BOKINDEX/BOOKS

 

 

 

 

 

 

Böcker, Avhandlingar, Uppsatser, Recensioner, Bokannonser

 

 

 

Böcker, Avhandlingar, Uppsatser

The Effect of Joint Custody on Family Outcomes
Martin Halla, University of Linz & IZA, Journal of the European Economic Association. Published: 2011


Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier av föräldraalienation
Lena Hellblom Sjögren


Barn far illa av föräldraförlust
Av Lena Hellblom Sjögren

Föräldraalienation
Uppsats på Wikipedia


BUP-utredningar. En kritisk granskning
Författare: Irén Berg och Rose-Marie Bergqvist, Uppsats, Örebro universitet, 2002. Handledare: Docent Bo Edvardsson


Minnen från en stormig professur : om svensk juridik och politik i det kalla krigets skugga
Av Jacob W. F. Sundberg


Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige. En personlig odyssé om att lära och växa i dagens Sverige
Av Jonas Himmelstrand


Ängel - en antologi av tvångsomhändertagna ung­domars egna berättelser
Birgitta Hedman-Lindgren är informatör på SIS och redaktör för boken Ängel


”OMÖJLIGHETSPRINCIPEN" - Om behovet av ett fungerande resningsinstitut
Uppsats av Thomas Wettergren, uppläst för seminariedeltagarna av jur kand Therese Juel vid Stiftelsens, Rättsstatens Vänner, seminarium i Stockholm i november 2010


Ett gott hem? Normer för en lämplig fosterbarnsplacering Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926–1935
Rapportserie i socialt arbete. Nr 3, 2007


Human Rights and Traditional Values
By Professor Emeritus Jacob W.F. Sundberg


Why love matters. How affection shapes a baby's brain
By Sue Gerhardt


Återförening eller en familj för livet
Författare: Caroline Jonasson. Handledare: Eva Ryrstedt, Lunds Universitet, Juridiska fakulteten


Femte Kolonne
Av Gertrud Galster


Parent Abuse On The Rise: A Historical Review
Paul W. Robinson, Leah J. Davidson & Michael E. Drebot, Brigham Young University, American Association Of Behavioral Social Science, AABSS Online Journal - 2004


The Madhouse
By Daniel Hammarberg


Barnets röst som källa: -en kvalitativ studie om barnperspektiv i barnavårdsutredningar
Författare: Christina Sigfrids och Elin Benendo. Handledare: Elinor Brunnberg, Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, 2006


Den värsta draken. Föräldrars upplevelse av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning i Sverige
Författare: Abigail A. Lehrer och Josefine Ahlin. Handledare: Bo Edvardsson, Mittuniversitet, Institutionen för socialt arbete, VT 2010


Takebarn en studie över utpensioneringen av fosterbarn från Göteborgs fattigvård under åren 1800-1920
Författare: Ingeborn, Torsten, Ödenäs 1989


 RETORIKFALLET. Förföljande strategier i ett LVU-ärende
Författare: Linda Ärlig. Handledare: Bo Edvardsson


Rett og rettferdighet – Rettsikkerhetsutvalget, Den Norske Advokatforening

Barnevern. Sosialdiktatorisk mishandling og historisk ille familieforfølgelse
Av Arild Holta


100 tigrar i djungeln : En studie om Posttraumatisk stressyndrom hos barn
Lisa-Maria Pettersson, Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, HT 2009


Den onda föräldern - attributionsmönster i sociala utredningar
Författare: Maria Eriksson och Hanna Wiesel, Örebro Universitet, Handledare: Bo Edvardsson


En utvidgad möjlighet till vårdnadsöverflyttning för familjehemsplacerade unga
Line Zandén Gren


Olämpligt bemötande av klienter inom socialtjänsten
Författare: Teresa Jansson, Örebro Universitet, Handledare: Bo Edvardsson


Metod- och tankefel i barnavårdsutredningar
Bo Edvardsson, Föredrag


Metod- och tankefel i barnavårdsutredningar
Bo Edvardsson, Föredrag
(Pdf)

 

Barnets historia
Terra Scania - Kategori: Familjen, livet och döden


De oönskade barnen på 1800-talet
Terra Scania - Kategori: Familjen, livet och döden


Nya uppgifter för rätten och rättstillämpningen?
En rättssociologisk fallstudie om "att visa demokratins muskler"
Författare: Niklas Sellberg, Handledare: Lars Ericsson, Examinator: Karsten Åström, Lunds Univ. VT 2005


Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by Computer Search for Keywords

By Max Scharnberg, Associate Professor

Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by Computer Search for Keywords

By Max Scharnberg, Associate Professor (Download the Book here)

Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon
Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, Norge


Barn som aktører i sosialt arbeid
Førsteamanuensis Liv Schjelderup og førstelektor Cecilie Omre,
Universitetet i Stavanger, ForsaNorden - Nordisk Symposium, Århus, august 2008


LINKÖPINGFALLET: Förföljande strategier, förtryckande metodik och myndigheters misshandel av barn.
Författare: Berit Rönnbäck. Handledare: Bo Edvardsson


Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC - Same same but different?
Examensarbete av: Malin Hedlund & Celina Lovén


BBIC – en farlig vårdideologisk paradox: Enögd barnperspektivsmonopolism hindrar helhetssyn
Av Maths Lundsbye


Röster om BBIC
Av B Aronsson & J Kildén


Rättshaverister – problem eller utmaning?
Göran Lambertz, 2005


Utredningsmetodik i ett omhändertagandemål
Bo Edvardsson, 2008
 

Förhörsmetodik: strategi, teknik och analys
Bo Edvardsson, 2001


ABE Interviews: Is the Child's ‘Best Evidence’ being achieved in alleged sexual abuse cases? (Part 1)
Brenda Robinson, Family Law Week


Sverige och rättsstaten på 2000-talet
Brita Sundberg-Weitman


Huntford och Europakonventionen
Jacob W.F. Sundberg, professor emeritus


The New Totalitarians
By Roland Huntford
(nerladdning)

The New Totalitarians
Roland Huntford


Errors in investigations of disputable cases of child sexual abuse
Bo Edvardsson


Content strategy in police interviews of children in alleged child sexual abuse cases
 Bo Edvardsson


Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer och felkällor
Bo Edvardsson


Saklighetsproblem i en social utredning med psykologutredningar och BBIC-modell
Bo Edvardsson


Källkritik vid utredningsarbete
Bo Edvardsson, Föredrag


Overgrep. Søkelys på psykiatrien
Gro Hillestad Thune


Prioriterar socialtjänsten rätt?
Projektledare: Tommy Lundström


"Hon gör sitt bästa efter sin förmåga" En juridisk studie av LVU-domar med barn till föräldrar med utvecklingsstörning
Mirjam Jonsson


Länsrättens bevishantering i LVU-mål med hedersrelaterad problematik
Lena Gavlevik och Lena Jelic


Outside the Comfort Zone. Erfarenheter från ett projekt för att utveckla brukarinflytande i socionomutbildningen
Arne Kristiansen, Verner Denvall och Cecilia Heule

 

Rättviselotteriet. Rättsväsendets handläggning av ett sexualbrottmål
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren


Rättviselotteriet. Rättsväsendets handläggning av ett sexualbrottmål
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren


Familjen i den svenska modellen
Åsa Lundqvist


Forced Drugging of Children in Foster Care: Turning Child Abuse Victims into Involuntary Psychiatric Patients
M. McKay


Håll käft och le
Per-Arne Pettersson och Tina Lundberg


Atskillelse barn og foreldre – det fortidde traume?
Sverre Kvilhaug


Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge
Dag Hiåsen


En virkelighet sentrale norske medier fortier
Erik Strand


The Dangers of the Therapeutic Culture
Germund Hesslow

 

Hvordan håndterer domstolene fms-sager?
Max Scharnberg

 

Återfunna minnen och återfunnet trams
Max Scharnberg


Ensam i världen en liten parvel på väg mot helvetet
Olle Hammarberg


Maktovergrep og Justismord
Berit Aarset


Menneskerettigheter og barnevern i Norge og Sverige
Joar Tranøy


Våre naboland har også skampletter på sine rulleblad
Jan Hansen


Den Underdåniga Lydnaden
Birger Hjelm
Med förord av Bo Edvardsson


OMHÄNDERTAGEN ÖVERGIVEN
Doris Kaleva


Makten över barnen
Maija Runcis


Atskillelse barn og foreldre
Sverre Kvilhaug


Lagen och Europakonventionen
Sundberg & Sundberg


Kampen om rätten till en barndom
Jonathan Riddarstål

 

Felaktigt dömda
Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt

 

Rätten och rättvisan
En film av Henrik Alexandersson

 

Lika inför lagen. Rättsväsendets handläggning av ett sexualbrottmål
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren


Terapeutens rätt: rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar
Maritha Jacobsson


 Gud räknar kvinnors tårar
Pia Degermark

 

Myndighetsmaffian
Sven-Erik Berg

  

Familjepolitik, förändringar i familjen - Jämförelser mellan Sverige, Italien och England. Kapitel 2

Patricia Morgan. Översättning: Krister Pettersson

 

 Röd Åklagare
Xiao Rundcrantz

 

Vitsippornas tid
Martin Hillebard

 

 Menneskerettigheter og barnevern i Norge og Sverige
Joar Tranøy


 "Til pasientens beste"
Joar Tranøy


 Familjen finns den?
Reinhold Fahlbeck


  'Resan utan mål' En hyllning till Anders Agell
Jacob W. F. Sundberg


 En bur sökte sin fågel
Berättelsen om Ewa och Kasia
Ewa Nowacka, Bo Edvardsson och Agneta Pleijel


