Oskarshamnsfallet 4 - Vårdhemmet i Oskarshamn

OSKARSHAMNSFALLET 4 - VÅRDHEMMET I OSKARSHAMN.
 Två familjebehandlare berättar i brev att de fått information om vårdhemmet. De hade haft möte med "två kränkta föräldrar som inte var betrodda att klara något i sin egen familj". Socialnämndens ordförande Rigmor Eklind tog emot brevet som sedan försvann. Brevet daterat 2001-06-18 gäller det privata vårdföretaget.

En serie artiklar publicerade i Östra Småland den 24 - 25 augusti 2004

 

 

Brevet om vårdhemmet som ingen fick ta del av
Av Lotta Lindqvist

"Vårdhemmet har försökt splittra föräldrarna och uppmanat kvinnan att lämna sin man. Vårdhemmet skulle sponsra henne med hus samt 5 000 till mat om hon överlämnade sig och sina barn i vårdhemmets/föreståndarens händer."

 

 

 

Omsorgschef erkänner att bedömningen var fel
Av Lotta Lindqvist

- Med facit i hand gjorde jag en bedömning som i efterhand visat sig felaktig. Det tog för lång tid innan vi avbröt samarbetet med vårdföretaget.

 

 

 

Vårdhemsskandalen ska utredas

Av Lotta Lindqvist

Socialnämnden vill ha reda på vilka rutiner som brustit i hanteringen kring det privata vårdföretaget. Och vilka som är ansvariga för att det blev så.

 

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter