Kontakt

Annette Westöö
Stilling:
Arkivansvarig
Adresse
Göteborg
Sverige

Diverse informasjon

Diverse informasjon

Annette Westöö, född 1977, är fil. mag. med religionsvetenskaplig inriktning. Hon har varit lärare i tio år och hon arbetar som SFI-lärare (svenska för invandrare) sedan åtta år tillbaka. Hon är aktiv i Svenska kyrkan och hon är vice ordförande i pro life-organisationen Människorätt för ofödda, en dotterorganisation till amerikanska CBR, Centre for Bioethcial Reform