 Hellre fria än fälla
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren

 

Om Sverige och andra stater som svarande i Europadomstolen
professor em. Jacob W.F. Sundberg

  

Anatomin av en häxprocess
Anders Agell

 

Sämre lottade
Maria Sundkvist

 

Frigör familjen
Ingegerd Troedsson

 

Parts- og vitneavhør - i straffesaker og sivile saker
Nils Erik Lie

 

 Menneskerettigheter i straffeprosessen
Sverre Erik Jebens

 

 Formynderterror. Historien om en barnevernsak
John Hollen

 

 Fru Hjelte och hennes barn
Göran Skytte


 Utanför systemet!
Tapio Salonen

 

 Salutogena perspektiv inom socialtjänsten
- en studie av 20 socialarbetares sätt att möta information om en familj
Jörgen Ahr och Jörgen Andersson

 

 Myndighetsutövning i Skola och Socialtjänst
Johan Hettinger

 

Makten, männen, mörkläggningen
Deanne Rauscher & Janne Mattsson

 

Straff utan brott
Siv Westerberg

 

 Tidigare liv....?
Berit Broström

 

Livsglad og vital svensk advokat på 72 år, ger ut sin andra bok
Jan Hansen

 

Animal Farm
George Orwell

 

 1984
George Orwell

 

 Tre böcker Vuxna barnhems- och fosterbarn berättar

 

 Om Europakonventionen och Språnget Österut. Slutet på en epok?
Jacob W. F. Sundberg

 

 Mot bättre vetande
Lennart Sjöberg
   

 

 Er kommunen min mor?
Hvorfor hader kommunerne børn?
En bog om tvangsfjernelser
Else Sommer

 

 Stigmatiseringen Av Obducenten 
Patrik Nyberg
 

 

   Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre
Ved Åge Simonsen

 

 Barndom i fosterhjem i egen slekt.
Amy Holtans doktorgrad

 

 Barnet och rättsprocessen
Titti Mattsson

 

 Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning

Brita Sundberg-Weitman

 

 Forældres rettigheder over egne børn
Uddrag af Henrik Døckers bog "Menneskeret i Europa. Beskyttelsessystemet i Strasbourg."

 

 Tvångsadoption?

 Psykologer om en mors olämplighet, och om barnets “anknytning”

 Lennart Sjöberg

 

 Var är pappa?
Ulf Gyllenhak
 

 

 Myten om den goda modern och att barn alltid talar sanning
Stefan Holmlin
 


 Ekot om incest - sexuella övergrepp mot barn i en serie nyhetsprogram 1998
Peter Klevius

 

 

Recensioner, Bokannonser

Placerade ungdomar skriver i ny bok. Redaktören: ”Man blir alltid förvånad över hur ungdomar kan ha det”
Av Erik Lundström,Världen idag, varldenidag.se -  2011-11-02


Vuxna vågar inte tala med barn
Svenska Dagbladet, svd.se - 14 mars 2011, uppdaterad: 8 april 2011


Justitiemord och rättssäkerhet
Lena Hellblom Sjögren, fil dr, leg psykolog


OVERGREPENE SOM ALDRI STOPPET!
Fra redaksjonen av sfm.no, Oslo Samfunnsmagasinet, sfm.no - 10.11.2010


Takebarn : en studie över utpensioneringen av fosterbarn från Göteborgs fattigvård under åren 1800-1920
Författare: Ingeborn, Torsten, Ödenäs 1989


Förbjuden bok om ritualmord publiceras på Internet
Av Patrik Nyberg, Crimenews.se - 2009-11-29


Uppsala universitet censurerar rapport
Av Patrik Nyberg, Kristdemokraten.se - 2009-11-02


Sanning om "ritualmord" döljs
Av Patrik Nyberg, Uppsala Nya Tidning, UNT.se - 2009-10-12


Socialtjänsten splittrade Birger Hjelms familj. Reportage om Birger Hjelm och han bok Den Underdåniga Lydnaden
Av Jan Bärtås, Smålandsposten, Lördagsbilagan - 2009-10-10


Gellert Tamas: "De apatiska, Om makt myter och manipulation"
Maciej Zaremba Dagens Nyheter, dn.se - 2009-10-01


Barn och fred är inte att leka med
Gerd-Peter Löcke, Ordf. För Internationellt Finlandssvensk kulturforum, IFISK. Recension publicerad i Fredsposten i maj 2009


Hur hamnade trettonåringen på hemmet?
Per Dahl, politisk chefredaktör, Ledare, Barometern, barometern.se - 2009-05-10


Stora brister i skydd för utsatta barn
Eva Bergstedt


Socialsveriges övergrepp mot familjer
Tommy Hansson


OMHÄNDERTAGEN ÖVERGIVEN
Doris Kaleva


Barnen från Källbäck
Annica Öhman


Letandet efter den hemliga lillasystern blev fröet till Annicas bok om Källbäck

Brister i barns rättssäkerhet
Ulrika Oredsson


Family Policy, Family Changes
Patricia Morgan
Resumé av Krister Pettersson


Family Policy, Family Changes
Patricia Morgan


Några tankar om filmen "Den bästa av mödrar".
Siv Westerberg


De rena och de andra.
Recension av Maciej Zarembas bok om tvångssterilisering i Sverige och andra länder
Håkan Lindgren


En häxprocess anatomi
Nils Wiklund


Advokat skriver bok om barn og foreldre
Rune Fardal


Ny bok "Atskillelse barn og foreldre"
Marianne Haslev Skånland


Flere reaksjoner i kjølevannet av forfatter John Holdens bok om "Formynderterror"
Marianne Haslev Skånland


Fosterhem inte bättre för missbrukarbarn
Jan Isakson


Parts- og vitneavhør - i straffesaker og sivile saker. Bokomtale.
advokat Nils Aga


Formynderterror - Et mesterverk av forfatteren John Hollen.
Jan Hansen


Averøy barnevern og oppvekstetat, Møre og Romsdal
Marianne Haslev Skånland


Brott, mat och andlig spis till Jul
Patrik Nyberg


Recension. Straff utan brott
Marguerite Bjellvi


Makten, männen, mörkläggningen
Thomas Kanger


Straff utan brott. Marianne Haslev Skånlands tal till Siv Westerberg

Recension. Straff utan brott
Madeleine Karlin


Recension av boken Förädlade Svenskar”
Recensent: Birger Hjelm
 


Den tusende gången
Lars-Eric-Hagborg


 Kritik af psykologer
Boknotis i Berlingske.dk


 Bedre enn forventet
Anmeldt av Knut T. Reinås


 Der mangler dansk forskning om anbringelse af børn uden for hjemmet
Ny udgivelse: Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - en forskningsoversigt.
Pressemeddelelse 28.04.03


Recension Jan Guillous bok “Häxornas försvarare”
Gustaf Hellsing

Tærskler for anbringelse. En vignetundersøgelse om socialforvaltningernes vurderinger i børnesager.
Tine Egelund og Signe Andrén Thomsen


 Sverige - en rättsstat?
Bertel Nathhorst

 Sverige som rättsstat
Elise Claeson


 Sverige som rättsstat

 DSM
Debatt Sanningsökande Mediakritik


 Kan styckmord förträngas?

 Per Lindeberg: Döden är en man. Historien om obducenten och allmänläkaren. Fischer & Co Stockholm 1999

 J P Roos

 IPT - Issues In Child Abuse Accusations

 The Trip to Nowhere. Family Policy in the Swedish Welfare State Analysed by Means of Comparative Law Method Immanent in the European Convention on Human Rights
Jacob W. F. Sundberg


 Kulturens Barn. Kontrastiva analyser av kulturmönster avseende förhållandet till barn och ungdom i Sverige och Orissa, Indien
Gudrun Ekstrand
 


 Haverier i socialbarnavård? Fem fallstudier
Gunvor Andersson, Karin Aronsson, (red.), Sven Hessle, Anna Hollander, Tommy Lundström
Presenterad av Ruby Harrold-Claesson


 Korta recensioner av: Jeopardy in the Courtroom by Stephen J. Ceci & Maggie Bruck; Hemligheter och Minnen av Lena Hellblom Sjögren; På den anden side (red.) Jette Rantorp
Søren Friis Smith


 HEMLIGHETER OCH MINNEN
Lena Hellblom Sjögren


  Rättsröta i behandlingen av misstänkta för sexualbrott
Knut Ahnlund


 Recension: Hemligheter och minnen. Svårigheterna med tillförlitligheten i sexualbrott
Max Scharnberg


 Om Vadstrupgårdsagen
Leif Blædel


 Die biologischen Wurzeln des Inzestverbots
Jörg Klein


 På den anden side. 10 indlæg i pædofili-debatten
redigeret af Jette Rantorp


 Presentation av "På den anden side. 10 anderledes inlæg i pædofili-debatten"
Pædagogisk Medhjælper Forbund


 Hjärnstress: Utdrag ur Christina Doctares bok "Hjärnstress"


 Fallet Alexander - Ett beslagtaget barn
Birgitta Wolf. Förord av Brita Sundberg-Weitman


Den kommenderade Familjen. 30 år med Alva Myrdals familjepolitik
Ingegerd Troedsson.


