Swedish

Välj ditt språk

Ängel - en antologi av tvångsomhändertagna ung­domars egna berättelser

Skriven av Birgitta Hedman-Lindgren

I år kom inte mindre än 93 bidrag in.
– Det är nedslående att ta del av ungdomarnas karriärer genom vårdsverige. De har inget förtroende för socialtjänsten eller olika kontaktpersoner i vården. Det är ganska desillusionerade ungdomar, trots att de är så unga, säger Birgitta Hedman-Lindgren i en intervju med Erik Lundström, Världen idag.

Barnets rätt till familjeliv

Skriven av Lena Hellblom Sjögren

Om ett barn utan grund i uppenbara missförhållanden (såsom sexuella övergrepp eller misshandel) avskiljs från en förälder som barnet haft en kärleksfull relation till, skadas barnets psykologiska och känslomässiga utveckling, liksom barnets hälsa. Det är en psykisk övergreppssituation, som inte barnet självt identifierar som övergrepp. Barnet blir tvunget att alliera sig med den förälder det är beroende av, och ta avstånd från den andra. I många fall får den avskiljande föräldern stöd av både sociala myndigheter och rättsväsendet.

ISBN: 9789163738463

Barnhemsungar

Skriven av Bengt Sändh

Berättelsen om de två småpojkarna Sändh och deras mamma är ingen idyllisk skildring. Det var en kärv tid för en ensam, fattig mor som kämpade för att hålla ihop sin familj och skapa ett drägligt liv.

ISBN: 91-87772-06-X

Barns utsagor i utredningar vid misstanke om brott

Skriven av Ulla Sjöström

BARNS UTSAGOR I UTREDNINGAR VID MISSTANKE OM BROTT
- nio uppsatser från Vittnespsykologiska forskningslaboratoriet
Rapport nr 2
Redaktör: Ulla Sjöström

ISSN: 1104-8948

Bilaga till betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)

Skriven av Barnskyddsutredningen

20 år med barnkonventionen:
Tillbakablickar och reflektioner kring innebörden för barn i den sociala barnavården


Inledning

Det är nu 20 år sedan Förenta Nationerna 1989 antog konventionen om barnets rättigheter, som i sin tur ratificerades av Sveriges riksdag 1990. Det ger anledning att blicka tillbaka och reflektera över om barnkonventionen haft någon betydelse för barn i den sociala barnavården.

ISBN: 9789138232545

Boken om Popp och hans mamma Alice

Skriven av Magnus Berg och Jan Popp

"Farlig i grupp" stod det i barnhemmets bedömning av Popp. Han hade kommit dit från en barnpsykiatrisk klinik, där han bältats och tvångsmedicinerats, och han skickades därifrån till ett fosterhem där han misshandlades, förnedrades och utsattes för fosterfaderns pedofila övergrepp. Det var efter de erfarenheterna han skulle börja i skolan. Där blev han måltavla för grov mobbning och hånades som "tattarunge" och "horunge". I mobben fanns också skolans lärarkollegium representerat. Slutligen slängdes han ut, med kunskaper motsvarande en fjärdeklassares.
Alice slet som ett djur för att hålla ihop sin familj. Men av myndigheterna stämplades hon med tidens medicinska jargong: som "astenisk", "debil", "insufficient", "indolent", "kverulatorisk" och "omdömeslös". Helt utan grund sattes hennes sexuella vandel i fråga. Vid 36 års ålder steriliserades hon. Sannolikt som en följd av myndigheternas utpressning.

ISBN: 9789187171123

Child Rearing For Fun

Skriven av Anne Atkins

Instinctive Parenting Is Easier Than You ThinkChildrearing is simple, satisfying, and above all, fun! Don't Panic! returns confidence to parents and assures them that parenting is not unduly complicated. It's not child development professionals, psychologists, or parenting specialists who know best how to bring up children, but the parents themselves. Their instincts are better than any expertise and their love far more powerful than any mercenary motivation.Rather than a problematical skill understood by professionals, childrearing is an act of love best done by amateurs.

ISBN: 0310254175

Confident parenting a hands-on approach to children

Skriven av Anne Davis

A childcare handbook on teaching children to distinguish between right and wrong, which explains how, by gentle conditioning, children can be taught to behave well during the first five years of their lives

ISBN : 0285633767

Den Underdåniga Lydnaden

Skriven av Birger Hjelm

Med förord av Docenten i Psykologi Bo Edvardsson vid Örebro universitet

Baksidestext

..."har visat en närmast paranoisk inställning gentemot olika myndigheter, "...

..."överklagat samtliga beslut enligt barnavårdslagen som gått henne emot"...

ISBN: 978-91-633-1449-0

En liten bok om allmän rättslära

Skriven av Jacob W.F. Sundberg

En liten bok om allmän rättslära: till ledning för juridiska linjenämnden i Stockholm med särskild hänsyn till professor Claes Peterson : ius docendi ärendet - det stora yttrandet

ISBN: 9187112809