Kontakt

Siv Westerberg
Stilling:
Speciella Resurser
Adresse
Skårsgatan 45
Göteborg
412 69
Sverige
Telefon
+46 31 40 29 88
Faks
+46 31 40 66 83

Diverse informasjon

Diverse informasjon

Adjungerande

Siv Westerberg
Jur. kand med lic.
Göteborg, Sverige

Under de senaste 10 åren har ett namn, Siv Westerberg, alltmera kommit att uppmärksammas i den offentliga samhällsdebatten. Denna jurist har genom rättsliga processer, tidningsartiklar, föredrag och debattinlägg allt intensivare påvisat de allt gravare missförhållanden, som idag plågar vår demokrati. Missnöjet och besvikelsen med våra myndigheter har under senare år vuxit lavinartat. De många skandalerna på skilda områden har solkat begreppet "Sverige en Rättsstat". Finnes överhuvudtaget någon substans kvar i det gamla begreppet "medborgarrätt"? Har våra myndigheter helt tappat respekten för lagar och förordningar? Finnes det överhuvudtaget någon självläkning i det demokratiska styrelsesättet, som kan korrigera, när något håller på att gå galet? En som kämpar för den enskildes rätt mot staten är just Siv Westerberg.

Genom sina egna personliga erfarenheter, genom sina mycket omfattande medicinska och juridiska erfarenheter, genom sin mycket stora intellektuella kapacitet och sitt stora samhällsengagemang är hon en person, som är sällsynt väl lämpad att föra de förfördelades och förföljdas talan.

 

Genom att hon alltifrån början av sin karriär, då som läkare, helhjärtat och modigt, alltid sökt att stödja och stötta de svagare d v.s sina patienter i deras berättigade krav gentemot myndigheterna d.v.s. bland annat Försäkringskassan, blev hon efter 20 års läkarverksamhet fråntagen sin läkarlegitimation. Grunderna för detta bör i all sin ynkedom gå till Annalerna i den svenska sjukvårdens historia. Att påstå att Siv Westerberg, som alltsedan barndomen varit fullständigt "outstanding" när det gäller intellektuella prestationer och med Göteborgs största privatläkarmottagning med enbart nöjda och tacksamma patienter skulle vara en oduglig läkare är löjeväckande. Ej heller kunde eller kan den huvudsakligen ansvariga myndigheten Socialstyrelsen framföra ett enda konkret bevis för att sá skulle vara fallet. Ingen missnöjd eller felbehandlad patient endast det löjeväckande argumentet att så pass många patienter kunde ej undersökas noggrant per dag. Detta var alltså argumentet att stjäla yrkesheder och levebröd från en läkare som klanderfritt utövat sitt yrke i 20 år. Förvaltningsdomstolarna, som helt var i händerna på den "medicinska expertisen", fastställde deslegitimering. Är det för näsvist att framhålla ett studium av Olavus Petris Domarregler? Alla förstår att detta är ett klart justitiemord, men höga ämbetsmäns prestige går före allt annat.

 

Siv Westerbergs fortsatta karriär har tillfullo bevisat hennes enastående kapacitet och duglighet. Det tog denna " odugliga läkare " tre terminer att med höga betyg avlägga jur. kand .-examen nere i Lund, något som enligt registratorn endast ytterligare två studenter mäktat med under de föregående tio åren. Enligt studieplanen tar detta nio terminer. Fortfarande vägledd av sitt patos att hjälpa de "små" i samhället gentemot myndigheternas trakasserier är Siv Westerberg lika hårt arbetsbelastad idag som hon någonsin var som läkare. Med sin medicinska bakgrund och goda juridiska kunskaper är hon särskild lämpad att handskas med medicinskt-juridiska problem.Hon har även varit i tillfälle att på sin juridiska byrå utbilda flera jur. kand. i praktiskt medicinskt-juridiskt arbete. Siv Westerberg har även haft stora internationella framgångar nere i Strasbourg, där hon haft åtta mål, varav flertalet är s.k. LVU-mål, mål där myndigheterna tvångsvis ha tagit barnen från sina föräldrar och placerat dem i fosterhem. I flera av dessa fall har svenska Staten tvingats att betala stora skadestånd. Sammanfattningsvis kan man säga att Siv Westerberg har varit lika framgångsrik i sin juridiska verksamhet som i sin medicinska. Kanske var det en Ödets nyck att placera Siv Westerberg i en position där hon är till den allra största nytta för samhället.