 En bur sökte sin fågel. Berättelsen om Ewa och Kasia
Ewa Nowacka, Bo Edvardsson och Agneta Pleijel


 Whores of the Court. The Fraud of Psychiatric Testimony and the Rape of American Justice
Margaret A. Hagen


 The Truth about Cinderella
Martin Daly and Margo Wilson


 KRITISK UTREDNINGSMETODIK
Bo Edvardsson


 FACTS OR FICTION AS EVIDENCE IN COURT
A Witness Psychological Analysis of a Swedish Legal Case of

 

Alleged Cutting-up Murder and Child Sexual Abuse
Astrid Holgerson & Birgit Hellbom


 Lawless Sweden: Using the Judiciary to Expand the Power of the Welfare State
Eric Brodin


 Recension: Sex, lögner och terapi. Psykologer medverkar i moderna häxprocesser
Ebbe Schön


 I'll Be the Parent, You Be the Kid
Paul Kropp


 Confident Parenting - a hands on approach to children
Anne Davis


 Sammanbrott i familjehem
Socialstyrelsen rapport 1995:9


 RÄTTSSTATEN ÅTER!
Brita Sundberg-Weitman


 RÄTTVISAN OCH PSYKOLOGIN
Lennart Hane (redaktör) m. fl


 Presentation: RÄTTVISAN OCH PSYKOLOGIN av Lennart Hane m.fl
Contra.nu


 KAMPEN FÖR FAMILJEN
Lynette Burrows


   THE FIGHT FOR THE FAMILY
Lynette Burrows


 Eugenics and the Welfare State
Norway, Sweden, Denmark, and Finland

Gunnar Broberg, Nils Roll-Hansen


 Att övervaka överheten
Vilhelm Moberg


 För Sverige - På Tiden
Ann Ekeberg


Katastrofen i Bjugn största rättsskandalen i Norge
Knut Ahnlund


Förföljande strategier vid ett omhändertagandefall i socialt och barnpsykiatriskt arbete
Bo Edvardsson

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

The Trip to Nowhere by Professor Jacob W. F. Sundberg

The Trip to Nowhere

 

By Professor emeritus Jacob W. F. Sundberg

 

 

 

booktips_the_trip_to_nowhere

 

 

 

 

Contents

 

1.     The Trip to Nowhere

 

2.     The Social Bureaucracy

 

3.     The ius docendi Affair ax Catalyzing Agent

 

4.     The Comparative Law Method Immanent in the European Convention

 

5.     The Catholic Teaching About Rights

 

6.     Swedish Cases of Taking into Public Care as a Matter for the European Dialogue

 

7.     Concluding Remarks

 

 

 

 

 

The Trip to Nowhere 

 

'Resan utan mål'

Back to Book Index

 

Vitsippornas Tid

Vitsippornas Tid

Av Martin Hillebard.

 

 

vitsippornas_tid

Hon är en mogen kvinna Vacker, intelligent – en stjärnjournalist med hela världen som sitt arbetsfält.

Han är en ung student, helt oerfaren vad kvinnor beträffar. De två möts av en slump och medan tiden går blir de ett kärlekspar.

Hon har av sitt havererade äktenskap kvar ett barn, en pojke på två år. Dessa tre blir nu en familj som skall bo på Lidingö eller i ö-staden med samma namn.

Några av grannarna iakttar denna något bisarra samling med misstänksamma ögon. En dag tipsar någon barnavårdsnämnden att allt kanske inte är som sig bör hos ”Svensson” … och sedan blir allting som det var aldrig förr.

 

”Jag valde inte berättelsen. Det var berättelsen som valde oss.”

 

CKM Box 49109 100 28 Stockholm Tel 08-651 39 70 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

ISBN 91-7040-053-9

 

 

Vitsippornas Tid är en ond sannsaga för vuxna. Den handlar om konfiskationen av Alexander Aminoff, son till journalisten Eva Aminoff och styvson till Martin Hillebard.

 

För mer information om fallet Alexander se Fallet Alexander. Föredrag av Martin Hongisto och länkarna som följer efter föredraget.

 

 

 

 

Tillbaka till Böcker

Tre Böcker - Vuxna barnhems- och fosterbarn berättar

VUXNA BARNHEMS- OCH FOSTERBARN BERÄTTAR

 

NKMR presenterar här tre böcker skrivna av vuxna fd barnhems- och fosterbarn.

 

 

 

Barnhemsungar

Av Bengt Sändh

 

 

Guds lilla barnaskara
Av Krister Lumme

 

 

Finnungen

Av Anja E. Tyni

 

 

 

Tillbaka till Böcker

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Recension av Jan Guillous bok "Häxornas försvarare"

Recension Jan Guillous bok “Häxornas försvarare”

Av Gustaf Hellsing, odont. dr

 

 

 

 

Gustaf Hellsing är odontologi doktor och docent och tf professor vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Artikeln är tidigare publicerad i Familjebladet 3-4/02.

Den återges här med författarens benägna tillstånd

 

 

 

 

 

Jan Guillou har i sin senaste bok “Häxornas försvarare”, Piratförlaget 2002, tagit upp likheten mellan 1600-talets häxprocesser och vår tids stora rättsskandaler, framför allt i incestmål. Det tycks inte finnas gränser för vad vi människor kan fantisera ihop när ryktesspridningen tar fart. Allra mest fantasifulla tycks barnen vara. Det är beklämmande är att vi inte kan ta till oss de lärdomar historien ger. Annars skulle många rättsskandaler under de senaste 20 åren ha kunnat undvikas.

 

I stället har massmedia gett mycket utrymme åt psykologiska och psykiatriska så kallade experter som obekymrade om historiska och vetenskapligt påvisade fakta hävdar att barn inte ljuger. Representanterna för denna i Sverige fortfarande tongivande uppfattning rekommenderas att läsa de inledande kapitlen i Guillous bok.                  

 

Guillou bekänner klädsamt att hans eget bidrag till kunskapsbilden vad gäller1600-talet är ytterst blygsamt. Klokt nog har han i stället konsulterat framstående akademiska forskare inom området. Genomgående får man intrycket av att Guillou lyckats väl i sitt uppsåt att göra lättläst journalistik av tung vetenskap. Läsaren får ett intryck av att de ohyggliga sakuppgifterna är korrekta.

 

Rättssäkerheten får inte negligeras

Tidigare har Lilian Öhrström ”Sex, lögner och terapi” (Norstedts 1996) och Lena Hellblom Sjögren ”Hemligheter och minnen Att utreda tillförlitlighet i sexualbrottmål” (Norstedts juridik AB 1997) visat hur ideologiska dogmer och förutfattade meningar skapat ett klimat där oskyldiga döms. Att sexuella övergrepp mot barn är så avskyvärda innebär inte att man får negligera rättssäkerheten. Tyvärr tycks den mentaliteten ha rått bland utredande experter att hellre fälla tio oskyldiga än riskera att en skyldig går fri. Våra domstolar har ofta haft alltför stor respekt för dessa experter. Detta har lett till många justitiemord under 80- och 90talen.

 

1600-talet en intensiv tid

Under 1600-talet var häxjakten intensiv. Vad som frapperar är att det var teologer som då stod för den mest fanatiska förföljelsen. Prästerna var det som lyssnade på barnens fantasifulla beskrivningar av blåkullafärder och satanistiska orgier och sedan såg till att medelst ohygglig tortyr pressa fram bekännelserna. Läsaren övertygas om att den i våra protestantiska länder så illa beryktade katolska inkvisitionen var betydligt mer human! När häxerierna så småningom dog ut var det tack vare insiktsfulla män ur borgarklassen och adeln.

 

Kyrkoherde Lars Elvius i Älvdalen inledde och kollegan Elavus Skragge i Mora spädde på med att den 25 augusti 1669 låta först halshugga och sedan bränna 15 häxor, alla fällda på grund av angivelser från 36 barn. Dessa risbestraffades på avrättningsdagen eftersom de i sina vittnesmål angivit sig själva för satanisk brottslighet. Två dagar senare följde nya massavrättningar i Älvdalen och redan den 10 december samma år lyckades Skragge få ytterligare 40 vuxna och 15 barn dömda i Mora.

 

Barn piskades

Kyrkoherde Laurentius Horneus i Torsåker lät piska de barn som inte var samarbetsvilliga i häxjakten. Om de inte ville vittna mot sina anhöriga lät han hugga upp en vak i isen och sade att han ämnade dränka dem när han tryckte ner dem i det kalla vattnet. Han anlitade också två så kallade visgossar, det vill säga barn som hade förmågan att känna igen häxor och peka ut dem. De fick stå i kyrkporten där hela församlingen måste passera på väg till högmässan. De som pekades ut släpades omedelbart till fängsligt förvar. Där väntade förhör under tortyr med vittnesmål från stora barnskaror. En gosse som pekade ut Hornei hustru tog tillbaka beskyllningen när han fick veta vem hon var. Han hade varit bländad av solen när han tyckte sig se häxmärket i pannan!

 

Dödsdomar måste godkännas av Kungliga Trolldomstolen i Stockholm för att få verkställas. Den hade fått kunglig order att pröva en hård lösning och godkände dödsdomarna av 71 personer. Var tionde invånare i Torsåker – var femte kvinna – avrättades sedan efter straffpredikan av en kyrkoherde Wattringius! Denne var själv flitig häxjägare och hade fått en kvinna dödsdömd för att hennes kor hade kommit in på kyrkogården. Ovanpå detta kom en begäran från sex präster att få avrätta även de barnvittnen som syndat i Blåkulla. Kungliga Trolldomskommissionens president Carl Sparre hade varit frånvarande vid de tidigare dödsdomarnas godkännande. Han var en förnuftig man som blev så upprörd över vad som skett att han lät ajournera kommissionens verksamhet. Avrättningarna stoppades därigenom och alla dödsdomar som fällts av präster och hära! ds! rätter i hela Norrland kunde inte verkställas. Hundratals liv räddades.

