P R O G R A M

30 ročné jubileum platnosti Dohovoru OSN o právach detí

Inštitút vzdelávania v Omšení, 25. – 27. novembra 2019

Pondelok, 25. novembra 2019

09.00 – 09.45              Registrácia a príchod účastníkov  (miesto: recepcia – prízemie, Inštitút vzdelávania)

10.00 – 10.15              Otvorenie  (miesto:  -1. poschodie, Inštitút vzdelávania)

                                      Mgr. Gábor Gál, minister spravodlivosti

                                                 

10.15 – 12.00              Príhovory

                                       Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

                                      Ing. Viera Tomanová, Ph.D.,  Komisárka pre deti   

                                                                                

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

                                                                                

                                       JUDr. Peter Rajňák, predseda Asociácie rodinných sudcov     

                                       JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie SR    

12.00 – 13.00              Obed  (účastníci sa budú stravovať v zariadení, v ktorom sú ubytovaní)

13.00 – 13.30              Ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti – pohľad z praxe psychiatričky

MUDr. Terézia Rosenbergerová, detská psychiatrička, I. Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice  

13.30 – 15.00              Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou a naplnenie potreby blízkej osoby     v prostredí náhradnej starostlivosti na Slovensku. Predstavenie výskumného projektu v rámci OP MVSR Efektívna verejná správa

                                                                                                            

                                       prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda Spoločnosti priateľov detí z detských

                                      domovov Úsmev ako dar

                                                  

                                       P. PhDr. et Mgr. Marek Vadrna, Kongregácia bratov tešiteľov

                                      

                                       Mgr. Emília Bezáková, PhD., Spoločnosť Úsmev ako dar

15.00 – 15.30              Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou v kontexte vynímania detí                  z vlastných rodín

                                                                                                            

JUDr. Margita Medveczká, AKMM Advokátska kancelária

17.00 – 18.30              Slávnosť – odovzdávanie ocenení

                                       (miesto:  Družba LRS ZVJS Omšenie – vedľajšia budova cca 50 metrov)

19.00                            Spoločná slávnostná recepcia

                                       (miesto: -1. poschodie, Inštitút vzdelávania)

Utorok, 26. novembra 2019

08.00 – 09.00              Raňajky (účastníci sa budú stravovať v zariadení, v ktorom sú ubytovaní)

09.00 – 09.15              Príhovor

                                       Mgr. Edita Pfundtner, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti

09.15 – 09.45              Práva detí v kontexte Ústavy Slovenskej republiky

                                                                                                            

JUDr. Peter Straka, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

09.45 – 12.15              Tematický blok: Proces odnímania detí z rodičovskej starostlivosti v krajinách Rady Európy a súvisiace ľudskoprávne aspekty (Child removal proceedings in the Council of Europe Member Sates and Related Human Rights Issues) –  tlmočenie

Mrs. Marica Pirošíková,  Agent of the Government of the Slovak Republic beforethe European Court of Human Right

Mrs. Eva Petrová, Agent of the Government of the Czech Republic before the European Court of Human Right

                                       Mr. Grégory Thuan Dir Dieudonne, attorney, former senior lawyer at  the ECHR

Mrs. Ruby Harrold-Claesson, president of the Nordic Committee for  Human Rights – NKMR

12.15 – 13.30              Obed  (účastníci sa budú stravovať v zariadení, v ktorom sú ubytovaní)

13.30 – 17.30              Pokračovanie tematického bloku: Proces odnímania detí z rodičovskej starostlivosti v krajinách RE a súvisiace ľudskoprávne aspekty (Child removal proceedings in the Council of Europe Member Sates and Related Human Rights Issues) –  tlmočenie

                                       Mr. Roger Kiska, solicitor for England and Wales; member of the Michigan State Bar

                                       Ms Marie-Claire Sparrow, Self employed barrister, London

                                       Mr. Ewald Filler,Federal Ombudsperson for Children and Youth of Austria 

Mrs. Helen Newman, Supervisor in the Family department at Duncan Lewis specialising in international family law

Mr. Juraj Pagáč, Ministry of Justice of the Slovak Republic, Private International Law Unit, Department of International Law

17.45 – 18.30              Večera  (účastníci sa budú stravovať v zariadení, v ktorom sú ubytovaní)

Streda, 27. novembra 2019

08.00 – 09.00              Raňajky (účastníci sa budú stravovať v zariadení, v ktorom sú ubytovaní)

09.00 – 12.00              (miesto: -1. poschodie, Inštitút vzdelávania)

Informácia o vývoji doterajšej implementácie princípov Cochemského modelu          na pilotných súdoch (obvod Krajského súdu Prešov)

                                       JUDr. Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu Prešov

                                       JUDr. Eliška Wagshalová, predsedníčka senátu Krajského súdu Prešov

                                       JUDr. Antónia Kandravá, predsedníčka senátu Krajského súdu Prešov

                                      Mgr. Daniel Komara, vyšší súdny úradník, koordinátor Krajského súdu Prešov

                                      JUDr. Erika Borovská, predsedníčka Okresný súd Kežmarok

                                       JUDr. Eva Farkašová, sudkyňa Okresného súdu Prešov

                                      JUDr. Martina Matúšová, koordinátorka Okresného súdu Prešov

Informácia o vývoji doterajšej implementácie princípov Cochemského modelu         na pilotných súdoch (obvod Krajského súdu Bratislava)

                                       JUDr. Anna Križáková,  sudkyňa Okresného súdu Bratislava V

                                      Mgr. Katarína Mužilová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II

                                      Mgr. Veronika Weinrebová, koordinátorka Okresného súdu Bratislava V

                                      JUDr. Pavol Koiš, koordinátor Okresného súdu Bratislava II

                                      Mgr. Lenka Minár Vargová, koordinátorka Okresného súdu Bratislava II

                                      

Aktuálny stav implementácii princípov Cochemského modelu z hľadiska interdisciplinárnej spolupráce. Osobitný zreteľ na obvod súdov v Bratislave. 

                                       JUDr. Sylvia Švecová, advokátka

                                      JUDr. Helena Dobošová, advokátka

                                       JUDr. Beata Swanová , odbor probácie a mediácie a prevencie kriminality MS SR

                                       Mgr. Barbara Koľveková, psychologička, Krajský súd v Bratislave

Ing. Bronislava Švehláková, Asociácia rodinných mediátorov  p. Blahovú Blahová

12.00 – 13.00              Obed  (účastníci sa budú stravovať v zariadení, v ktorom sú ubytovaní)

 

NCHR Main Page

NKMR Huvudsida

 

Powered by AIS