Socialnämndens i Oskarshamn handläggning av omhändertagandet av ett barn till två förståndshandikappade föräldrar har nu granskats av justitieombudsmannen (JO) Kerstin André.Hon har gått igenom socialnämndens hela LVU-utredning  (LVU = lagen om vård av unga) och finner att omhändertagandet var väl underbyggt.I tv-programmet ”Uppdrag granskning” föreföll orsaken till omhändertagandet vara att föräldrarna matade barnet med välling för ofta och bytte blöjor i onödan.