 

12-åring angav sin mor

En 12-åring, den så kallade Gävlepojken, angav sin egen mor och fick henne bränd. Han bedyrade att han flera gånger varit i Blåkulla med henne. Sedan flyttade han till Stockholm och fick snart en mycket läraktig publik bland kvarterets barn. Han fick rykte om sig att veta så mycket om Blåkulla ”att det var som om han vore barnfödd där”. Han lärde upp två så kallade Myrapigor som tillsammans med honom blev anlitade som häxexperter. De kunde bland annat se genom väggar och känna på sig när häxorna kom. Antalet barnvittnen ökade för var dag. Överheten (den världsliga) förstod vilket elände som var på väg och försökte tala förstånd med barnen. Men den breda folkopinionen var stark och under prästernas ledning skedde oerhörda övergrepp i många svenska församlingar.

 

Karl XI hade under denna tid mer angelägna problem att syssla med. Han var i Skåne för att leda ett till synes hopplöst krig mot Danmark. Det är naturligt att rikets ledande män i denna katastrofsituation inte ägnade häxjakten så många tankar. Därmed var det under lång tid fritt fram för prästerskapet och folkmassan.

 

Katekesförhör med barnen

Kyrkoherde Berelius i Katarina ordnade ”katekesförhör” med barnen. Detta innebar att han nedtecknade vittnesmål från oändliga rader av barn om resor till Blåkulla. Kyrkoherden och medborgargardet på Söder skrev sedan till Svea hovrätt och framhöll att deras barn varje natt fördes till Blåkulla av alla de häxor som en alltför slapp överhet lät springa omkring på fri fot. Hovrätten måste efter motvilligt knotande börja syssla med häxmål. Anna Månsdotter hette den först åtalade. Hon klarade sig till en början bra och försvarade sig skickligt. Men så kom de vittnande barnflockarna. Samstämmigt berättade de att hon badade alldeles för ofta (!), att djävulen levererade pengar till henne varje vecka, att en skräddare börjat spotta blod och dött strax efter det att Anna spottat på honom o s v. En piga berättade att hon varit sjuk i tr! e ! år efter att ha slutat sin tjänst hos Anna. En 13-årig flicka hade fått en rädisa av Anna och efter detta blivit sjuk. Över 50 vittnen framträder med liknande historier. Anna och två olyckssystrar dömdes till döden.

 

Därefter tog hovrätten in några av de bästa berättartalangerna bland barnvittnena för att få information om hur Djävulen uppfattade avrättningarna. Barnen berättade då hur rasande Djävulen blivit vid beskedet om att tre av hans bästa häxor hade avrättats. De smickrade hovrätten genom att hälsa från Djävulen att han betraktade hovrätten som en skarpsinnig och värdig motståndare och att han föredrog sådant starkt motstånd.

 

En 11-årig flicka Kerstin Jacobsdotter utvecklade an annan specialitet, att bli ”anfäktad” på det mest förbluffande och trovärdiga sätt. En illustration av en sorts inre kamp när häxorna kom för att ta henne. Hon bekände senare att hennes mor tränat henne i denna konst som liten för att kunna förtjäna allmosor.

 

Riksåklagaren 2002

Riksåklagaren Klas Bergenstrand kom under 2002 med nya direktiv till landets åklagare. Det ska inte längre räcka med barnets berättelse om sexuella övergrepp för att ge en fällande dom. Med tanke på vad som här beskrivits borde en sådan ändring vara självklar för att öka rättssäkerheten. Även modern forskning har klart visat hur otroligt fantasifulla barn kan vara. Ledande frågor från polis, socialsekreterare eller psykolog kan få barn att berätta de mest otroliga historier om satanism och sexuella orgier.

 

Polisinspektör Monica Dahlström-Lannes, en av Socialstyrelsens experter (”Mot dessa våra minsta. Sexuella övergrepp mot barn”. Gothia 1992), reagerade skarpt och trendigt mot denna reform. Hon skrev i en insändare (SvD 7/8 2002) att den är ett svek mot de allra minsta. RÅ anser också att barns tillbakatagande av av en beskyllning antyder att det inte är trovärdigt. Dahlström-Lannes skriver att ”visst kan barn ljuga men att barn återtar sin sanna berättelse är långt ifrån ovanligt… Om det inte finns ett mycket klart och tydligt stöd för barnet och ett omedelbart ingripande där hela ansvaret (min kursivering) för det som hänt läggs på fadern, kommer flickan att följa den normala gången och ta tillbaka sitt påstående. Flickan säger att hon hittat på det hela och ger olika förklaringar till att hon velat hämnas på fadern.”

Dahlström-Lannes har tydligen svårt att tänka sig att ett barn skulle kunna hitta på att falskt  anklaga sin far och sen ångra sig och ta tillbaka anklagelsen. Hon har nämligen aldrig mött några fantasifulla barn, inte mött några lögnaktiga flickor, inte mött några hysteriska mammor, inte heller några oskyldigt anklagade män! Det är naturligtvis tvärtom mycket sannolikt att barn ibland kan fantisera en historia för att sedan när det fattar konsekvenserna ångra sig och ta tillbaka anklagelserna. Detta har flera gånger hänt men myndigheterna brukar inte godta återtagandet utan låta domen stå fast. Det är en logisk kullerbytta att hävda att när barnet tar tillbaka sina anklagelser ljuger det men inte när det anklagar. Dessutom; en socialsekreterare som tar Dahlström-Lannes på orden och genast lägger hela ansvaret på fadern blir ingen opartisk utredare.

 

Docklekar återger "Blåkulla"

Guillou beskriver också en moder som iakttog sin sjuåriga dotter när denna lekte med dockor och fann att dockleken i själva verket var en återgivning av det som förekom i Blåkulla. Vid utredningar av sexuella övergrepp använder sig poliser och psykologer i vår tid av en liknande metodik. Åter söker sig tankarna till Monica Dahlström-Lannes som har Socialstyrelsens förtroende att undervisa poliser och socialsekreterare i konsten att förhöra barn. Hon rekommenderar dem oförskräckt att observera barns lek med dockor. Detta tillåter dem självfallet att i likhet med modern på 1600-talet dra vilka slutsatser som helst. All seriös forskning liksom det sunda förnuftet fördömer metoden. Ändå tillämpas den i dag av psykologer med psykodynamisk inriktning. Jag kritiserade f! ör! övrigt i Familjebladet nr 3-4 2001 sidan14 en annan polisinspektör som sade sig under ca 700 barnförhör om året ta fram dockorna.

 

Den djävulska pedofilsekten i Bjugn

Jan Guillou tar också upp Blåkulla, häxpanik och barnvittnen i vår tid. Först den djävulska pedofilsekten i Bjugn, ett litet samhälle utanför Trondheim. En före detta socialarbetare Laila Vielfaure hade sett en amerikansk film om sexövergrepp. Då kände hon sig kallad och blev närmast handelsresande i detta ämne. Den 27/2 1992 höll hon föredrag i Bjugn  ”Amerikanska undersökningar” hade visat att sexuella övergrepp mot barn är ohyggligt mycket vanligare än man kunde tro. Vielfaure hävdade att var sjätte flicka och var sjunde pojke i Norge utsatts för incest. Därför måste man ständigt vara på sin vakt och lära sig känna igen vissa tecken på att barn varit utsatta för incest eller sexövergrepp från någon vuxen utanför familjen. Säkra tecken var koncentrationssvårigheter i skolan, sängvä! tn! ing, barnsligt språk, kiss- och bajsskämt, sömnsvårighet eller mardrömmar, huvudvärk, urinvägsinfektioner, extrem renlighet, aggressivitet, överdriven kärvänlighet och klängighet, magsmärtor och ont i halsen.

 

Som man kunde förvänta sig dröjde det bara någon vecka efter föredraget tills de första säkra tecknen konstaterades. Föreståndarinnans eget barnbarn rapporterade att han sett ”tissen” på Ulf, den ende manlige anställde på Botngård barndaghem. Han var tillfälligt bortrest men övrig personal som redan var övertygade om hans skuld förberedde en spaningsinsats när han kom tillbaka. Tillsammans med fyra kvinnor hade han ansvaret för arton barn. Dessa fyra fick i uppdrag att spionera. Här följer några exempel på graverande observationer.  När Ulf hälsat på barnet A hade detta inte svarat. Ett barn hade klängt i hans livrem och då hade han strukit barnet över håret men avbrutit sig när han ”upptäckts” av en kollega. Han smekte en flicka på låret. Ett barn hade sett sorgset ut och ”stirrat med stora rädda ögon”. Ulf hade också skalat en apelsin på ett misstänkt sexuellt sätt och därefter kallat klyftorna för båtar när han stoppade dem i munnen på flera barn. Det ekivoka apelsinskalet beslagtogs och överlämnades senare till polisen som bevismaterial.

