Norwegian

Select your language

boktips_femte_kolonne

Gertrud Galsters frontzone-beretning tilbage fra 1970'erne og 80'erne er herlig læsning og spændende som en agentroman. Det handler om en frygtløs modstandskvinde, der gennem veltilrettelagte aktioner trodsede meningstyranniet og skabte opstandelse blandt kommunister, marxistiske kirkefolk, hash­propagandister, mentalhygiejnen og stribevis af andre sam-fundsnedbrydende elementer.

Gertrud Galster satte ene kvinde skovlen under lejesvende, vildfarne fanatikere, tågehorn og manipulerende marxister. Hun mødte forbitret modstand fra både højre og venstre, men brød igennem uden personsanseelse.

Hun var oppe mod de organiserede, der med penge og besyn­derlig opbakning fra pressen, særligt Danmarks Radio, førte en rå kamp mod nationale, traditionelle værdier mod Erhard Jakobsen og Mogens Glistrup. Herved fik man mørnet natio­nens grundvold så meget, at næste anslag kunne ske med is­lams indmarch.

Men hendes ukuelighed gjorde provokationerne til blænden­de shownumre, hvor hun med sin gejst skabte vrede og røde frustationer. Det er rigtigt sjovt at læse om igen.

Når dette samfundsdrama er stærkt relevant læsning her flere årtier senere, er det fordi, vi nu igen ser helt tilsvarende grupperinger, ofte med de samme deltagere, som fortsætter i de gamle spor, blot har man erstattet marxismen med under­kastelse over for islam, som det ideologiske værktøj.

Men Gertrud Galster viser os, hvordan en ukuelig person ved hjælp af få midler, som f.eks. en telefonsvarer, kan etab­lere en effektiv indsats mod nedbrydende kræfter. Havde vi blot nogle få procent i landet af hendes støbning, ville landets fremtid være anderledes sikker.

Ole Gerstrøm

ISBN 978-87-985477-1-6

För Sverige - På Tiden
Ann Ekeberg

Powered by AIS