Press release meddelad av Registratorn vid Europadomstolen 2002-07-16

DOM I MÅLET
P., C. & S. v. STORBRITANNIEN

Översättning: Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har i dag meddelat dom i P., C. and S. v. the United Kingdom (application no. 56547/00). Domstolen fann:

  • enhälligt, att det har förekommit en kränkning av Artikel 6 § 1 (rätten till en opartisk rättegång) i den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna vad gäller föräldrarnas rättigheter;
  • enhälligt, att det har förekommit en kränkning av Artikel 8 § (rätten till respekt för privat- och familjeliv) vad gäller föräldrarnas rättigheter med anledning av att deras barn fråntogs dem omedelbart efter födelsen;
  • med 6 röster mot 1, att det har förekommit en kränkning av Artikel 8 vad gäller samtliga klagandenas rättigheter beträffande tvångsomhändertagandet och tvångsadoptionen;
  • enhälligt, att Artikel 12 (rätten att ingå äktenskap) var inte tillämplig.

I enlighet med Artikel 41 (skadestånd), (just satisfaction) har Europadomstolen enhälligt beslutat att vardera klagande P. och C. skall erhålle 12,000 euros (EUR) såsom skadestånd för kränkningen och EUR 60,000 för rättegångskostnader och utgifter.

(Domen finns endast på engelska.)

P., C and S. against the United Kingdom (Münchhausen)

P., C and S. against the United Kingdom - Press Release

P., C and S. against the United Kingdom - Verdict

Tillbaka till Europadomstolen