 

Under tiden bearbetades barnet A i hemliga förhör och gjorde vissa medgivanden om otäcka saker som inträffat i ”Blå rummet” under ett täcke. En barnteckning påträffades där man tyckte sig kunna se en penis. Man ringde till Vielfaure i Oslo gav rådet att man alltid och utan tvekan skulle polisanmäla. Nu hittades en barnteckning med ”stora hemska armar” som fick fleara anställda att falla i gråt över det hemliga budskap och rop på hjälp som dessa armar uttryckte.

 

Länsman blev obehagligt berörd över att behöva kalla sin fotbollskompis Ulf till förhör. Denne nekade under sex timmars förhör, men släpptes. Nu kallade socialkontoret honom och gav honom sparken från sin anställning på dagiset.

 

Polisen fortsatte utredningen genom att uppmana barnens föräldrar att förhöra sina barn. I tio fall rapporterade dessa egendomliga observationer. De tyckte också att barnen måste dölja något eftersom de nekade till att veta något om övergrepp. Så rapporterade en far att hans dotter kommit hem med sädesvätska i håret. Genom att ta sig själv i skrevet och lukta fann han att det var denna speciella lukt han mindes att han känt i dotterns hår för någon tid sedan när Ulf fortfarande var anställd. Nu erinrade sig flickans mor att dottern haft ett sår i slidan och att hon då misstänkt sin man.

 

Så småningom kom medgivanden

Psykologerna förklarade nu för föräldrarna att barn som utsatts för sexuella övergrepp nästan alltid var ovilliga att genast erkänna. Som de förutskickat började barnen så småningom göra medgivanden. De fotograferades i underlivet, konfronterades med ”specialtillverkade” dockor. Mattor och en del barnkläder undersöktes kriminaltekniskt för att man skulle finna något av den sperma som Ulf, nu enligt samstämmiga barn, sprutade omkring sig i tid och otid på allt och alla i daghemmet. En pojke berättade att hans mun tejpats varpå Ulf bundit honom med en tråd och våldtagit honom. Minst tio barn hade nu erkänt. Andra att de kastats högt upp i luften eller ut genom fönstret, att Ulf ofta var naken på dagis, att det ständigt kom något vitt utsprutande ur hans kiss. Psykologerna intygade att allt detta var sanning. Nu släppte alla fördämningar. Ulf påstods ha flera sam! li! ngar av nakenfotografier på nakna barn, en flicka berättade att hon fått torka upp Ulfs sperma från golvet med sitt hår etc. Nu anhölls Ulf, husrannsakan gav inget stöd för de påstådda orgierna där och Ulf släpptes igen.

Men förtvivlade föräldrar vände sig till massmedia som drog på för fullt och Bjugn blev ”ett samhälle i skräck och vånda”. Den norske barnombudsmannen Trond-Viggo Torgersen for till Bjugn och slog bejublad fast att Ulf var skyldig. Kommunstyrelsens ordförande bekräftade att misstankarna mot Ulf var välgrundade.

 

Nu blev barnen än fantasifullare. Under sexorgier hemma hos Ulf hade flera vuxna deltagit. Männen stod på led och onanerade och kvinnorna samlade sperman i skålar. Fem vuxna identifierades, bland dem länsan. Antalet växte sedan till 13, varav fyra var anställda på dagiset.

 

Barnens beskrivningar eskalerade alltmer. Sabbatsorgier i maskeradkostymer á la Fantomen med mera. När barnen berättade om hur kaniner utsatts för oralsex var polisen dock tveksam om trovärdigheten.

 

Substantiella bevis saknades emellertid och Ulf blev till sist den ende åtalade. Mot honom talade det faktum att tio barn hade underlivsskador. Visserligen var bara ett av dem från det barndaghem där Ulf jobbade men de andra ansågs ha kunnat nästla sig in utan att upptäckas.

 

Rättegången varade i 43 dagar. Psykologer vittnade under ed på att barnens berättelser var tveklöst sanna. Till slut friade de tio jurymedlemmarna Ulf med betryggande majoritet.

 

Senare forskning har visat att de ”underlivsskador” somliga barn hade endast är naturliga varianter som ofta återfinns hos friska barn och inte alls skador. Beträffande psykologernas vittnesmål är det ännu ett tecken på hur ovetenskapligt psykodynamiskt orienterade psykologer arbetar.

 

En tragisk påföljd av Bjugnskandalen var att länsman inte klarade pressen utan begick självmord.

 

USA en föregångare till Bjugn

I USA har flera liknande skandaler föregått Bjugn. Vid olika rättegångar har upp till tusenåriga fängelsestraff utdömts. Flera av de dömda har efter långa fängelsevistelser fått upprättelse. Domstolen har då konstaterat att barnen varit manipulerade av så kallad expertis och aktivistiska föräldrar. ”Bevisningen” har bestått av barnens berättelser. Psykologer som specialiserat sig på barnövergrepp har sedan ”vetenskapligt” garanterat att barnen talat sanning. Psykologerna har dessutom tagit fram sina ”anatomiskt korrekta” dockor och tillämpat så kallade projektiva tests, en kvasimetod som i Sverige lärs ut på Ericastiftelsen.

 

Förträngda incestminnen

Guillou tar också upp föreställningen om förträngda incestminnen som grasserat i USA och mellan 1985 och 1995 var en gällande svensk juridisk och vetenskaplig dogm. Den blev en god födkrok för psykoanalytiskt orienterade psykiatriker och psykodynamiskt orienterade psykologer runt om i västvärlden. Efter kanske 50 kostsamma seanser har många medelålders kvinnor blivit övertygade om att fadern upprepade gånger förgripit sig sexuellt under barndomen. Det har då inte hjälpt att övriga familjemedlemmar bestämt hävdat att det absolut inte finns någon grund för påståendena. Otaliga familjetragedier har utspelats i hela västvärlden med denna bakgrund. Förnuftet har dock segrat på senare år sedan bland annat ett flertal psykoanalytiker som återuppväckt minnen blivit avslöjade och dömda att betala stora skadestånd.

 

Thomas Quick

Guillou tar också upp omständigheterna kring Thomas Quick. Hur har denne exhibitionistiske psykopat kunnat bli dömd för seriemord där aldrig hållbara bevis presterats? Hans förträngda minnen av incest i barndomen och senare det ena brutala mordet efter det andra har gradvis lockats fram av psykologer och terapeuter som han kom i kontakt med i början av 90-talet. Åtminstone 35 mord har han tagit på sig. Det märkliga kan tyckas vara att det rättsliga etablissemanget tagit Quick på allvar. Men det har bland annat betytt en RÅ-befattning för van der Kwast som satsade sin karriär på Quick. Advokatens funktion är att tillgodose sin klients intressen. Alltså samarbetade van der Kwast och advokat Borgström (nuvarande JämO) framgångsrikt för att få honom dömd. Alltfler röster höjs för att Quick inte är skyldig till något enda mord. De 35 mördare som verkligen begått dåden går i så! f! all fria, en obehaglig tanke. Föräldrarna till de barn som Quick dömts skyldig till att ha mördat är förtvivlade då de anser att han omöjligen kan ha gjort det.

 

Polisen gräver efter massgravar

Den 9 februari 1993 meddelade pressen att polisen grävde efter massgravar utanför Södertälje. Ett 30-tal barn skulle ha mördats av en djävulsdyrkande sekt efter sexuella övergrepp och satanistiska riter. Docenten vid Uppsala universitet Eva Lundgren (senare professor och chef för internationella sekretariatet för genusforskning i Uppsala!) förklarade i TV-nyheterna Rapport att det fanns vetenskapliga belägg för de påstådda händelserna. Hon påstod sig själv ha bevis för detta. Självfallet kastade sig massmedia då över godbiten. Inga barn hittades där de angivits vara begravda men dementier ges inte mycket utrymme i sensationspressen.

 

Anmälaren var en flicka som i 16-årsåldern angivit sina föräldrar för att de utnyttjat henne sexuellt och sålt henne till hemliga sexklubbar. Inga bevis förelåg annat än hennes utsaga och ”skador i underlivet” (som man nu alltså vet inte är skador). Samma läge hade ju Ulf i Bjugn. Denne far klarade sig sämre än Ulf. I tingsrätten dömdes han till sex år och två månaders fängelse och hovrätten höjde straffet till tio års fängelse och 948.000 kronors skadestånd. Här dömdes även modern till fyra års fängelse och 250.000 kronors skadestånd. Bara någon månad senare hade terapeuter och psykologer fått flickan att ”gradvis” erinra sig mer groteska detaljer. Föräldrarna hade sålt henne till hemliga bordeller för barn. Historien om djävulssekten växte fram. Denna ritualmördade barn och hade vid ett tillfälle tvingat flickan att mörda själv. Hon visste var dödade barn burits bort i svarta plastsäckar och grävts ner i skogen nära föräldrarnas bostad. Eftersom två svenska domstolar tagit dessa historier på allvar blev polisen tvungen att ge sig ut och gräva, vare sig man trodde på dem eller inte. 

 

HD återförvisade målet

Föräldrarnas advokater vände sig då till HD och begärde resning eftersom flickan visat sig kapabel till fullständig galenskap. HD instämde och återförvisade målet till hovrätten. Av prestigeskäl kunde denna ej erkänna sin tidigare felbedömning men sänkte straffet för fadern till fem års fängelse och 250.000 kronors skadestånd. Docenten Eva Lundgren fortsatte att hävda satanisternas existens. Hon visade en videoinspelning där två barn berättade hur de bevittnat mordet på en skånsk flicka som hette Helèn, ett mord som Quick också försökt ta på sig. Dessa barn berättade inte bara hur de sett Helén strypas efter en våldtäkt. De hade också sett hur ett fullgånget foster skurits ut från en levande kvinna och därefter halshuggits med en yxa.

 

"Nordens yngsta vittne"

Till sist vill jag nämna Guillous rubrik ”Det yngsta vittnet i Nordens historia”. Det gäller rättegången mot de båda läkarna som åtalades för styckmord för femton år sedan. Överläkaren på BUP, Huddinge Frank Lindblad och chefspsykologen på Astrid Lindgrensjukhuset Margareta Erixon konstaterade att när en tre-årig dotter till den så kallade allmänläkaren inte sade ett dugg när hon vallades i den obduktionssal där hon 17 månader gammal skulle ha bevittnat styckningen så berodde hennes tystnad på de hemska minnen som miljön påminde henne om. ”Erikas reaktioner vid detta besök kan beskrivas som en tillkämpad oberördhet gränsande till uppspelthet och skulle psykologiskt kunna uppfattas som en försvarshållning mot att våga berätta eller minnas.” Dessa experter ansåg det därför klarlagt att styckningen skett i lokalen med barnet som vittne. Detta var det tyngsta argumentet domstolen sedan hade när den ansåg det ställt utom allt tvivel att läkarna gjort sig skyldiga till styckningen!

 

Guillou slutar med att konstatera att vi är blinda för Blåkulla i vår egen tid men kan förfasa os över forna tiders häxjakt. I denna slutsats instämmer undertecknad.

 

 

Katastrofen i Bjugn största rättsskandalen i Norge
av Knut Ahnlund

Rättsröta i behandlingen av misstänkta för sexualbrott
av Knut Ahnlund

Hemligheter och minnen Att utreda tillförlitlighet i sexualbrottmål.

Recension: Hemligheter och minnen. Svårigheterna med tillförlitligheten i sexualbrott
av Max Scharnberg

Presentation av "På den anden side. 10 anderledes inlæg i pædofili-debatten"
Pædagogisk Medhjælper Forbund

Bjugn-sakens psykologi

av Ole Texmo

Recension: Sex, lögner och terapi. Psykologer medverkar i moderna häxprocesser
av Ebbe Schön

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Bokindex

Tillbaka till Huvudsidan

Booktips_i_be_the_parent

booktips_i_be_the_parent

 

 • Parenting

  Advance Praise for I'll Be the Parent, You Be the Kid

  "The book is engagingly written, full of thought-provoking arguments. Paul Kropp, father and former teacher, clearly likes children and he's good at dealing with them. He is also alarmed by current tendencies for parents to abdicate responsibility for teaching their offspring basic values. Many of Kropp's ideas come from his own experience and intuition. What particularly impresses me about this book, however, is his willingness to move beyond that experience and to carefully consider the scientific evidence about children's development. Thoughtful study, keen insight, and an entertaining writing style combine to produce a first-rate book."

  - Dr. Joan Grusec, author of Parenting and Children's Internalization of Values

  Praise for The Reading Solution

  "If you are a parent, you need to read this book." - Robert Munsch

  "Worth its weight in gold." - Today's Parent

   

  Praise for The School Solution

  "This practical and straightforward guide to Canadian schools is an excellent resource that deserves space on every parent's bookshelf" - The Toronto Sun

  "Excellent information for parents who have children in any grade." - The Calgary Herald

   

  With the many parenting books available today, its not surprising many parents are confused by the wide range of methods, styles and quick-fix solutions being suggested. In I'll be The Parent, You Be the Kid Paul Kropp considers the most difficult issues in parenting using real-life scenarios and offers firm opinions based on the latest research. Drawing on his own experience as an educator and parent, his talks with hundreds of Canadian families and 40 years of reliable parenting research, Paul Kropp tackles such tough topics as:

  • discipline and spanking

  • sibling rivalry - what's "normal"?

  • how much daycare is good daycare?

  • the impact of television on kids and families

  • the myth of quality time

   

  Paid Kropp is the author of the national best-selling books The Reading Solution and The School Solution and more than thirty books for children and young adults. His work has been published in Britain and the United States as well as in Canada. Kropp is a teacher and editor and the father of five children.

   

  ISBN 0-679-30920-9

  $22.95

  Random House of Canada

   

  Till Fight for the Family

  Back to Book index

Book tips: The Fight for the Family

 

book_tips_the_fight_for_the_family

THE FIGHT FOR THE FAMILY

The Adults Behind Children's Rights

By Lynette Burrows

The campaign for children's rights represents one of the most powerful lobbies now working in the field of family welfare. Its advocates have succeeded in almost every task they have set themselves. They have out-lawed smacking in schools and given children sufficient 'rights' to make parents and teachers think twice before attempting to curb or discourage unruly behaviour.

Yet, as Lynette Burrows shows in this booklet, the children's rights lobby is a paper tiger. It consists of a small number of individuals who form front-organisations, ask each other to sit on committees, take 'evidence' from each other and publish 'reports. The movement has no popular base. Without the financial support of two grant-making trusts, and the unwitting compliance of public bodies and the media, it would collapse.

The 'rights' which interest the lobby boil down to only two: the 'right' of children to behave badly without any chastisement and the 'right' to enter into sexual relationships at any age, without the knowledge and consent of their parents. The agenda thus fits neatly with the stated aims of paedophile organisations which realised long ago that the only way to obtain access to children was to persuade professionals and campaigning organisations to demands freedom for children from any form of restraint - a policy which leaves them exposed to the predatory behaviour of those who would harm them.

FAMILY EDUCATION TRUST

322 WOODSTOCK ROAD - OXFORD OX2 7NS

Tel. 01865 556848 Fax: 01865 552774

ISBN 0 906229 14 6 Price: £4.00

 

To Press Release March 1999

Return

 

 

Book_tips_confident_parenting_by_anne_davis

 • book_tips_confident_parenting_by_anne_davis

   

  CONFIDENT PARENTING

  A Hands-on Approach to Children

  by Anne Davis

   

   

  Foreword

  This clear, practical book cuts through the welter of theory on child-rearing to offer a common-sense approach based firmly on instinct backed up by the experience of family and friends. At a time when many parents feel uncertain in their roles confused by the advice of childcare gurus and the arguments about children's rights, it offers guidelines that will be welcomed.

  The problem of undisciplined children, both at school and in the community, has become a focus of increasing concern. Anne Davis, who made national headlines when, as a child-minder, she refused to promise that she would never smack children in her care, tackles this problem head-on and argues her case convincingly. Smacking, she believes, has a place in childcare as a final sanction, so long as it is administered in the right manner and at the right time and for an appropriate misdemeanour.

  The great message of this book is that children should be taught from their earliest years, by a 'gentle conditioning' process, to behave well, to respect others and to realise that they cannot always come first. With clear guidelines for the pre-school years that will instil a lifetime's habit of socially acceptable behaviour, the author aims to help parents rear children to become well-adjusted adults with an in-built sense of right and wrong.

  If children do not master the basic rules in their pre-school years, they will grow up with a 'me-first' attitude whose consequences are now a daily blight on school and family life. This clear-sighted book will help parents adopt the best approach to child-rearing, and above all it will give them back the confidence that a generation of woolly thinking has eroded.

  'You say "don't do this", "you mustn't do that", and you gently slap them if they do transgress, and there is nothing wrong with that as long as it is done with love and with firm discipline within the family set-up.

  Dr. George Carey, Archbishop of Canterbury

   

  About the author

  ANNE DAVIS

  trained as a teacher and taught until the first of her three daughters was born, when she decided that she would prefer to be at home with her. To supplement the family income she qualified as a registered child-minder, and she was at the centre of a storm of controversy when she refused to promise never to smack a child in her care. She was struck off her Local Authority's register, but took them to court and won her case. She is now the spokesperson for Families for Discipline, an organisation which seeks to preserve the freedom of parents to use reasonable physical discipline.

  This book can be ordered from Webmaster Price 290 SEK incl. postage (Sweden)

  Return

   

SÄMRE LOTTADE

SÄMRE LOTTADE

De vanartade barnens historia i Norrköping 1903 - 1925

 

 

boktips_samre_lottade

Av Maria Sundkvist

Bild: Ulf Lundkvist

 

 

I maj 1910 lämnade den trettonårige pojken Axel sin

ensamstående mamma i Norrköping och reste till sitt nya

hem, ett fosterhem på landsbygden långt från hemstaden.

Axel var en vanartad gosse, det hade barnavårdsnämnden i

Norrköping bestämt. Vad hade då Axel gjort och vad

innebar det att vara ett vanartat barn och bli skild från

hemmet av barnavårdsnämnden?

I "Sämre lottade" berättas historien om de vanartade

barnen. Vi får möta Axels olyckskamrater i sekelskiftets

Norrköping men också de damer och herrar i

barnavårdsnämnden som försökte "rädda" barnen från vad de

såg som en dålig miljö.

Boken är ett bidrag till en historieskrivning som

synliggör människor och händelser ur det förflutna som

sällan märks i historieböckerna. Här lyfts barnens

historia fram. Deras handlingar sätts i relation till de

som hade makt att bestämma över deras liv.

Ulf Lundkvists karaktäristiska teckningar samspelar med

Maria Sundkvists text till en helhet som levandegör en

viktig del av vårt gemensamma förflutna.

