmåga eller ovilja att utöva kontroll över socialarbetarna.

  Det är på tiden att våra folkvalda politiker tar ett rejält tag i örat på de sociala myndigheterna och inrättar ett effektivt sanktionssystem för felaktigt och klandervärt beteende.

  Det kan börja med böter och avstängning under någon månad men måste också innehålla risken för att bli av med sin tjänst. Så länge det nuvarande regelverket får leva kvar kommer socialförvaltningarna att peka långt finger åt de drabbade och fortsätta att år efter år förstöra människors liv ostraffat. Det händer inte sällan. Det händer alltför ofta enligt min 20-åriga erfarenhet som jurist/advokat i sociala frågor.

  Till Tjänstemän bör kunna åtalas

  Till Begränsa socialförvaltningens makt

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter