Svenska fall

I första sektionen visas ett urval av reportage gjorda av inhemska tv-kanaler gällande omhändertaganden och tvångsvård av barn som har inträffat i Sverige under de senaste 30 åren. Reportagen visar på en verklighet som skiljer sig långt ifrån den som de flesta svenskar är vana vid, och visar på att vem som helst som råkar i klorna på fel handläggare kan komma att utsättas för ohyggliga övergrepp ifrån statens sida, och är något som borde uppmärkammas av varje icke sovande politiker, vilka dock alltför ofta blundar för denna verklighet, då den för staten innebär mycket stora intäkter, men för den drabbade familjen och de berörda barnen kan det vara avgörande för resten av livet och kan föranleda både posttraumatisk stress och andra psykosomatiska åkommor senare i livet och ansvaret för detta bär de beslutande på sina samveten, vilket torde stå i uppenbar strid emot godtyckliga beslut.

Vi vill därför särskilt varna känliga tittare för dessa filmer.

Fallet Francisca Roos

Fallet rör Francisca Roos dotter som omhändertogs av Solna kommun, på grund av bristande anknytning till modern. Fallet visar återigen hur man på allt för lösa grunder omhändertog ett barn.

Fallet Gueblaoui

Oskarshamnsfallet II om familjen Gueblaoui visar allvarligt hur de sociala myndigheter rutinmässigt åtsidosätter socialtjänstlagen och på alltför lösa grunder beslutar om omhändertagande av barn och det kan på den grunden starkt misstänkas att det är av ekonomiska skäl som denna verksamhet tillåts fortsätta.

Läs mera om familjen Gueblaoui och sonen Rabie

OSKARSHAMNSFALLET II - Gueblaoui

Fallet med Sinikka Junikkas dotter

Fallet med finska Sinikka Junikkas dotter Caroliina som omhändertogs på grund av att sociala myndigheter inte ansåg att hon skulle klara av dottern. Man underlät helt att pröva om hennes mor kunde fungera som vårdnadshavare trots skydligheten och när detta påtalades var hon för gammal enligt myndigheterna.

Bedriver staten handel med barn ?

I andra sektionen visas reportage ur Svensk media gällande det ekonomiska incitament som utgör grunden för att denna verksamhet aldrig tycks avstanna, och som har lett till att LVU platser och HVB-hem i dagsläget kan debitera upp till 20.000 kr per dygn och barn.


Vi vill därför särskilt varna känliga tittare för dessa filmer.

Striptease - Handel med barn

Reportaget sändes 1998 i SVT  med Janne Josefsson i programmet Striptease. Senare gjorda utredningarna har visat att inga förändringar har skett, då denna verksamhet istället har ökat dramatiskt i omfattning och detta sedan ersättningarna till dessa typer av boenden har höjts. Det skall då noteras att det finns inga skäl för dessa höjningar, och det kan starkt misstänkas att det råder en kartellbildning, som manipulerar socialförvaltningarna till att tvingas till allt högre ersättningar vilket då skapar en normalisering. Bolagen som bedriver verksamheten har högre och högre avkastningskrav och flera ägs dessutom av riskkapitalbolag.

Socialchefen Lars Lilled avstängd

Relationer och föräldrarollen

I tredje sektionen visas övriga reportage och program med mera i ämnet och frågan är hur föräldrarna skall kunna fostra sin barn för att skapa en fin relation när samhället gör allt för att med alla medel slö sönder familjen.


NKMR Bevakar alltid familjernas fri och rättigheter. För att samhället skall fungera och fostra barnen krävs ibland att föräldrarna har rätten att bestraffa sina barn, i synnerhet då det är föräldrarna som bäst känner sina barn. Barnombudsmannen blir upprörd när pappan i Varbergsfallet, som blir spottad i ansiktet av sin styvdotter, blir friad vid Varbergs tingsrätt. Frågan leder osökt till vilken inställning gentemot de vuxna som barnen skulle få om pappan fälls, vilken signal sänder detta ???

Det har ju nu visat sig efter lagförändringarna, att föräldrar idag ofta brister i sitt uppfostringansvar på grund av den överhängande risken att bli åtalade om någon skulle råka att se hur föräldern uppfostrar sitt barn. Istället använder nu socialen denna påtvingade underlåtenhet som ytterligare ett skäl för omhändertagande, så hur föräldrar än agerar som föreligger alltid en överhängande risk för ett omhändertagande, i synnerhet vid kontakt med fel handläggare inom socialtjänsten.

Det är häpnadsväckande att den numera f.d barnombudsmannen Lena Nyberg beklagligen inte klarar att förstå skillnaden på kärlekfull uppfostran och misshandel, vilket är något som sedan urminnes tider regleras i lag.