 

 

 

 

SÄMRE LOTTADE

©Maria Sundkvist

© Ulf Lundkvist, bild

Utgiven av Hjelm förlag, 1993

ISBN 91-87922509

 

 

Fru Hjelte och hennes barn

Av Göran Skytte

 

Tillbaka till Böcker

 

STRAFF UTAN BROTT

STRAFF UTAN BROTT

Av Siv Westerberg

 

boktips_straff_utan_brott

 

En dokumentärroman har utkommit som skildrar de katastrofala följderna av sociala myndigheters tvångsomhändertagande av ett litet barn

 

STRAFF UTAN BROTT av Siv Westerberg

 

 

En ung man, skötsam och tidigare ostraffad, åtalades och dömdes till ett långt fängelsestraff för ett brott som han inte begått.

 

Dömdes mot sitt nekande trots att det inte finns så mycket som ett hårstrå i bevis för att han skulle vara gärningsmannen.

 

Dömdes fastan den påstådda gärningen i själva verket inte ens var något brott.

 

Det inträffade visar på sanningen i uttrycket att "bakom flertalet justitiemord ligger en medicinsk feldiagnos".

 

Händelserna i boken visar också på hur rättslöst ett barn blir när det tvångsomhändertas av sociala myndigheter. Barnets föräldrar förlorar rätten att ta ansvar för barnet. Istället pulvriseras ansvaret för vad som sker – eller inte sker – med barnet mellan en rad olika tjänstemän inom socialvård, sjukvård och rättsväsende. Med resultat att ingen tar något personligt ansvar för barnet vilket leder till en katastrof för barnet.  Berättelsen i boken bygger på verkliga händelser som inträffat i Skåne i början på 1990-talet.

 

 

Straff utan brott. Kapitel 12

 

Straff utan brott. Kapitel 15

 

Straff utan brott. Kapitel 23

 

Straff utan brott. Kapitel 45

 

Straff utan brott. Kapitel 54

 

 

 

Förlag: CKM ISBN 91-7040-031-8

Boken kan beställas från

CKM,

Box 49
109,100 28 Stockholm

Tel. 08-651 39 70. Fax 08-651 39 71

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pris 119 kr inklusive moms och porto

 

 

Recension. Straff utan brott
Av Madeleine Karlin

 

Straff utan brott. Marianne Haslev Skånlands tal till Siv Westerberg

 

Livsglad og vital svensk advokat på 72 år, ger ut sin andra bok
Av Jan Hansen

 

Tillbaka till Bokindex

 

Till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

På den anden side

 

 

    • På den anden side

     10 indlæg i pædofili-debatten

     redigeret af Jette Rantorp

      

     boktips_pa_den_anden_side

      

     Lillejuleaften 1997 intræder danska daginstitutioner og mange danske familier i en slags undtagelsetilstand.

     Det er nemlig den dag, en mandlig pædogogmedhjælper fra Gladsaxe indømmes tre års fængsel for seksuelle overgreb på 20 børn i den integrerede institution Vadstrupgård i Gladsaxe.

     Saken vækker ikke alene berettiget opsigt - den skaber nærmest panik. Nu er undatelsetilstanden så småt ved at blive ophævet. Eftertankens tid har tilsyneladende infundet sig. Men debatten fortsætter. Om pålideligheden af børns videudsagn. Om politiets afhøringsmetoder. Og om rettens måde at håndtere de følsomme sager på.

     Denne bog er et bidrag til debatten. Skrevet af folk, der har problematikken tæt inde på livet og ser tingene fra den anden side.

      

     ISBN 87-89428-35-8

      

      

     Indhold

      

     13 - Hvad skal man dog tro? af Signe Hemmingsen

     29 - Born kan godt digte af Dorthe Berntsen

     43 - Når mistanken opstår af Lena Hellblom Sjögren

     61 - Psykologer skal traede varsomt af Eva Smith

     71 - Domstolene er ikke altid i god tro af Max Scharnberg

     85 - Pengene eller paedagogerne af Sven Rasmussen

     95 - "Det er ganske vist" af Lars Hemmingsen

     111 - Barnehekse for og nu af Gustav Henningsen

     127 - Pressens behandling og indflydelse af Finn Held

     141 - Stor risiko for justitsmord af Jette Ran torp

      

     Tillbaka till Bokindex

     Till Artiklar

     Tillbaka till Huvudsidan

      

      

      

Makten, männen, mörkläggningen. Historien om bordellhärvan 1976

MAKTEN, MÄNNEN, MÖRKLÄGGNINGEN

Av Deanne Rauscher & Janne Mattsson

Vertigo Förlag, Södermalm 2004

ISBN 91-85000-22-1

 

 


Nedan följer de tre första sidorna i förordet till den nyutkomna (september 2004) boken, MAKTEN, MÄNNEN, MÖRKLÄGGNINGEN, av Deanne Rauscher & Janne Mattsson.

Pendeln har svängt från det allt tillåtande 1970-talet till 1990-talet och 2000-talet då man med lys och lykta letar efter sexuella övergrepp på barn - även i fall då inget övergrepp någonsin har förekommit. Jfr t ex Götenefallet där gynekologintyget visar att flickan var orörd trots att socialtjänsten påstod att fadern under lång tid hade haft fullbordade samlag med henne.

 

 

 

boktips_makten_mannen_morklaggningen

 

 

Förord

I regeringskansliets arkiv ligger ett förslag till reform av sexbrottslagstiftningen från 1976:

 

– Sänk åldersgränsen för sexuellt umgänge med barn från 15 till 14 år.

– För barn i vuxen vård ska åldersgränsen för sexuellt umgänge med vårdnadshavare vara 18 år (som tidigare). Men för annan beroendestallning än vård (lärare etc) ska åldersgränsen sänkas till 14 år.

– Begreppet "grovt koppleri" tas bort. Eventuellt kan det vara aktuellt för hallickar som håller flickstall.

– Incestbegreppet slopas helt och hållet. Alltså ska sexuella förbindelser mellan familjemedlemmar inte längre vara straffbara.

– För sexuellt inriktade beröringar, som inte kan anses vara sexuellt umgänge, föreslas åldersgränsen tio år mot nuvarande 15 år.

– Våldtäktsbegreppet ska behållas men reserveras för de fall då gärningsmannen visat synnerlig hänsynslöshet eller råhet.

– De "vanligaste" sexuella övergreppen ska betecknas "sexuellt tvång" och få en betydligt lindrigare straffskala.

– Orden tukt, otukt och sedlighet tas bort ur lagtexten.

– All särbehandling av homosexuella tas bort.

Förslag från justitiedepartementet 1976

 

Tillsammans med förslaget fanns ett brev från en upprörd kvinna, daterat den 15 maj 1976:

 

Är dessa förslag verkligen sanna? Hur kan en vettig människa lägga fram sådana saker? Hur kan ni, herr Geijer, som är en äldre man tänka på sådant? Har ni inga barn eller barnbarn som kan råka illa ut? Det har jag.

Nej, herr Geijer, nu har ni gjort bort er. Det är inte nog med att ni vill ha bort fängelserna. Hur ska det bli i Sverige om edra förslag går igenom? Jag har varit socialdemokrat sedan jag fick rösträtt. Men nu är det slut. Alla medlemmar i vart hem är mot Geijer. Hall fingrarna borta från barnen. Det är min största önskan.

 

I den här boken ska vi berätta historien om bordellaffären som skakade Sverige i slutet av 1970-talet. Mycket har tidigare sagts och skrivits om detta. Skillnaden i dag är att några av dem som var djupt inblandade i skandalen har valt att äntligen ge sin bild av vad som hände – både poliser, utnyttjade flickor och torskar.

 

För att ge läsaren ett tidstypiskt perspektiv har vi valt att inleda detta förord med förslaget från justitiedepartementet 1976 och det upprörda brev som kom till regeringen från en mor. Vi vill ge er ytterligare ett uttalande som i viss man kan kasta ljus över hur det var mojligt att en sådan verksamhet som vi ska berätta om över huvud taget kunde aga rum.

Det är Inga, som senare blev riksdagskvinna och som jobbade på bordell under 1970-talet, som i dag säger så här till oss:

 

"Man måste betänka att det här var på 70-talet då massageinstituten betraktades ungefär som hälsokostaffärer."

 

Ändå stod det församlade etablissemanget upp och blånekade. "Slidder, sladder", som dåvarande statsministern Olof Palme uttryckte saken.

 

Det var inte svårt för politiker, media och näringsliv att "sänka" hela historien. För trovärdigheten krävde att de uppseendeväckande uppgifterna intygades av flera oberoende källor. Det var svårt för dem som ville avslöja affären att motsvara sådana krav när källa efter källa effektivt tystades. Skrämda prostituerade och utnyttjade flickor kunde inte göra det. Inte heller tilltufsade polisutredare eller en enstaka modig politiker klarade att "bevisa". Nej, inte ens vår största, trovärdiga morgontidning Dagens Nyheter förmådde stå emot när regeringen Palmes dementimaskin satte högsta fart. Aldrig tidigare och aldrig senare har en svensk tidning tvingats kräla så i stoftet inför överheten som i den så kallade "Geijer-affären".

 

 

Det vi ska berätta intygas från så många källor att vi inte tvekar - trots allt, kanske vi bor tillägga. Det första förlaget vi kontaktade var Bokförlaget DN: de sade nej till boken med motiveringen att de var rädda att bli stämda "en masse". Och rädsla är en gemensam nämnare i den här affären.

 

En lång rad hot har framställts och politiska dementimaskiner satt fart med arbetsmetoder som säkert fungerar ännu bättre i dag än de gjorde på 1970-talet.

 

"Det ni nu gör är farligt." Citat från den polisman som skötte utredningen av bordellaffären.

 

"De kommer att sinnessjukförklara mig för det jag berättar, på samma sätt som de gjorde med min kollega", säger en annan av polisens utredare.

 

Från en norsk Säpo-agent har vi fått följande halsning: "Tänk på att inte gå nara spåret i tunnelbanan. Och se er noga för innan ni går över gatan. Inse att detta är allvar."

 

Några av kvinnorna i bordellmammans stall har varnat oss: "Det är för starka krafter. Ni kommer inte att ha en chans."

 

En prostituerad flicka, hon var bara 14 år på den tiden, som flyttat långt från Stockholm för att komma ifrån sitt tidigare liv, säger i dag: "Har ni inga barn? Fattar ni inte vad de kan göra? De kommer att hitta mig också. Jag är säker på det."

 

Ändå valde hon att berätta för oss. Några veckor senare ringde telefonen klockan tre på morgonen hemma hos henne. En kultiverad mansrost uttalade hot mot hennes barn och hon flydde.

 

(...)

 

 

"Makten, männen, mörkläggningen." - om bordellhärvan 1976

Av Thomas Kanger

 

Tillbaka till Böcker

 

Till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Boktips - Kulturens Barn av Gunnel Ekstrand

 • Kulturens Barn

  Av Gudrun Ekstrand

   

  boktips_kulturens_barn

   

  Modern som håller upp sitt femte barn för fotografen, är 24 år gammal. Hon gifte sig 14 år gammal med sin egen morbror. Han hade blivit ekonomiskt ansvarig för henne när hon blev föräldralös. Eftersom han var fattig kunde han inte få ihop till någon hemgift för att få henne bortgift och därför löste han problemet genom att själv gifta sig med henne.

  Mannen försörjer familjen, fru och fem barn och en gammal mor på det han kan tjäna ihop som rickshawförare. Huset de bor i består av plåt och papperskartong som stagas upp av bambustänger. Modern har en mycket tunn och urtvättad sari av enklaste slag. Men barnet, en liten flicka, har en ny liten klänning, håret är insmort med olja och runt ögonen har modern målat svarta linjer för att "stärka" synen och hålla det onda borta.

   

  Vad betyder vår bild av "den andra kulturen" för oss? Vad betyder den egna kulturen? Den döljer sig till stor del för sina medlemmar: vi saknar en helhetsbild av vår kultur och hur den påverkar oss. Varje samhälle överför sina kulturella värderingar från generation till generation. Denna tradering försiggår bl a inom ramen för familjens fostran av sina barn.

  Genom att, med delvis självutvecklade metoder för att studera kulturer och identifiera kulturmönster, jämföra såväl normideal som föräldrars och barns uppfattning av hur dessa framträder i uppfostringsprocessen, finner författaren vägen till ny kunskap om förhållandet mellan kultur och informell utbildning. Den kontrastiva metodiken bidrar till att lösa paradoxen om hur vi ska kunna erhålla den bild av den egna kulturen som vi saknar.

  Sådan kunskap har konsekvenser för angelägna och aktuella frågor som: Hur påverkar kulturella förväntningar barnens inställning till skolarbetet? Hur ska vi kunna förändra disharmoniska relationer mellan kulturmönster? Vilka mönster försätter människor i konflikt eller bidrar till uppkomsten av samhällsproblem? Kan vi genom att utgå från en medveten bild av den egna kulturen leva upp till de krav man kan ställa på de vuxna i ett samhälle som fostrare och förebilder?

   

   

  ISBN 91-22-01361-X

  ISSN 0346-5926

  ALMQVIST & WIKSELL INTERNATIONAL

   

  Pris 228 kr

  Kan beställas genom NKMR

  Tel: 031 - 70 20 385, Fax: 031 - 70 25 242 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Tillbaka till Bokindex

Boktips - Kampen För Familjen (The Fight For The Family)

 

    • boktips_kampen_for_familjen

     KAMPEN FÖR FAMILJEN

     (THE FIGHT FOR THE FAMILY)

     Människorna bakom Barnens Rättigheter

     av Lynette Burrows

  Kampanjen för barnens rättigheter är en av de starkaste lobbygrupperna som arbetar inom familjesfären i dag. Dess föregångsgestalter har lyckats i nästan varje uppgift de har åtagit sig. De har åstadkommit en lag mot skolaga och de har givit barnen tillräckliga 'rättigheter' för att tvinga föräldrar och lärare att tänka sig noga för innan de försöker sätta stopp för - eller att ingripa mot - dåligt uppförande.

  Lynette Burrows visar i detta häftet att lobbyn för barnens rättigheter är en papperstiger. Den består av en liten grupp individer som bildar föreningar, sitter i varandras kommittéer, citerar varandra och publicerar rapporter. De saknar allmänhetens stöd. Utan ekonomiskt understöd från två stiftelser, och den aningslösa medgörligheten av myndigheter och media, skulle de inte överleva.

  De 'rättigheter' som är av intresse för lobbyn är endast två till antalet: 'rättigheten' för barn att uppföra sig illa utan efterräkningar och 'rättigheten' att ingå sexuella relationer vid vilken ålder som helst, utan vetskap eller tillåtelse av deras föräldrar. Målsättningarna passar således bra in i den plan som pedofilorganisationerna upprättat. Pedofilerna upptäckte för bra länge sedan att det enda sättet att få tillgång till barn var genom att övertyga professionella och kamporganisationer att kräva frihet från varje form av tvång för barnen - en politik som lämnar barnen öppna till rovdjursdriften hos de som vill skada barnen.

   

  Obs!

   Engelsk text.

  FAMILY EDUCATION TRUST

  322 WOODSTOCK ROAD - OXFORD OX2 7NS

  Tel. 01865 556848 Fax: 01865 552774

  ISBN 0 906229 14 6 Priset: £4.00

  Tillbaka till Bokindex

    

 

Boktips: Hjärnstress - Utdrag ur Christina Doctares bok "Hjärnstress"

 

 • HJÄRNSTRESS

  Utdrag ur Christina Doctares bok: "HJÄRNSTRESS".

   

  Hjärnstress drabbas man av när ens egets livs sanning förnekas av andra. Det uppstår en obalans mellan de egna livserfarenheterna, ens egen tolkning av dem och andra människors uppfattning om ens liv. När mitt livs sanning inte får finnas och när mitt livs sanning trampas på och förhånas, begabbas av andra eller kanske ännu värre, totalt ignoreras av andra, då drabbas jag av stress.

  Vi kan tåla nästan vad som helst, stå ut med vad som helst, om sanningen får finnas med. Men om våra umbärande inte erkänns utan förnekas, då mår vi dåligt. Det blir en förlust av frihet i tanke och handling. Vi drabbas av hjärnstress. Vi förtvinar som människor och går under. Vi blir stumma och förstelnade som levande döda.

  Att förnedras, skymfas, begabbas, trampas på, mobbas, hånas, förföljas, trakasseras, utrensas, stötas ut, kort sagt, kränkas har förödande konsekvenser för en individ., en grupp eller ett helt samhälle. Denna stress har effekter på den fysiska och psykiska hälsan, eftersom den påverkar den mänskliga hjärnan. En kränkning är ett trauma. Oavsett om kränkningen är fysisk, psykisk, sexuell, politisk, social eller av vilket slag det vara månde. Den mänskliga hjärnan reagerar på stressen.

  Peter Marris , en känd socialantropolog, talar om hur förnedrande det är när andra definierar vad som är bra för en individ och viktigt i hans eller hennes liv. Att någon annan ger sig tolkningsföreträde över ens eget liv, är enligt Marris en kränkning i sig.

  Vetskapen om att om den mänskliga värdigheten föröds, så föröds också människans hälsa. Detta är grundbulten i resonemanget kring FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

  Det är som ett kommunicerande kärl. Det går inte att skapa hälsa hos en individ eller grupper av individer om de samtidigt kränks.

  Vi måste vara varsamma med den mänskliga hjärnan, det vill säga med oss själva och våra medmänniskor. Att inte bli sedd, att inte få uppmuntran, att inte bli bejakad, att inte få respekt skapar emotionella frustrationer som utlöser de urgamla försvarsinstinkterna i reptilhjärnan.

  Förlust av förutsägbarhet, meningsfullhet och sammanhang, brist på delaktighet och tillhörighet - och att inte ha kontroll över sin tillvaro, är ett hot mot människans existens och försätter henne i skadlig stress.

  Stress är den mänskliga hjärnans sätt att reagera på yttre påfrestningar, som är större än förmågan att hantera dem. Vanmakten, insikten om den totala utsattheten och skrämmande hjälplösheten slår hårt .

   

   

NKMR:s Kommentar

Föräldrar - och barn - som blir utsatta för samhällsingrepp genom tvångsomhändertagande, upplever stor stress och stora trauman. Utdraget ur Christina Doctares bok "Hjärnstress" beskriver på ett träffsäkert sätt vad ett tvångsomhändertagande "i barnets bästa intresse" gör för individerna och gruppen som drabbats av ingreppen.

I sitt av Svenska Dagbladet refuserade inlägg i fallet Alexander Aminoff beskrev Sven Hessle tvångsomhändertagande av barn som "en dödförklaring av levande människor." Frågan som måste ställas är följande: Är dylika ingrepp mot barn och deras föräldrar nödvändiga i ett demokratiskt samhälle?

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter